Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Listaháskóli Íslands

Í Listaháskóla Íslands eru sjö deildir, en innan þeirra eru starfræktar bæði námsleiðir á bakkalárstigi og á meistarastigi. Listaháskóli Íslands er miðstöð æðri listmenntunar á Íslandi. Skólinn er með viðurkenningu stjórnvalda á fræðasviði lista. Skipulag náms er grundvallað á Bologna – viðmiðum Evrópuríkjanna.

Um Listaháskólann

 • Skóli allra listgreina

  Listaháskólinn er skóli allra listgreina. Hann er einstakur á alþjóðavísu að því leyti að námsframboð er afar fjölbreytt en nemendur eru hlutfallslega fáir í samhengi við námsframboð. Listaháskólinn er eini háskólinn á fræðasviði lista á Íslandi og hefur því víðtæku hlutverki að gegna gagnvart landsmönnum. Skólinn starfar í alþjóðlegu umhverfi og miðar sig við þá skóla í nágrannalöndunum sem þykja skara fram úr í kennslu og miðlun þekkingar á sviðum lista.

  Listaháskólinn er vettvangur fyrir nútímalega listsköpun og samfélag þar sem áhersla er lögð á að skerpa sköpunargáfu nemenda. Skólinn tekur virkan þátt í þjóðlífinu og tengir um leið íslenskan menningargrunn alþjóðlegu umhverfi lista og menningar með fjölbreyttum nemendahópi og samstarfi við erlenda listaháskóla.

 • Gildi

  Þrjú megingildi eru höfð að leiðarljósi í allri starfsemi og viðfangsefnum í skólanum og stýra viðhorfum okkar og nálgun.

  Forvitni – Skilningur – Áræði

  Af forvitni spyrjum við og leitum nýrra leiða, lausna og svara; við brjótum svörin til mergjar og leitum skilnings á því sem ókunnugt er; þannig eflum við með okkur áræði til að fylgja eftir sannfæringu okkar og listrænni sýn.

 • Stefnumótun

  Listaháskólinn lítur á það sem hlutverk sitt að efla framsækna hugsun í listum og menningu og örva hvers konar nýsköpun og þróun á öllum sviðum. Skólinn veitir listmenntun á háskólastigi og miðlar til samfélagsins þekkingu og fagmennsku í listum.

  Skólinn er samfélag nemenda, fræðimanna, kennara og annar starfsmanna þar sem jafnræði og virðing ríkir í öllum samskiptum. Hann starfar í alþjóðlegu umhverfi og miðar sig við þá skóla í nágrannalöndunum sem þykja skara fram úr í listrænum efnum.

 • Rektor

  Kristín Eysteinsdóttir er rektor Listaháskóla Íslands.

  Kristín Eysteinsdóttir lauk meistaragráðu í leikstjórn frá Goldsmiths, University of London árið 2007 en áður hafði hún lokið BA námi í dramatúrgíu frá Árósarháskóla árið 2002. Kristín hefur leikstýrt um 20 sýningum í atvinnuleikhúsum og var fastráðinn leikstjóri við Borgarleikhúsið frá 2008 – 2014. Árið 2008 var hún valin leikstjóri ársins á Grímunni fyrir sýninguna Sá ljóti og var einnig tilnefnd til til sömu verðlauna árin 2010, 2012 og 2013. Kristín hefur jafnframt leikstýrt við Útvarpsleikhúsið og starfað sem dramatúrg við fjölda sýninga og hefur gegnt fjölmörgum ábyrgðarstöðum með stjórnarsetu og formennsku í ýmsum stjórnum og nefndum sem tengjast leiklist, menntun og útgáfu.

  Kristín var ráðin leikhússtjóri Borgarleikhússins árið 2014 og gegndi þeirri stöðu til ársins 2020. Undir hennar stjórn náði Borgarleikhúsið eftirtektarverðum árangri bæði listrænt og rekstrarlega, aðsóknarmet í leikhúsið voru slegin og leikhúsið hlaut Grímuna, íslensku sviðslistaverðlaunin, fyrir sýningu ársins öll þau ár sem hún var leikhússtjóri. Þá lauk hún nýverið við fyrstu stuttmynd sína og hefur síðastliðin tvö ár verið að undirbúa sína fyrstu kvikmynd í fullri lengd sem er komin vel á veg í þróun. Kristín starfaði sem prófessor og fagstjóri við sviðslistadeild Listaháskóla Íslands skólaárið 2022-2023.

 • Söguágrip

  Listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnun. Á stofnfundi 21.sept. 1998 var skólanum sett skipulagsskrá sem var undirrituð af fulltrúum Bandalags íslenskra listamanna og menntamálaráðherra. Dómsmálaráðherra staðfesti skipulagsskrána 29. sept. sama ár. Samkvæmt skipulagsskrá er hlutverk Listaháskólans að sinna æðri menntun á sviði listgreina. Skólinn skal jafnframt vinna að eflingu listmennta með þjóðinni og miðla fræðslu um listir og menningu til almennings.

  Þann 24. mars 1999 undirrituðu skólinn og menntamálaráðherra yfirlýsingu sem fól í sér hvernig staðið yrði að uppbyggingu menntunarinnar.

  Listaháskólinn fékk starfsleyfi 10.júní 1999 og hóf þá um haustið starfsemi sína með rekstri myndlistardeildar.

  Uppbygging Listaháskólans hefur verið hröð síðan rekstur hans hófst 1999. Í samræmi við yfirlýsinguna frá 24. mars 1999 hóf skólinn kennslu í leiklist haustið 2000 og í tónlist 2001. Skólinn hóf síðan rekstur sjálfstæðrar hönnunardeildar 2001 og ári síðar var tekið upp nám í arkitektúr, vöruhönnun og fatahönnun.

  Námi í kennslufræðum fyrir listafólk var skipaður sjálfstæður sess innan skólans frá og með haustinu 2001 og kennsla á meistarastigi hófst 2009.

  Nýjar námsleiðir innan leiklistardeildar tóku til starfa haustið 2005, þ.e. eins árs dansnám í samvinnu við Íslenska dansflokkinn og þriggja ára nám í samtíma leiklistarstarfsemi sem kallast „fræði og framkvæmd.“ Námsleið í samtímadansi var stofnuð innan leiklistardeildarinnar 2007. Nafni deildarinnar var breytt í sviðslistadeild haustið 2014 og nafni námsleiðarinnar „fræði og framkvæmd“ var breytt í sviðshöfundanám.

  Innan tónlistardeildarinnar var hafin kennsla á tveimur nýjum námsleiðum 2008, námsleið í kirkjutónlist til bakkalárprófs og námsleið í tónsmíðum á meistarastigi. Ári síðar tók til starfa ný námsleið á meistarastigi innan deildarinnar, Sköpun miðlun og frumkvöðlastarf sem er samevrópskt nám fimm tónlistarháskóla í Evrópu (NAIP). Haustið 2012 tóku til starfa tvær nýjar námsleiðir á meistarastigi, MA í hönnun og MA í myndlist. Nám á söng- og hljóðfærakennaranámsleið hófst haustið 2013, nám á söng- og hljóðfærakennaranámsleið á meistarastigi hófst haustið 2016 og haustið 2018 var sett á laggirnar námsleið á bakkalárstigi í rytmískri söng- og hljóðfærakennslu.

  Samfara uppbyggingu deilda hafa stoðsviðin þróast hvert með sínum hætti, þ.m.t. bókasafn og upplýsingaþjónusta fyrir allar listgreinar og tölvu- og netþjónusta. Rannsóknaþjónusta var stofnuð við skólann árið 2007.

Á döfinni