Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Kennslufræði- viðbótardiplóma

Námið miðar að því að mennta fólk til kennslu ásamt því að efla með því færni og fræðilegan grunn til að miðla þekkingu sinni á ólíkum vettvangi.

 • Opnað fyrir umsóknir

  8. janúar 2024

 • Umsóknarfrestur

  13. maí 2024

 • Umsóknum svarað

  Júní 2023

 • Skrásetningargjald

  Skoða nánar

 • Nafn námsleiðar

  Kennslufræði- viðbótardiplóma

 • Nafn gráðu

  Diplóma

 • Einingar

  60 ETC

 • Lengd náms

  2 annir – 1 ár

Information is provided in Icelandic for study programmes that have Icelandic as the primary language of instruction.

Um námið

Námið miðar að því að mennta fólk til kennslu ásamt því að efla með því færni og fræðilegan grunn til að miðla þekkingu sinni á ólíkum vettvangi.

Áhersla er lögð á að nemendur öðlist skilning og þekkingu á starfi kennarans, bæði fræðilega og á vettvangi. Þeir geti skipulagt nám og námsþætti út frá gildandi námskrám og valið námsgögn, náms- og matsaðferðir við hæfi. Kennsla og miðlun eru einnig skoðuð í víðara samhengi og nemendur hvattir til að setja fram eigin sýn og hugmyndir um nám og námsframboð í samfélaginu.

Uppbygging náms

Námið er fjölbreytt og byggir á námskeiðum í kennslu-, og sálarfræði, heimspeki og félagsfræði, samhliða þjálfun í kennslu og miðlun listgreina og verkefna á vettvangi bæði innan skólakerfisins og utan þess.

Námið er eins árs (tveggja missera), 60 eininga fræðilegt og hagnýtt framhaldsnám í kennslufræðum sem lýkur með diplóma gráðu.

Að loknu námi

Að loknu námi hljóta nemendur diplómagráðu í kennslufræðum. Nemendur hafa aflað sér þekkingar og reynslu til að starfa á öllum skólastigum sem og sinna ólíkum menningar- og menntunartengdum verkefum í samfélaginu.

Nemendur fá starfsréttindi (leyfisbréf) við útskrift. Leyfisbréfið innifelur rétt útskrifaðra nemenda til að kalla sig kennara og starfa sem slíkur hér á landi á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi.

Umsóknar- og inntökuferli

Allar umsóknir um nám fara í gegnum umsóknargátt og munu öll samskipti varðandi umsóknarferlið fara þar fram. Umsóknargjaldið er greitt í seinasta skrefi ræfrænu umsóknarinnar og er 5.000 kr.

Innritaðir og brautskráðir nemendur sem eru með Ugluaðgang þurfa einnig að stofna sérstakan aðgang í samskiptagátt þegar sótt er um nýtt nám.

Í rafrænu umsókninni gefst umsækjanda kostur á að tilgreina ástæður umsóknar, markmið, framtíðarsýn, áherslugrein og fleira í stuttum texta.  Umsækjendur fá staðfestingu á því að LHÍ hafi móttekið umsóknina eftir að gengið hefur verið úr skugga um að umsækjandi hafi skilað inn öllum nauðsynlegum fylgiskjölum. Í listkennsludeild eru nemendur teknir inn einu sinni á ári og hefja nám á haustönn.

Opnað fyrir umsóknir

8. janúar 2024

Umsóknarfrestur

13. maí 2024

Umsóknum svarað

Júní 2023

Verðskrá

Skoða nánar

Sérleiðbeiningar listkennsludeildar

Til að umsókn sé fullgild þarf að greiða umsóknargjald og eftirfarandi gögn þurfa að berast Listaháskólanum:

 • 1. Staðfest afrit af prófskírteinum

  Skylda

  Staðfest afrit af prófskírteinum, svarthvítt ljósrit gildir ekki.

 • 2. Umsagnir tveggja meðmælenda

  Skylda

  Umsækjendur eru beðnir um að skrifa nöfn og netföng tveggja umsagnaraðila í þar til gerðan reit í umsókninni. Æskilegt er að annar umsagnaraðili tengist námi og hinn vinnu. Þegar umsókn er skilað fá umsagnaraðilar tölvupóst þar sem þeir eru beðnir um að skila inn umsögn um viðkomandi umsækjanda. Hver umsögn má ekki vera lengri en ein síða og hægt er að skila henni á íslensku eða ensku.

 • 3. Greinargerð: Ástæður umsóknar

  Skylda
  Í þessari greinagerð eru umsækjendur vinsamlegast beðnir um að gera grein fyrir því;
  a. hvaða þýðingu þeir telja að námið hafi fyrir sig,
  b. hvað þeir telja eftirsóknarvert við nám í menntunarfræðum listgreina og listum í skólastarfi.
  c. hvaða kosti umsækjandi hefur til að bera sem líklegt er að muni koma sér vel í kennslu og miðlun.
  Hámarks lengd er 300 orð.
 • 4. Ferilskrá (CV)

  Skylda
  Ferilskrá með almennum upplýsingum um umsækjanda skal fylgja umsókn. Ferilskrá skal innihalda yfirlit yfir menntun, störf, tungumálagetu og aðra reynslu sem umsækjandi telur að nýtist í náminu. Ferilskráin ætti ekki að vera lengri en tvær síður.
 • Inntökuferli

  Umsækjendur sem uppfylla öll inntökuskilyrði námsleiðar eru boðaðir í inntökuviðtal.

  Umsækjendur þurfa ekki að hafa með sér gögn í inntökuviðtal nema þeirra sé sérstaklega óskað af inntökunefnd.

  Inntökunefnd listkennsludeildar fer yfir umsóknir og velur umsækjendur sem fá boð um skólavist.

  Þeir umsækjendur sem fá boð um skólavist þurfa að staðfesta hvort þeir hyggist taka því með því að greiða skrásetningargjald fyrir komandi skólaár.

  Úrskurður inntökunefndarinnar er endanlegur og er inntökunefnd ekki skylt að gefa nánari skýringar á úrskurði sínum.

 • Tungumálakunnátta

  Meistaranám í listkennslu er nám sem kennt er á íslensku nema um erlenda gestakennara sé að ræða, þá fer kennsla fram á ensku. Umsækjendur þurfa að vera vel færir um að tjá sig munnlega og skriflega á íslensku í samræmi við kröfur í háskólanámi.

Á döfinni í listkennsludeild