Gæðakerfi Listaháskólans byggir á alþjóðlegum kröfum og viðmiðum, lögum um háskóla, viðmiðum um æðri menntun og prófgráður, rammaáætlun Gæðaráðs íslenskra háskóla um eflingu gæða á sviði æðri menntunar, stefnu skólans sem og innra regluverki og samþykktum. 
 
Skólinn leggur áherslu á gagnsæi upplýsinga sem og samráð um stefnumótun og ákvarðanatöku. Í því markmiði hefur skólinn byggt upp nefndarstrúktúr sem tryggir virka aðkomu starfsmanna, stundakennara og nemenda að stjórnsýslu skólans og gæðastarfi.
 
Eftirfarandi viðmið móta ramma utan um gæðakerfi Listaháskólans, en kerfisbundið innra og ytra gæðamat er framkvæmt samkvæmt rammaáætlun Gæðaráðs íslenskra háskóla:
 
Hér er má sjá heildaryfirlit regluverks Listaháskólans