Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Hönnunardeild

Decor overlay

Hönnuðir hafa það hlutverk að breyta til batnaðar – að auka áþreifanleg og óáþreifanleg gæði. Hagnýtir eiginleikar hönnunar, fagurfræði og hugmyndafræði geta haft víðtæk áhrif á umhverfi og samfélag og koma við sögu oft á dag í lífi sérhverrar manneskju.

Hönnun er ein þeirra faggreina sem skipuleggur umhverfi okkar og gefur veruleikanum form. Hönnun er þannig í stöðugu samtali við þarfir okkar, langanir og væntingar. Hún þjónar okkur þannig að með hönnun getum við sífellt aðlagað okkur að breytilegu umhverfi og áherslum. Við klæðumst hönnuðum flíkum, notum hannaða hluti til að auðvelda okkur vinnu, dvelja við, hreyfa okkur, ferðast, eiga í samskiptum o.s.frv. Hönnun hefur mikil áhrif á hvernig við skipuleggjum og lifum okkar daglega lífi og tengjumst okkur sjálfum, náunganum og umhverfinu.   

Hönnunardeild Listaháskóla Íslands býður upp á námsleiðir á BA-stigi í fatahönnun, grafískri hönnun og vöruhönnun og alþjóðlegt nám á MA-stigi í hönnun, í námsumhverfi sem er bæði hvetjandi og skapandi. Markmið hönnunardeildar er að mennta nemendur á faglegum grunni greinanna með gagnrýna skapandi hugsun og listfengi að leiðarljósi. Framúrskarandi innlendir og erlendir hönnuðir og fræðimenn koma að kennslu, auk þess sem deildin er þátttakandi í alþjóðlegum samstarfsnetum hönnunarháskóla.   

Áhersla er lögð á sjálfstæði nemenda en ekki síður á samstarf innan skólans og við fyrirtæki og stofnanir í samfélaginu. Starfsumhverfi og möguleikar fyrir hönnunarmenntaða einstaklinga eru í mikilli þróun og sjá má nám og starf á sviði hönnunar sem sérstaklega spennandi kost fyrir þá sem vilja taka þátt í að móta daglegt líf og umhverfi samtíðar og framtíðar.  

Markmið hönnunardeildar   

 • að bjóða upp á metnaðarfullt nám og kennslu sem hvetur til gagnrýninnar skapandi hugsunar.  
 • að þróa lærdómssamfélag kennara og nemenda.   
 • að þróa þverfaglega samvinnu í hönnun.  
 • að vinna að sjálfbærni.  
 • að styrkja rannsóknamenningu sem styður sameiginlega þekkingarsköpun.   
 • að takast á við samtímaáskoranir í samfélaginu með aðferðafræði hönnunar.  
 • að koma menningu hönnunar á framfæri sem hreyfiafli í samfélaginu.   
 • að stuðla að uppbyggilegum breytingum í samfélaginu.  
 • að kanna og vinna með nýja tækni og efla efnismenningu í náminu.   
 • að tengjast samfélaginu í gegnum samstarf við félög og stofnanir.  

Samstarf

Hönnun felur ávallt í sér samráð og samvinnu. Við hönnunardeild er leitast við að efla samtal og samstarf við fjölbreyttan hóp fagaðila og leikmanna, enda er það mikilvægur hluti námsins. Kennarar deildarinnar hafa stofnað til samstarfs við fjölda samtaka, stofnana og fyrirtækja um þróun verkefna sem unnin eru í námskeiðum og rannsóknar- og/eða þróunarverkefnum. Samstarfs-líkön eru margvísleg og í sífelldri þróun
og mótun. Samstarf við mismunandi aðila veitir samræðu og samskiptum þann sess sem nauðsynlegur er í
öllum samstarfstilraunum í sköpun og þverfaglegri hugsun.

Meðal samstarfsaðila hönnunardeildar eru:  

 • Háskóli Íslands   
 • Háskólinn í Reykjavík   
 • Matís   
 • 66°N  
 • Rauði krossinn á Íslandi   
 • Skógræktarfélag Reykjavíkur  
 • Skógræktarfélag Kópavogs 
 • Slökkvistöðin/Gufunes  
 • Norræna húsið 
 • Textílsetrið á Blönduós  
 • Museo Cristóbal Balenciaga  
 • Íslandsdeild Amnesty International  
 • Össur  
 • Gagarin  
 • Landsvirkjun  
 • Þjóðminjasafnið  
 • Hitt Húsið 
 • Helgi í Lumex/Kolstaðir 
 • Svefneyjar 
 • Móðir Jörð 

Á döfinni í hönnunardeild