Umsóknarferli

Umsókn um nám í Listaháskóla Íslands er á rafrænu formi. 
Umsóknarferlið er í tveimur skrefum, í fyrra skrefinu er umsóknin fyllt út, umsóknargjald borgað og sótt um. Í síðara skrefinu fá umsækjendur staðfestingu á því að LHÍ hafi móttekið umsóknina.  Hægt er að vista umsókn á meðan verið er að vinna í henni. Athugið að ljósmynd þarf að fylgja rafrænni umsókn. 

Umsóknin

Til að umsókn sé fullgild þarf að borga umsóknargjald og eftirfarandi gögn þurfa að berast Listaháskólanum:
 
1. Prófskírteini (ljósrit gildir ekki)
a) Skannið frumrit af prófskírteinum og hengið við umsókn
eða
b) Fáið staðfest afrit af prófskírteinum með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn
c) Fáið staðfest afrit af undangengnu tónlistarnámi (afrit af nýjasta stigsprófi sem þreytt hefur verið) með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn
 
2.Ferilmappa 
Brautin tekur mið af fjölbreytilegum þörfum samfélagsins og lista- og menningarlífsins. Hún er hugsuð fyrir fjölhæft og skapandi tónlistarfólk sem vill nýta tónlistarhæfileika sína til að gefa af sér, virkja tónlistargáfur annarra og vinna að fjölbreytilegri tónsköpun og flutningi.
 
Æskilegt er að ferilmappa gefi góða mynd af náms- og starfsferli umsækjenda og hugmyndum þeirra tengdar ofangreindum markmiðum námsbrautarinnar auk hljóðdæma og/eða myndefnis ef það á við.
 
Ferilmöppu má annað hvort skila á efnislegu formi eða rafrænu formi. Þeir sem velja að skila á rafrænu formi geta hengt PDF-skjal og/eða vefslóð inn í umsókn. Ferilmöppu á efnislegu formi skal skilað á skrifstofu tónlistardeildar eða send í pósti og skal hún þá póstlögð eigi síðar en auglýstur frestur rennur út.

Inntökuferli

Inntökuferlið er í eftirfarandi þrepum:
 
  • Umsóknir eru metnar með tilliti til almennra og sérstakra skilyrða.
  • Inntökunefnd metur innsend gögn umsækjenda.
  • Stöðupróf í tónfræðigreinum: Apríl - maí 2022.
  • Endanlegar niðurstöður: Maí - júní 2022
 

Inntökuskilyrði

Inntökuskilyrði greinast í almenn og sértæk inntökuskilyrði.
Almenn inntökuskilyrði
Miðað er við að umsækjendur um bakkalárnám hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi. 
 
Sértæk inntökuskilyrði
Umsækjandi um nám í skapandi tónlistarmiðlun hafi lokið a.m.k. miðstigi á eitt hljóðfæri samkvæmt aðalnámsskrá tónlistarskólanna eða sambærilegu námi.
Allir sem uppfylla inntökuskilyrði eru boðaðir í stöðupróf í tónfræði, hljómfræði og tónheyrn.
 

Undanþágur vegna inntöku

Listaháskólanum er heimilt að veita inngöngu í skólann umsækjendum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem telst fullnægjandi undirbúningur til bakkalárnáms við skólann. Þó er við það miðað að umsækjendur hafi lokið eigi færri en 105 einingum úr eldra kerfi framhaldsskólastigsins eða 150 framhaldsskólaeiningum samkvæmt nýja kerfinu. 
 

 

MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR

Opnað fyrir umsóknir: 12.nóvember 2021

Lokað fyrir umsóknir: 4.apríl 2022

Viðtöl og stöðupróf: Apríl - maí 2022

Umsóknum svarað: Maí - júní 2022

Haustönn hefst: 22. ágúst 2022

Umsóknargjald: 5000 kr.

STÖÐUPRÓF

1. hluti - tónfræði

2. hluti - hljómfræði

3. hluti - tónheyrn

Hljómfræði I

Hljómfræði II

Theory of Harmony I

Theory of Harmony II

FLÝTIVÍSAR

Rafræn umsókn

Skólagjöld

Tónlistardeild

HAFA SAMBAND

Gunnar Ben, gunnarben [at] lhi.is