Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Námsráðgjöf

Decor overlay

Námsráðgjöf hefur það að markmiði að efla vitund nemenda um viðhorf sín, áhuga og hæfileika þannig að þeir fái notið sín í námi. Sjálfsnám er stór þáttur í háskólanámi og því mikilvægt að nemendur tileinki sér góðar námsvenjur strax í upphafi náms. 

Um námsráðgjöf Listaháskóla Íslands

Námsráðgjafi í Listaháskóla Íslands er Ragnhildur Ísleifs Ólafsdóttir  

Ragnhildur er staðsett í Stakkahlíð en fer reglulega í aðrar byggingar skólans og hittir nemendur. Viðvera í öðrum byggingum er auglýst sérstaklega á hverjum stað.  

Nemendur í Listaháskólanum geta bókað viðtal hér http://namsradgjof.lhi.is/. Einnig er hægt að senda tölvupóst á namsradgjof@lhi.is  

Þjónusta 

Námsráðgjöf er einstaklingsbundin þjónusta sem er fyrst og fremst fyrir nemendur. Boðin eru einstaklingsviðtöl, hópráðgjöf, sálfræðiviðtöl, hádegisfyrirlestrar og þjónusta við nemendur sem þurfa á sértækum úrræðum að halda. Það er á ábyrgð nemenda að upplýsa námsráðgjafa um hamlanir sínar þegar þeir hefja nám við skólann. 

Þjónusta sem er m.a. í boði: 

 • Leiðsögn, kennsla og ráðgjöf um bætt vinnubrögð í námi og námstækni 
 • Leiðsögn, ráðgjöf og skráning vegna sértækra úrræða í námi 
 • Ráðgjöf um líðan og persónuleg málefni 
 • Ýmis námskeið s.s. námstækninámskeið, námskeið í hugrænni atferlismeðferð, hópavinnunámskeið og samskipti, námskeið fyrir atvinnuleit.  
 • Starfsráðgjöf 

Viðtöl felast meðal annars í því að styðja nemendur og efla þá til árangurs í námi. Jafnframt að aðstoða þá að finna styrkleika sína og áhuga.  

Námsráðgjafi starfar í þágu nemenda og gætir hagsmuna þeirra. Það má tala um allt milli himins og jarðar og er trúnaðar gætt í öllum samtölum. Leitast er við að veita nemendum þann stuðning sem þeir þurfa á að halda hvort sem erindin tengjast því að efla sig og styrkja í námi eða persónulegum erfiðleikum og áföllum. 

Nemendum er bent á að leita til fagstjóra varðandi málefni sem upp koma í náminu sjálfu.  

Deildarfulltrúar veita aðstoð og upplýsingar m.a. um:  

 • Einingarfjölda 
 • Námsframvindu 
 • Kennslufyrirkomulag 
 • Skipulag og uppsetningu náms 
 • Inntökuskilyrði 
 • Breytingar á skráningum  

Sálfræðiaðstoð 

Nemendur geta sótt um styrk fyrir sálfræðikostaði hjá Listaháskóla Íslands. Miðað er við að styrkurinn sé veittur fyrir tveimur tímum hjá sálfræðing yfir skólatímabilið, að höfðu samráði við námsráðgjafa.   

Til að sækja um styrkinn byrjar þú á því að panta tíma hjá námsráðgjafa.  

Starfsráðgjöf 

Starfsráðgjöf er ferli þar sem leitast er við að efla einstaklinga í þá átt að þekkja sjálfan sig betur svo þeir geti tekið ákvarðanir um framtíð sína. Því er meginhlutverk starfsráðgjafar LHÍ að aðstoða nemendur við að undirbúa sig fyrir frekari menntun eða atvinnulíf eftir að námi lýkur í LHÍ. Haldin eru stutt námskeið, fyrirlestrar og viðtöl um málefni sem tengjast lífi að loknu námi. 

Mat á fyrra námi

Nemendur sem hafa fengið samþykkta skólavist geta óskað eftir mati á fyrra námi.   

Í skólareglum Listaháskólans stendur: Nemendur sem óska eftir að fá metnar einingar úr öðrum háskólum þurfa að skila inn tilskildum upplýsingum og staðfestingum frá viðkomandi skóla strax í upphafi náms. Gögnunum skal skilað til námsráðgjafa eða viðkomandi deildarfulltrúa. 

Nýir nemendur sem vilja sækja um mat á námi úr öðrum háskólum þurfa að senda námsráðgjafa tölvupóst á namsradgjof@lhi.is og skila inn gögnum sem allra fyrst því matið þarf að fara fram innan tveggja mánaða frá upphafi náms. 

Ath! Aðeins nemendur sem hafa verið samþykktir í nám við Listaháskólann geta sótt um mat á fyrra námi.  

Sérúrræði í námi

Nemandi getur sótt um sérúrræði í námi, skili hann inn vottorði/greiningu frá viðurkenndum fagaðilum. Úrræðin miða að því að jafna aðstöðu og tækifæri til náms sem fela á engan hátt í sér að dregið sé úr námskröfum (nemendur þurfa alltaf að uppfylla hæfniviðmið náms og/eða námskeiðs).

Skilyrði fyrir sérúrræðum er að fyrir liggi staðfesting frá viðeigandi sérfræðing á fötlun, hömlun eða sérþörfum. Með sérþörfum er meðal annars átt við sértæka námsörðugleika eða veikindi.  

Námsráðgjöf hefur yfirumsjón með sérúrræðum og býður upp á persónulega ráðgjöf og/eða eftirfylgni fyrir nemendur með fötlun eða sértæka námsörðugleika. 

Nánari upplýsingar er hægt að finna með að ýta á hnappin hér fyrir neðan eða hafa samband í gegnum tölvupóst á netfangið namsradgjof@lhi.is  

Gagnlegar síður

Nám og stuðningur

Hugur og heilsa

Hjálp og aðstoð