Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Listkennsludeild

Decor overlay

Í listkennsludeild Listaháskóla Íslands tileinka nemendur sér fjölbreyttar aðferðir til beita listum í námi og starfi, með áherslu á víðtækar samfélagslegar og hugmyndafræðilegar skírskotanir. Deildin býður upp á meistaranám og diplómanám í kennslufræðum með sérstaka áherslu á listir, auk meistaranáms í listum og velferð.

Um námið

Í listkennsludeild er lögð áhersla á efla persónulega færni nemenda með markvissri þjálfun í að setja sér persónuleg og fagleg markmið sem reyna á sjálfstæði og úthald ásamt tjáningar- og miðlunarhæfni.  

Í náminu eru listamenn úr öllum listgreinum sem hafa ákveðið að bæta við sig menntun í kennslu og miðlun og einnig er boðið upp á listtengt almennt kennslufræðinám fyrir þau sem eru með BA gráðu í öðrum greinum en listum. Þó nemendum bjóðist námskeið og samtal tengd eigin greinum er meirihluti námskeiða opinn öllum og gerir það deildina að kraumandi potti listanna.  

Meistaranám í kennslufræðum miðar að því að mennta fólk til kennslu ásamt því að efla með því færni og fræðilegan grunn til að miðla þekkingu sinni á ólíkum vettvangi.  

Meistaranám í listum og velferð miðar að því að auka aðgengi og þátttöku ólíkra hópa í listtengdum verkefnum og viðburðum.  

Kennslutungumál í listkennsludeild er íslenska.  

Uppbygging náms

Námið er fjölbreytt og byggir á námskeiðum í kennslu-, og sálarfræði, heimspeki og félagsfræði, samhliða þjálfun í kennslu og miðlun listgreina og verkefna á vettvangi bæði innan skólakerfisins og utan þess. 

Í listkennsludeild eru nokkrar námsleiðir sem byggja á mismunandi bakgrunni og áhugasviði nemenda.  

 

Að loknu kennaranámi

Að loknu námi hljóta nemendur ýmist meistara- eða diplómagráðu í listkennslu- eða kennslufræðum. Nemendur hafa aflað sér þekkingar og reynslu til að starfa á öllum skólastigum sem og sinna ólíkum menningar- og menntunartengdum verkefum í samfélaginu.    

Auk almennra réttinda sem meistaragráða veitir til frekara náms og starfa fá nemendur starfsréttindi (leyfisbréf) við útskrift. Leyfisbréfið innifelur rétt útskrifaðra nemenda til að kalla sig kennara og starfa sem slíkur hér á landi á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi. 

Að loknu námi í listum og velferð 

Að loknu námi í listum og velferð hafa nemendur aflað sér þekkingar og reynslu í að vinna með ólíkum hópum að listtengdum verkefnum.  

Algengar spurningar

 • Hverjar eru aðgangskröfurnar?

  Meistaranám í listkennslufræðum (MA / M.Art.Ed / MT / M.Mus.Ed)
  Aðgangskröfur: Bakkalárpróf eða sambærilegt háskólapróf í listum.

  Meistaranám í listkennslu með aðfara (MA / M.Art.Ed / MT / M.Mus.Ed)
  Aðgangskröfur: Að hafa lokið a.m.k. 120 einingum eða sambærilegu á bakkalárstigi í listgrein.

  Meistaranám í kennslufræðum (MA / M.Ed / MT)
  Aðgangskröfur: Að hafa lokið bakkalárprófi eða sambærilegu háskólanámi á fagsviði sínu.

  Diplómanám í listkennslu/ kennslufræðum (diplóma)
  Aðgangskröfur: Að hafa lokið meistaraprófi í faggrein.

  Meistaranám fyrir kennara (MA / M.Ed / MT)
  Aðgangskröfur: Að hafa lokið bakkalárprófi til kennsluréttinda.

Rannsóknir

Markmið Rannsóknarstofu í listkennslufræðum er að auka og efla rannsóknir og þróunarverkefni á sviði listnáms og listkennslu á öllum skólastigum í náinni samvinnu við vettvang. Markmiðið er einnig að hvetja til frumkvæðis að rannsóknum og að skapa aðstæður til að miðla þekkingu og kynna niðurstöður rannsókna á sviðinu m.a. með ráðstefnum og málþingum, útgáfu fræðigreina og fræðirita og með fyrirlestrahaldi. 

Hlutverk rannsóknarstofunnar er að vera vettvangur samtals listgreinakennara, listamanna og allra sem sinna rannsóknum á sviði listnáms, -kennslu og listmiðlunar. Hún tekur til allra listgreina og lögð verður áhersla á þverfaglegar nálganir og tengsl við alþjóðlegar rannsóknastofur. 

Stefnt er að sem víðtækustu samstarfi við þá aðila sem vinna að rannsóknum og þróun á náms- og kennsluháttum lista og skapandi skólastarfi með áherslum á samtíma málefni, sem spanna mismunandi starfshætti og orðræðu (listir, menntun, kennslufræði, pólitík, menningarfræði, stafræna miðlun, heimspeki, safnafræðslu og samfélagstengdar listir). Samstarf og samtal milli listgreina og annarra fræðigreina felur í sér óþrjótandi möguleika á rannsóknar- og þróunarverkefnum. 

Mikilvægt er að rækta náið samstarf við grasrótina, fagfélög listamanna og menningar- og listastarfsemi í landinu með það fyrir augum að efla ennfrekar  nýsköpun og styðja við vaxtarsprota listkennslu á sem breiðustum grunni. 

Rannsóknarstofan starfar undir hatti listkennsludeildar Listaháskóla Íslands og hefur aðsetur þar. 

Lesa nánar

Á döfinni í listkennslu