Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Sérúrræði í námi

Decor overlay

Nemandi getur sótt um sérúrræði í námi, skili hann inn vottorði/greiningu frá viðurkenndum fagaðilum. Úrræðin miða að því að jafna aðstöðu og tækifæri til náms sem fela á engan hátt í sér að dregið sé úr námskröfum (nemendur þurfa alltaf að uppfylla hæfniviðmið náms og/eða námskeiðs).  

Skilyrði fyrir sérúrræðum er að fyrir liggi staðfesting frá viðeigandi sérfræðing á fötlun, hömlun eða sérþörfum. Með sérþörfum er meðal annars átt við sértæka námsörðugleika eða veikindi.  

 

Námsráðgjöf hefur yfirumsjón með sérúrræðum og býður upp á persónulega ráðgjöf og/eða eftirfylgni fyrir nemendur með fötlun eða sértæka námsörðugleika. 

Sérúrræði eiga m.a. við: 

 • Sjónskerðing, blindu/lögblindu 
 • Heyrnarskerðingu, heyrnarleysi 
 • Sértæka námsörðugleika, s.s. lesblindu 
 • Taugasálfræðileg vandamál, s.s. AD(H)D, tourette, einhverfuróf 
 • Hreyfihömlun, s.s. fatlanir eða tímabundna hreyfihömlun vegna slyss 
 • Langavarandi veikindi, s.s. krabbamein, gigt, MS, MND eða geðfatlanir. 

Lesblindugreining:  

Nemandi verður að framvísa greiningu frá sérfræðingi þar sem til að mynda er notast við einhverja af eftirfarandi aðferðum: 

 • GRP 14 greiningarpróf (GRP 14H hópgreining dugar ekki ein og sér) 
 • Aston Index lestrargreining 
 • Logos dyslexiugreining 
 • ICD 10 greiningarviðmið (notuð af sálfræðingum) 

 

Greiningar þurfa að vera frá viðurkenndum fagaðila á sama sviði og sú hömlun sem nemandinn glímir við. Greiningar þurfa að vera á einstaklingsgrundvelli og er ekki tekið við hópgreiningum. Greiningar mega ekki vera eldri en frá því að einstaklingur var í efri bekkjum grunnskóla.  

Tekið skal fram að Davis-greining nægir ekki til að fá úrræði þar sem hún er ekki greining á sértækum námsörðugleikum.  

Talgervill: 

Nemendur með lesblindu og öll sem ekki geta nýtt sér prentað mál, hafa aðgang að talgervli hjá Hljóðbókasafninu. Talgervillinn er nemendum að kostnaðarlausu.  

Hvað þarf að gera:  

Viðkomandi þarf að vera skráður hjá Hljóðbókasafni Íslands, hbs.is sem sendir staðfestingu varðandi greiningu til Blindrafélagsins. Nemandinn fær þá sendan hlekk fyrir niðurhali á talgervli og lykil fyrir raddir. Fyrirspurnir varðandi talgervil sendist á afgreidsla@blind.is 

Talgervill í Canvas:  

Í Canvas námsumsjónavef hvers námskeiðs er innstilltur talgervill sem nemendur geta notað sér til aðstoðar. Hnappur birtist efst í hægra horni hvers námskeiðs merktur Aðgengilegt lestrarumhverfi/Immersive reader. 

Atlas Primer er talþjónn sem er ætlað að gera námsumhverfi sveigjanlegra. Nánari upplýsingar er að finna hjá Atlas Primer (https://www.atlasprimer.com/). 

Á Snjallvefjunni er hægt að finna fróðleik, tæknileg tækifæri og snjalltæki (https://www.snjallvefjan.is/). 

Með Natural Reader er hægt að breyta texta, PDF skjölum og fleiri sniðmátum í talmál (https://www.naturalreaders.com/). 

Námsefni á tölvutæku formi:  

Hljóðbókasafn Íslands, hbs.is, er í samstarfi við erlend rafræn bókasöfn. Þegar leitað er eftir námsefni hjá Hlóðbókasafninu í fyrsta skipti þarf nemandinn að sækja um aðgang (https://hbs.is/leidbeiningar/hverjir-geta-ordid-lanthegar). Tengiliður er Hafþór Ragnarsson, hafthor@hbs.is og veitir hann allar upplýsingar og ráðgjöf.  

Sækja um sérúrræði 

 • Nemandi byrjar á að skila inn greiningu/vottorði til námsráðgjafa með því að bóka viðtalstíma hjá námsráðgjafa 
 • Það er á ábyrgð nemanda að láta kennara/fagstjóra vita um sértæka námsörðugleika  
 • Í framhaldi setur kennari/fagstjóri sig í samband við námsráðgjafa sem sendir staðfestingu á viðkomandi kennara.  

 

Námráðgjafi leggur mat á beiðnir nemenda sem sækja um lengri tíma í verkefnaskilum eða prófum á námstímanum á grunni sértækra námsörðugleika, fatlana, hamlana eða veikinda.  

Þau sem glíma við hamlanir sem líta má á sem tímabundnar og hægt er að vinna með, lækna eða gera viðráðanlegri, sækja um sérúrræði fyrir hverja önn eða fyrir skólaárið. Ef hömlum nemanda er varanlega, þá sækir nemandinn um sérúrræði í upphafi náms og er skráður með sérúrræði út námstímann við LHÍ.  

Svigrúm varðandi verkefnaskil og próf: 

Nemandi á rétt á sveigjanleika í verkefnaskilum og prófum ef staðfest greining/vottorð um sértæka námsörðugleika liggur fyrir. Það er ákvörðun kennara í samtali við nemanda hversu mikið svigrúm er gefið.  

 

Mikilvægt er að sækja um sérúrræði tímanlega eða áður en kennsla hefst svo kennarar hafi tíma til að vinna úr beiðnum og mætt nemendur á sem bestan hátt.