Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Starfsnám

Decor overlay
Nemendum Listaháskólans gefst kostur á að sækja um Erasmus+ styrk til þess að fara í starfsnám í Evrópu.
Um er að ræða dvalarstyrk, en lágmarksdvalartími eru tveir mánuðir. 
Starfsnám veitir nemendum tækifæri til þess að öðlast þjálfun á fagvettvangi. Þjálfunin skal tengjast því fagi sem nemandi stundar við LHÍ og stuðla að því að nemandi þrói færni sína í faginu. Nemendur nýta þekkingu og aðferðir sem þeir hafa lært í náminu á vettvangi.

Nemendur sækja um starfsnám í Uglu.

Hvenær get ég farið?

Nemendum gefst kostur á að sækja um styrk til starfsnáms að sumarlagi. Um er að ræða starfsnám utan hefðbundins námstíma og er það metið sem 2 ECTS einingar. Starfsnám er tilgreint á námsferli og á skírteinisviðauka sem fylgir prófskírteini við útskrift.
Sviðshöfundabraut og dansbraut bjóða uppá starfsnám á námstíma. 15 vikna starfsnám jafngildir einni önn eða alls 30 ECTS einingum. Starfsnám er tilgreint á námsferli og á skírteinisviðauka sem fylgir prófskírteini við útskrift.
Útskriftarnemendur geta sótt um ERASMUS+ styrk til starfsnáms sem fram fer að lokinni útskrift. Sækja þarf um styrkinn fyrir útskrift og nýta þarf styrkinn innan tólf mánaða frá útskriftardegi. Styrkurinn reiknast ekki til eininga en nemendur fá vottorð um starfsnám að því loknu.

Hverskonar starfsnám get ég farið í?

Starfsnám veitir nemendum tækifæri til þess að öðlast þjálfun á fagvettvangi. Þjálfunin skal tengjast því fagi sem nemandi stundar við LHÍ og stuðla að því að nemandi þrói færni sína í faginu. Nemendur nýta þekkingu og aðferðir sem þeir hafa lært í náminu á vettvangi.
Starfsnám skal miða að því að styrkja tengslanet, byggja upp ferilskrá, leiða til aukinna starfstækifæra og veita alþjóðlega reynslu.
Í starfsnámi vinnur nemandi þau verkefni sem honum eru falin hjá móttökuaðila, og hlýtur þjálfun frá sínum leiðbeinanda. Með þeim hætti felur starfsnám í sér ávinning fyrir báða aðila.
Staða starfsnema getur verið launuð eða ólaunuð, en ávallt er um að ræða tímabundna stöðu.
Starfsnámssamningur tilgreinir markmið starfsnámsins, verkefni nemanda, hæfniviðmið, ásamt tímabili og fyrirkomulagi starfsnáms. Með samningnum skuldbindur móttökuaðili sig til þess að veita nemenda þjálfun, og nemandi skuldbindur sig til þess að starfa hjá móttökuaðila samkvæmt lýsingu. Listaháskólinn er ábyrgur fyrir styrkveitingu og veitir aðstoð ef upp kemur ágreiningur á milli aðila.
Styrkveiting er háð því að deild nemanda samþykki starfsnámslýsingu.

Hver getur verið móttökuaðili?

Móttökuaðili getur verið fyrirtæki, stofnun, samtök eða sjálfstætt starfandi einstaklingur. Móttökuaðili skal hafa víðtæka reynslu af fagvettvangi og ákjósanlegt er að leiðbeinandi hafi lokið námi í faginu. Leiðbeinandi skal búa yfir þekkingu og færni sem gerir honum kleift að leiðbeina starfsnema þannig að hann hljóti markvissa þjálfun á þeim sviðum sem lýst er í starfsnámssamningi. Að þessu leyti er ekki gert ráð fyrir að um jafningjafræðslu sé að ræða. 
Móttökuaðili skal skilgreina verkefni starfsnema með það í huga að nemandi sé í þjálfun og að hann eigi að öðlast ákveðna færni í starfsnáminu. Starfsnemi getur aldrei komið í stað starfsmanns/launþega.
Móttökuaðili ábyrgist að þjálfun nemandans fari fram á faglegan hátt. Mikilvægt er að móttökuaðili skilji hlutverk sitt sem leiðbeinandi og nýti ekki einungis starfskrafta starfsnemans í sína þágu.
Móttökuaðili skal veita starfsnema fullnægjandi vinnuaðstöðu sem er í samræmi við þau verkefni sem honum eru falin.
Miðað er við að móttökuaðili geti tekið að hámarki við 1-2 nemendum frá Listaháskólanum á ári.

Hvernig finn ég móttökuaðila?

Nemendur eru ábyrgir fyrir því að finna móttökuaðila sem getur uppfyllt markmið starfsnámsins.
Fagstjórar og kennarar nemenda geta veitt ráðgjöf og geta nýtt eigið tengslanet til þess að benda nemendum á aðila á vettvangi.
Á vefsíðunni erasmusintern.org má finna upplýsingar um aðila sem auglýsa eftir starfsnemum.

Siðareglur og mikilvæg atriði

Ekki gert ráð fyrir því að nemendur fari í starfsnám til núverandi samstarfsaðila eða félaga sinna.
Ekki er gert ráð fyrir því að styrkja samstarfsverkefni eða sjálfstæða vinnu nemenda undir handleiðslu leiðbeinanda.
Starfsnámsstyrkur miðast við dvalartímabil hjá móttökuaðila í EvrópuEkki er unnt að veita styrk fyrir starfsnám sem unnið er á Íslandi, hvort sem um er að ræða fjarvinnu eða vegna verkefna móttökuaðila hérlendis. Ef hluti starfsnámsins fer fram á Íslandi, þarf að draga umrædda daga frá styrktímabilinu.

Starfsnema er ekki skylt að vinna önnur verkefni en þau sem koma fram í starfsnámssamningi, sér í lagi ef þau tengjast ekki þjálfun í faginu.

Starfsnema er ekki skylt að vinna umfram umsaminn vinnutíma.
Ef upp kemur ágreiningur við móttökuaðila, t.a.m. vegna ofangreindra atriða, skal nemandi leita til alþjóðaskrifstofu LHÍ.
Ef nemandi þarf að leita aðstoðar vegna eineltis eða áreitis skal láta alþjóðaskrifstofu eða námsráðgjafa vita tafarlaust.

Nordplus

Nemendur geta einnig sótt um Nordplus styrk til styttri dvalar í eina til átta vikur á Norður- og Eystrasaltslöndum. Nánari upplýsingar um Nordplus styrki veitir alþjóðaskrifstofa international@lhi.is