Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Myndlistardeild

Decor overlay

Myndlistardeild Listaháskóla Ísland skapar gefandi og kraftmikið umhverfi þar sem nemendur geta öðlast þekkingu á sviði samtímamyndlistar og ræktað tengsl við myndlistarvettvanginn, innlendan sem alþjóðlegan. Nám í myndlist við deildina er á BA og MA stigi.

Boðið er upp á fjölbreytt verkefni á sviði listsköpunar, handverks og fræðigreina sem hvetja nemendur til greinandi og skapandi myndhugsunar. Nemendur eru hvattir til að móta sjálfstæða sýn á heiminn, þar sem innsæi, gagnrýnin hugsun og söguleg vitund eru höfð að leiðarljósi.

Á námstímanum geta nemendur valið um sérhæfingu innan helstu miðla og aðferða myndlistar; tvívíðra og þrívíðra, skúlptúrs, málunar, prents, innsetninga, ljósmyndunar, vídeó, hljóðs og gjörninga. Engar miðlatengdar námsleiðir eru við deildina heldur er áhersla lögð á að nemendur kanni sjálfir fjölbreytilega möguleika til listsköpunar og öðlist færni í verklegri framkvæmd jafnt sem fræðilegri hugsun.

Kennsla fer fram á námskeiðum, þar sem stuðst er við bæði hópleiðsögn og einkaleiðsögn, í fyrirlestrum, málstofum, umræðum og gagnrýni í smærri hópum og tæknikennslu sérfræðinga á verkstæðum deildarinnar. Kennarar við myndlistardeild eru virkir í sínu fagi og fjöldi gestakennara og fyrirlesara frá ýmsum löndum leggja leið sína um deildina ár hvert.

Myndlist samtímans er ekki eingöngu bundin við hið sjónræna heldur getur hún stuðst við nánast hvaða miðil sem er. Hún sækir óhikað í tónlist, ritlist, leiklist, dans, kvikmyndagerð og hönnun. Fyrir vikið er myndlistarheimurinn einskonar tilraunastofa þar sem nýjar aðferðir og hugmyndir eru kannaðar. Allar skapandi greinar njóta góðs af niðurstöðunum.

Að loknu námi
Nám við myndlistardeild gerir nemendur hæfari til að starfa sjálfstætt sem myndlistarmenn í alþjóðlegum listheimi; taka þátt í sýningum, umræðum og uppbyggingu fagumhverfis myndlistar hér á landi, sækja um alþjóðlegar vinnustofur og starfsstyrki.

Námið nýtist auk þess til margs konar myndlistartengdra starfa, t.d. á söfnum, við kennslu, fræðslu og miðlun. Í samfélagi dagsins í dag eru síauknar kröfur gerðar til skapandi, greinandi hugsunar og sjálfstæðra vinnubragða. Sá grunnur sem nám við myndlistardeild Listaháskólans leggur nýtist við framsækin verkefni og nýsköpun á öllum sviðum atvinnu- og menningarlífs á Íslandi.

Á döfinni í myndlistardeild