Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Rannsóknir

Rannsókn felur í sér skilgreint ferli sem miðar að því að veita nýja innsýn í tiltekið viðfangsefni, sem miðlað er með áhrifaríkum hætti (á opinberum vettvangi).

Listaháskóli Íslands ber ábyrgð á þróun fræðasviðs lista innan íslensks háskólasamfélags og leggur áherslu á rannsóknagildi sköpunar og listrænnar nálgunar. Listrannsóknir fela í sér fjölbreyttar aðferðir og miðlunarleiðir sem þróaðar eru fyrir tilstilli listsköpunar. Þær ganga út frá tilteknum þekkingarkjarna og skilgreindu viðfangsefni eða spurningum sem leiddar eru fram í gegnum skapandi ferli og samspil verklegrar og fræðilegrar greiningar. Rannsóknirnar eru ýmist staðsettar innan faggreina háskólans;  arkitektúrs, hönnunar, myndlistar, kvikmyndalistar, sviðslista, tónlistar og listkennslufræða eða unnar í samstarfi ólíkra fræðasviða. Þær eru settar fram á forsendum listanna í samhengi sem getur falið í sér fagurfræðilegar, þekkingarfræðilegar, siðfræðilegar, pólitískar og samfélagslegar vísanir. Niðurstöðum er ætíð miðlað með opinberum hætti, til sérfræðinga jafnt sem almennings, hvort sem er í listrænu formi eða á fræðilegum vettvangi. Þetta beina og milliliðalausa samband sem listirnar hafa við samfélagið; ólíka aldurshópa, og leikna sem lærða, er einn styrkur fræðasviðsins þegar kemur að mati á ávinningi listrannsókna.

Rannsóknarafrakstur

Samkvæmt nálgun Listaháskóla Íslands er afrakstur rannsókna á fræðasviði lista ávallt tvenns konar í senn, annars vegar verk og hinsvegar greinagerð um viðkomandi verk. Með verki er átt við afrakstur í hvaða formi sem er, listaverk eða ritverk, og skilyrði er að því hafi verið miðlað á opinberum vettvangi. Yfirlýst stefna háskólans er að hvetja til tilraunakenndrar nálgunar og fjölbreytilegra miðlunarforma í rannsóknarstarfi.

Hugarflug

Hugarflug, árleg rannsóknarráðstefna Listaháskóla Íslands, er vettvangur fyrir opna, faglega og gagnrýna umræðu um listir, hönnun og arkitektúr.

Hugarflug 2024 verður haldin í september nk.

Rannsóknarþjónusta LHÍ

Rannsóknarþjónustan veitir akademísku starfsfólki með rannsóknarhlutfall ráðgjöf varðandi fjármögnun rannsóknaverkefna úr ytri samkeppnissjóðum og leiðbeinir við umsóknarskrif og áætlanagerð.