Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Starfsmenn LHÍ á meðal styrkþega hjá Rannsóknarsjóði Vísinda- og tækniráðs

  • 16.janúar 2024

Tilkynnt hefur verið um árlega úthlutun úr Rannsóknarsjóði Vísinda- og tækniráðs. Um er að ræða fjórar styrktegundir; öndvegis-, verkefna-, rannsóknastöðu- og doktorsnemastyrki, til allt að 36 mánuða. Að þessu sinni fengu tvö verkefni styrk þar sem starfsmenn LHÍ eru meðal leiðandi rannsakenda. Annars vegar er um að ræða öndvegisstyrk að upphæð 150 milljónir sem hýstur verður við Hugvísindasvið HÍ, þar sem Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, dósent við listkennsludeild og Kristín Valsdóttir, forseti listkennsludeildar gegna hlutverkum verkefnastjóra og aðalrannsakenda ásamt Sigríði Þorgeirsdóttur og Birni Þorsteinssyni, prófessorum í heimspeki við HÍ og Donötu Schoeller gestaprófessor í heimspeki við HÍ. Hins vegar er um að ræða verkefnastyrk, samtals að upphæð 63 milljónum kr, sem hýstur verður við Listaháskólann, en verkefnastjóri og aðalrannsakandi er Þorbjörg Daphne Hall, prófessor í tónlistarfræðum við tónlistardeild LHÍ.
Þorbjörg Daphne Hall, prófessor í tónlistardeild, leiðir verkefnastyrk til 36 mánaða:

Building bridges through collaboration: MetamorPhonics as an approach to socially engaged music making

Í útdrætti umsóknar er verkefninu lýst svo:

„Til eru margvísleg samfélagsmiðuð tónlistarverkefni þar sem unnið er með fjölbreyttum hópum og samfélögum, t.d. einstaklingum í haldi eða skjólstæðingum heilbrigðisstofnana, einstaklinga á ólíkum aldri, með fjöllbreytta kunnáttu og bakgrunn. Þessi verkefni endurspegla þá hugmyndafræði að tónlist og tónlistariðkun geti haft jákvæð áhrif á fólk og jafnvel breytt lífi þess til hins betra. Meginmarkmið þessa verkefnis eru að rannsaka MetamorPhonics (MP) sem er dæmi um samfélagsmiðað tónlistarverkefni. Tilgangurinn er að skilja margvíslega þætti MP, meðal annars bakgrunn og áhugahvöt þátttakenda, hugmyndafræði og leiðarljós MP og bera saman við önnur samfélagsmiðuð tónlistarverkefni. Þá verður kennslufræðileg nálgun MP rannsökuð og sérstaklega skoðað hvernig listræn stjórnun og ákvarðanataka fer fram. Þá verður jafnframt greint hvernig bakgrunnur þátttakenda hefur áhrif á tónlistarlega nálgun. Auk þess verður skoðað hvaða áhrif þátttaka í MP verkefnum hefur og hvort hún hefur einhver varanleg áhrif á hljómsveitarmeðlimi og þeirra líf utan við verkefnið. Í verkefninu er einnig lögð áhersla á að þjálfa tónlistarleiðtoga til rannsókna á eigin starfi, þróa rannsóknaraðferðir sem snúa að samfélagsmiðuðum tónlistarverkefnum, og tryggja fjölbreyttar miðlunarleiðir á rannsóknarmiðurstöðum þar sem rannsakendur, hag- og fagaðilar fá aðgengi að niðurstöðunum.“

Í rannsóknarhópnum eru, auk Þorbjargar, Sigrún Sævarsdóttir-Griffiths, tónlistarkona, kennari við Guildhall School og stjórnandi MetamorPhonics, Anna Hildur Hildibrandsdóttir lektor við Háskólann á Bifröst og kvikmyndagerðarkona, Lee Higgins prófessor við York St John University og stjórnandi International Centre for Community Music og Jo Gibson, rannsakandi við York St John University. Verkefnið fer fram á Íslandi og í Bretlandi. Rannsóknarafrakstri verður miðlað í gegnum fræðigreinar, heimasíðu á íslensku og ensku, heimildarmynd og röð vinnustofa, tónleika og fyrirlestra.

Að þessu sinni var úthlutað 30 verkefnastyrkjum, þar af þremur á sviði hugvísinda og lista.

 

Sigríður Þorgeirsdóttir, prófessor í heimspeki við HÍ, Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, dósent við listkennsludeild LHÍ, Kristín Valsdóttir, deildarforseti listkennsludeildar LHÍ, Björn Þorsteinsson, prófessor í heimspeki við HÍ og Donata Scheller, gestaprófessor í heimspeki við HÍ stýra öndvegisstyrk til 36 mánaða:

„Making Sense“ – Frelsi til merkingarsköpunar: Líkamlegar reynslubundnar rannsóknir

Í útdrætti umsóknar er verkefninu lýst svo:

„Rannsóknin felst í stofnun rannsóknar- og þjálfunarseturs sem tengir saman líkamlegar-reynslubundnar rannsóknaraðferðir í því skyni að mæta umhverfis- og samfélagskreppu sem krefst umbreyttrar þekkingar. Í þessu verkefni sem byggir á heimspeki og vitsmunavísindum verða gerðar tilraunir með aðferðir sem nýta forðabúr upplifunarinnar í rannsóknaskyni. Þrátt fyrir að hvarfið til líkamans, reynslunnar og tilfinninganna sé almennt viðurkennt er enn gjá milli kenninga og iðkunar sem Making Sense-verkefnið brúar. Aðstandendur verkefnisins láta ekki við það sitja að ræða kenningarnar heldur iðka líkamlegar, reynslubundnar rannsóknaaðferðir í sameiningu, og prófa þær og rannsaka. Þettarannsóknar- og þjálfunarsetur mun skipa Íslandi í fremstu röð á sviði aðferða í líkamlegum, reynslubundnum rannsóknum með því að safna saman leiðandi vísinda- og fræðafólki á sviði tilfærslunnar frá kenningum um líkamleika yfir í iðkun líkamlegra rannsókna. Kjarni samstarfsteymisins hefur lagt grunn að setrinu með því að reka Erasmus+ þjálfunarprógram (TECT www.trainingect.com). Með tilkomu nýrra alþjóðlegra samstarfsaðila hefur teymið nú þá hvatningu og styrk sem þarf til að koma þessum nýstárlegu rannsóknum og þjálfun á næsta stig með Making Sense verkefninu.“

Öndvegisstyrkir eru ætlaðir rannsóknarhópum til umfangsmikilla rannsóknarverkefna sem eru líkleg til að skila íslenskum rannsóknum í fremstu röð á alþjóðavettvangi. Þjálfun ungra vísindamanna er lykilatriði í öndvegisverkefnum með þátttöku framhaldsnema og nýdoktora. Fjögur rannsóknarverkefni hlutu öndvegisstyrk að þessu sinni.

Við óskum styrkhöfum til hamingju með úthlutanirnar og hlökkum til að að fylgjast með framvindu og afrakstri rannsóknaverkefnanna.