Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Rannsóknarleyfum fyrir skólaárið 2024-2025 hefur verið úthlutað

  • 18.desember 2023

Rannsóknarleyfum fyrir skólaárið 2024-2025 hefur verið úthlutað

Þremur leyfum fyrir skólaárið 2024–2025 hefur verið úthlutað til akademískra starfsmanna Listaháskólans.

Bjarki Bragason, dósent og forseti myndlistardeildar hlaut rannsóknarleyfi á haustönn 2024. Hyggst hann verja leyfinu í vinnu að lokahluta víðamikils rannsóknarverkefnis, Þrjúþúsund og níu ár, sem hófst árið 2009. Bjarki segir svo frá verkefni sínu:

„Verkefnið Þrjúþúsund og níu ár er listrannsókn sem hverfist um spurningar um tímann og hvernig jarðsögulegur tími og mennskur tími skarast á mannöldinni, því tímabili þar sem manneskjan er jarðfræðilegt afl. Frá árinu 2009 hef ég fylgst með húsagarði ömmu minnar og afa breytast úr skipulögðum og ræktuðum stað yfir í villtan gróður, á stað sem ekki er haldið við. Í verkefninu hefur þróun gróðursins verið kannaður á 14 ára tímabili og margvísleg verk unnin fyrir einka- og samsýningar, útgáfur, erindi og fleira þar sem spurningar um hvernig staður breytist og hvernig minni er skrifað inn í umhverfið í gegnum skoðun á gróðri og manngerðu umhverfi. Næsta skref í verkefninu er gerð listaverks í almenningsrými þar sem notað verður allt jarðefni úr garðinum og það flutt úr stað þegar húsið og garðurinn verður rifinn. Samtímis er unnið að bók í samstarfi við Listasafn ASÍ um verkefnið í heild sinni, sem kemur út þegar lokið hefur verið við gerð verksins.“

Atli Ingólfssonprófessor og fagstjóri tónsmíða á MA stigi í tónlistardeild hlaut rannsóknarleyfi til að þróa nýtt verkefni sem ber vinnuheitið Glósur Kashifs. Mun það verða annarri á hvorri önninni. Hann lýsir rannsókn sinni á þessa vegu:

„Glósur Kashifs er rannsókn á millistigi ritaðrar og spunninnar tónlistar og tilraun til að nýta kosti beggja í sérstöku formati sem tónverk væru unnin í. Rannsóknin felst í því að semja og rannsaka fyrstu dæmin, en á síðari stigum er ætlunin að fleiri höfundar og fjölbreyttur hópur flytjenda prófi formattið. Verkefnið ætti að geta af sér nokkur tónverk en jafnframt mun miðlun fela í sér ritaðar greinar um rannsóknina og fjallað verður um hana innan Listaháskólans. “

Jóhannes Dagssondósent og fagstjóri fræða í myndlistardeild hlaut rannsóknarleyfi á vorönn 2025 til að rýna og greina einkenni í aðferðafræði listrannsókna. Hann segir svo frá verkefninu:

„Verkefnið fellst í því að nota aðferðafræði heimspekinnar til þess að greina og skýra ákveðið einkenni á aðferðafræði listrannsókna. Listrannsóknir eru oft skilgreindar útfrá rannsóknarhugtaki þar sem uppbygging, aðferðafræði og innra samræmi rannsóknarinnar er sértækt fyrir hverja rannsókn (jafnvel hvert verk) fyrir sig. Þetta er frábrugðið öðrum þekkingarfögum, þar sem ákveðnar aðferðir, nálganir og framsetningar eru staðlaðar eða almennar, annaðhvort yfir margar rannsóknir, eða yfir heil fræðasvið. Þetta hefur þær afleiðingar að samband stakra listrannsókna, við það fræðasvið sem þær fara fram innan en fjölbreytilegt og sveigjanlegt, og jafnframt að ákveðin viðmið sem oft eru notuð til að leggja mat á og miðla niðurstöðum rannsókna, eiga síður, eða alls ekki við þegar kemur að listrannsókarverkefnum. Verkefnið beinist að því að skýra og greina hvað felst í þessu sérstaka sambandi sem listrannsóknir hafa við fyrirliggjandi þekkingu innan fræðasviða, og hvernig rannsóknarferli og þekkingarhugtakið verður fyrir áhrifum af þessari sértæku skilgreiningu á aðferðafræði rannsókna. Markmiðið með því að greina og skýra þetta samband er að með því verði mögulegt að gera betur grein fyrir listrannsóknum sem þekkingarfræðilegum ferlum, að auka skilning á því hvernig fræðasvið eða þekkingarsvið myndast í kringum listrannsóknir.

Áætlaður afrakstur verkefnisins er fræðileg grein, ætluð til útgáfu á ritrýndum og viðurkenndum fagvettvangi, sjónræn grein, og áfangalýsing sem byggir á verkefninu.“

Rannsóknarleyfi eru 85 virkir dagar eða um 17 vikur. Samkvæmt reglum skólans eru formleg skilyrði fyrir veitingu rannsóknaleyfis þau að starfsmaður hafi skilgreint rannsóknarhlutfall innan ráðningasamnings, hafi uppfyllt starfsskyldur sínar samkvæmt þeim samningi og geti sýnt fram á virkni í rannsóknu við upphaf rannsóknarleyfis. Verkefnin sem unnin eru skulu vera á því sérsviði sem starfsmaður er ráðinn til við skólann og leiða til miðlunar á opinberum vettvangi.
Rannsóknarnefnd fagráðs leggur mat á umsóknir og gerir tillögu að forgangsröðun þeirra út frá faglegum viðmiðum um gildi verkefnis fyrir fræðasvið lista, skýrleika rannsóknaráætlunar, raunhæfi verk- og tímaáætlunar og áætlunar um miðlun, sem og með tilliti til formlegra skilyrða. Rektor veitir rannsóknarleyfi.

Fyrir yfirstandandi skólaár voru leyfum úthlutað til Gunndísar Ýrar Finnbogadóttur, listkennsludeild, Þorbjargar Daphne Hall, tónlistardeild og Lóu Auðunsdóttur, hönnunardeild.

Við óskum Bjarka, Atla og Jóhannesi til hamingju með úthlutunina og hlökkum til að heyra frekar af afrakstri rannsóknanna síðar.