Gæðakerfi Listaháskólans byggir á alþjóðlegum viðmiðum og stöðlum, lögum og regluverki sem sett hafa verið af mennta- og menningarmálaráðuneyti, innra regluverki og samþykktum skólans, sem og stefnu hans hverju sinni. Skólinn leggur áherslu á gagnsæi upplýsinga sem og samráð um stefnumótun og ákvarðanatöku, en skólinn hefur byggt upp víðtækan nefndarstrúktúr sem tryggir virka aðkomu starfsmanna, stundakennara og nemenda að stjórnsýslu skólans og gæðastarfi. Kerfisbundið innra og ytra gæðamat er unnið skv. ramma Gæðaráðs íslenskra háskóla, sem starfar á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis. Eftirfarandi viðmið móta ramma utan um gæðakerfi Listaháskólans:

European Standards and Guidelines 2012
Lög um háskóla nr. 63/2006
Reglur um eftirlit með gæðum kennslu og rannsókna nr. 321/2009
Viðmið um æðri menntun og prófgráður nr. 530/2011
Þjónustusamningur ráðuneytis og Listaháskólans um kennslu og rannsóknir 2012-2016 
Viðauki með þjónustusamningi ráðuneytis og Listaháskóla Íslands 2012-2016
Handbók Gæðaráðs íslenskra háskóla, önnur útgáfa 2017
Stefna Listaháskólans 2013-2017

Hér er má sjá heildaryfirlit regluverks Listaháskólans