Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Alþjóðastefna

Decor overlay

Alþjóðlegt samstarf er mikilvæg leið til þekkingarsköpunar, byggir upp traust og stuðlar að auknum skilningi á alþjóðasamfélaginu.

Alþjóðastefna Listaháskóla Íslands 2020-2025

Í stefnu Listaháskólans 2019-2023 er lögð áhersla á að efla hæfni nemenda til þess að takast á við verkefni og áskoranir í alþjóðlegu og fjölmenningarlegu umhverfi.

Alþjóðlegt samstarf er mikilvæg leið til þekkingarsköpunar, byggir upp traust og stuðlar að auknum skilningi á alþjóðasamfélaginu. Í gegnum alþjóðlegt samstarf í fjölmenningarlegu námssamfélagi leitast Listaháskólinn við að þjálfa nemendur í að taka ákvarðanir sem eru byggðar á staðreyndum fremur en fordómum. Alþjóðlegt samstarf háskóla er jafnframt mikilvægur liður í að efla gæði náms, kennslu og rannsókna.

Alþjóðavídd í námi

Allir nemendur eiga að fá tækifæri til þess að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi, hvort sem er í gegnum námsdvalir erlendis eða alþjóðavídd í náminu heima fyrir. Með stefnumiðuðu samstarfi við háskóla erlendis skapast fjölbreytt tækifæri fyrir nemendur í gegnum styttri og lengri námsdvalir, stafræna samvinnu og alþjóðleg verkefni í náminu. Með þessum hætti leitast Listaháskólinn við að skapa jafnt aðgengi fyrir alla nemendur að alþjóðlegu samstarfi.

Námsumhverfi og stuðningur

Listaháskólinn leggur alúð við að skapa námsumhverfi sem styður við fjölbreyttan nemendahóp. Starfsfólk og nemendur taka þátt í að móta námssamfélag þar sem fjölbreytileika er fagnað, raddir nemenda fá að njóta sín og allir hljóta viðeigandi stuðning. Listaháskólinn telur nemendamiðað nám og fjölmenningarlega kennsluhætti vera grundvöll þess að skapa námssamfélag sem byggir á jafnrétti og inngildingu. Lögð er áhersla á að nemendur og starfsfólk fái þjálfun í menningarnæmi og að nemendur taki virkan þátt í stuðningi við erlenda nýnema. Nemendur hljóta stuðning vegna tungumáls, en Listaháskólinn leggur einnig áherslu á að samskipti og upplýsingagjöf sé miðuð að fjölbreyttum hópi nemenda.

Stefnumiðað samstarf

Stefnumiðað samstarf Listaháskólans við erlenda samstarfsháskóla stuðlar að þróun náms, kennslu og rannsókna í alþjóðlegu samtali. Í gegnum samstarfsverkefni og starfsmannaskipti tryggir Listaháskólinn tækifæri til starfsþróunar á alþjóðlegum vettvangi. Skólinn leggur áherslu á náið samstarf á breiðu fagsviði við tiltekna háskóla. Í því felst þátttaka í verkefnum um þróun á námi og kennslu, alþjóðlegum rannsóknarverkefnum, samtal um gæðamál og bætta stjórnsýslu, gestakennsla og fjölbreyttar leiðir til nemendaskipta