Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Opni LHÍ

Opni Listaháskólinn er gátt Listaháskólans út í samfélagið þar sem þekking og reynsla fær að streyma óhindrað í báðar áttir. Markmið hans er meðal annars að glæða áhuga almennings á listum og veita sem breiðustum hópi fólks aðgang að þeirri sérþekkingu og aðstöðu sem Listaháskóli Íslands býr yfir.

Opni LHÍ

Leiðarljós

Opni Listaháskólinn er gátt Listaháskólans út í samfélagið þar sem þekking og reynsla fær að streyma óhindrað í báðar áttir. Markmið hans er meðal annars að glæða áhuga almennings á listum og veita sem breiðustum hópi fólks aðgang að þeirri sérþekkingu og aðstöðu sem Listaháskóli Íslands býr yfir.

Í Opna Listaháskólanum gefst starfandi listafólki og hönnuðum tækifæri til símenntunar, starfsþróunar og tengslamyndunar. Áhersla er lögð á að greina og bregðast við þörfum vettvangsins og eiga í virku samstarfi við fagfélög, fyrirtæki og stofnanir þar um.

Opni Listaháskólinn fagnar fjölbreytileika mannlífsins og því er kapp lagt á að tryggja aðgengi þeirra hópa sem hingað til hafa ekki átt greiðan aðgang að list- og menningarfræðslu, hvort sem er vegna búsetu, fötlunar, uppruna eða annarra þátta.

Viðburðir á vegum Opna Listaháskólans eru allt frá snörpum kvöldnámskeiðum fyrir almenning til stórra sérhæfðra námskeiða á meistarastigi.

Umsóknargátt

Til að sækja um í Opna LHÍ er rafræn umsókn fyllt út, umbeðin gögn látin fylgja og í kjölfarið þarf að greiða umsóknargjaldið. Þegar þessum skrefum er lokið og þegar gengið hefur verið úr skugga um að umsækjandi hafi skilað inn öllum nauðsynlegum upplýsingum og fylgiskjölum fær hann staðfestingu í tölvupósti á að rafræn umsókn sé fullgild og móttekin.

Opnað fyrir umsóknir

Viðvarandi

Umsóknarfrestur

Þremur vikum fyrir upphaf námskeiðs

Umsóknum svarað

Við skráningu

Verðskrá

Verð er tilgreint í lýsingu hvers námskeiðs og getur verð verið breytilegt milli námskeiða.
Greiða þarf námskeiðagjöld 3 vikum áður en námskeið hefjast til þess að staðfesta þátttöku.

Á döfinni í Opna LHÍ