Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Vöruhönnun BA

Decor overlay

Við Listaháskóla Íslands takast nemendur í vöruhönnun á við samfélagslegar og umhverfislegar áskoranir með skapandi lausnum um leið og þeir efla þátttöku hönnuða í samfélagi, listum og vísindum.  

 • Opnað fyrir umsóknir

  9. janúar 2024

 • Umsóknarfrestur

  12. apríl 2024

 • Umsóknum svarað

  Maí / júní 2024

 • Skrásetningargjald

  Skoða nánar

 • Nafn námsleiðar

  Vöruhönnun BA

 • Nafn gráðu

  BA

 • Einingar

  180 ETC

 • Lengd náms

  6 annir – 3 ár

Information is provided in Icelandic for study programmes that have Icelandic as the primary language of instruction.

Um námið

Áhersla er lögð á að kynna nemendur fyrir fjölbreyttum aðferðum við hönnunarferli, að efla gagnrýna skapandi hugsun, og að undirbúa nemendur til þess að takast á við áskoranir samtímans með aðferðum hönnunar. 

Í náminu þjálfa nemendur aðferðir hönnunarhugsunar. Viðfangsefni eru rannsökuð og þróuð áfram með hönnunarferli, þau sett í samhengi og sett fram sem tillaga í formi frumgerðar, sýningarhluta, myndbanda o.s.frv. Nemendur tileinka sér fjölbreytta tækni og vinnu með tæki og tól (t.d. keramik-, tré-, málmsmíði o.fl.) til að gefa hugmyndum form og móta lausnir. Áhersla er lögð á miðlun verkefna í texta, ljósmyndun og myndbandagerð. Í lok námsins hefur hver nemandi sína eigin vefsíðu til að miðla verkefnum sínum og skapandi sýn. 

Meðal verkefna sem nemendur hafa verið að vinna má nefna Fruitful Futures í samstarfi við Krónuna. Þar beita nemendur getgátuhönnun (e. Speculative Design) við að rannsaka matvæli og samfélagslega þætti og hvernig þeir munu þróast í framíðinni. Verkefnið er sýnt á HönnunarMars ár hvert.  

Uppbygging náms

Námið sem er til þriggja ára er 180 einingar og skiptist í fræði, tækni og vinnustofur.  Kennsla fer fram í fyrirlestrum, á verkstæðum og á vinnusvæði nemenda þar sem hver hefur sína eigin aðstöðu. Námið er staðbundið, kennt á íslensku og er nemandinn ábyrgur fyrir eigin námsframvindu. Námið sem er nemendamiðað gefur hverjum og einum svigrúm til að nálgast verkefnin eftir eigin áhugasviði og styrkleikum en hlutverk kennarans er að leiðbeina um hönnunarferlið og verkfæri sem styðja nemandann í eigin þekkingarleit. Áhersla er á samtal nemandans við kennara og samnemendur, þar sem eigin verk og annarra eru túlkuð og sett í samhengi. Námsmat er skrifleg umsögn og miðar við staðið/fallið.  

Að loknu námi

Að loknu námi eiga nemendur að vera færir um að vinna á sjálfstæðan og skapandi hátt að ólíkum verkefnum á sviði vöruhönnunar, hjá hönnunarfyrirtækjum eða sjálfstætt. Námið undirbýr nemendur einnig vel fyrir framhaldsnám á meistarastigi. 

Umsóknar- og inntökuferli

Til að sækja um bakkalarnám í vöruhönnun er rafræn umsókn fyllt út, umbeðin gögn látin fylgja og í kjölfarið þarf að greiða umsóknargjaldið. Þegar þessum skrefum er lokið og þegar gengið hefur verið úr skugga um að umsækjandi hafi skilað inn öllum nauðsynlegum upplýsingum og fylgiskjölum fær hann staðfestingu í tölvupósti á að rafræn umsókn sé fullgild og móttekin.

Opnað fyrir umsóknir

9. janúar 2024

Umsóknarfrestur

12. apríl 2024

Umsóknum svarað

Maí / júní 2024

Verðskrá

Skoða nánar

Umsóknarferli

 

 • Rafræn umsókn er fyllt út í umsóknargátt.
 • Athugið: fylla þarf út alla stjörnumerkta reiti og hengja við þau skjöl sem óskað er eftir, greiða umsóknargjald og staðfesta umsókn.
 • Staðfest afrit af prófskírteini (ljósrit gildir ekki) með stimpli frá viðkomandi skóla og skannað námsferilsyfirlit og hengt við rafræna umsókn.
 • Skila þarf efnislegri möppu/portfolio, í síðasta lagi 12. apríl 2024
 • Ef fylgiskjöl eru ekki í lagi, fær umsækjandi póst og möguleika á að lagfæra umsóknina.
 • Umsækjandi fær staðfestingu á að rafræn umsókn sé fullgild.
 • 1. Mappa/portfolio

  Skylda
  • Skilafrestur á efnislegri eða rafrænni möppu/portfolio er 12. apríl 2024
  • Athugið að velja þarf á milli efnislegrar eða rafrænnar möppu/portfolio og láta vita í reitnum í umsóknargátt ef efnislegri möppu/portfolio er skilað.
  • Ef verið er að sækja um á fleiri námsleiðum eða deildum, þarf að skila inn umsókn og möppu/porfolio fyrir hverja námsleið/deild.
  • Skila skal efnislegri möppu/portfolio eða senda hana með pósti á skrifstofu LHÍ í Þverholti 11, 5. hæð.
  • Athugið að inntökuferlið er nafnlaust, en við biðjum þig að lesa vel yfir leiðbeiningarnar hér fyrir neðan varðandi merkingu á möppu:

   

  Að merkja möppuna

  • Ef mappan þín er efnisleg þarft þú að láta fylgja með möppunni blað þar sem kemur fram skýrt fullt nafn og kennitala. Þetta blað verður tekið í burtu áður en inntökunefnd fær möppuna í hendurnar.
  • Ef mappan þín er rafræn þarftu að vista skrána með fullu nafni og kennitölu. Þeim upplýsingum verður breytt áður en inntökunefnd fær möppuna í hendurnar.

   

  Umsækjendur skulu safna sýnishornum af verkum sínum saman í möppu/portfolio á efnislegu eða rafrænu formi.

  Verkin eiga að endurspegla persónulega sýn nemandans, varpa ljósi á helstu hugðarefni hans og úr þeim á að vera hægt að lesa hvaða hæfileika hann hefur til frumlegrar sköpunar og framsetningar á hugmyndum sínum.

  Ekki er nauðsynlegt að öll verkin séu fullgerð eða þau útfærð til hins ýtrasta, þvert á móti er mikilvægt að þar sé einnig að finna hvers konar skissur, teikningar, ljósmyndir eða texta. Öll verk í möppunni/portfolio eiga að vera höfundarverk umsækjanda, ef verk hefur verið unnið í hópavinnu eða samstarfi er nauðsynlegt að taka það fram.

   

  ATH:

  • Umsækjandi þarf sjálfur að meta hvað rúmast innan möppunnar/portfolio en mikilvægt er að hún endurspegli getu, færni og sýn hans á fagið í gegnum skapandi vinnu.
  • Efni utan möppunnar s.s. hlekkir eða vísanir í önnur skjöl í rafrænum möppum/portfolio er litið á sem ítarefni og ekki tryggt að það verði skoðað.

   

  Ef mappa/portfolio er póstlögð:

  Ef mappan/portfolio er send með pósti þarf póststimpill að vera dagsettur í síðasta lagi 12. apríl 2024.

  Senda skal möppuna/portfolio með rekjanlegum pósti og merkja umslagið með Umsókn hönnun.

  Heimilisfang hönnunardeildar er:
  Listaháskóli Íslands, hönnunardeild
  Þverholt 11, 105 Reykjavík
  Skrifstofa 5. hæð.

 • Kynningarbréf

  Skylda

  Umsækjendur gera grein fyrir ástæðu umsóknar í viðkomandi námsleið.

 • 3. Inntökuferli

  Skylda

  Skipuð er inntökunefnd fyrir hverja námsleið.

  Nefndin er skipuð tveimur til þremur sérfræðingum á viðkomandi fagsviði, sem velja úr hópi umsækjenda.

  Inntökuferlið er eftirfarandi:

  • Umsóknir metnar af inntökunefnd. Umsækjendur sem standast mat inntökunefndar komast í úrtakshóp og eru boðaðir í viðtal.
  • Viðtal. Áhugi umsækjanda á tilvonandi námi, afstöðu hans og viðhorfi til fagsins er kannaður.

  ATH:

  • Inntökunefnd er heimilt að óska eftir sérverkefni af umsækjanda ef þess er talin þörf.
  • Öllum umsækjendum verður sent rafrænt svar við umsóknum í maí/júní.
  • Umsækjendur sem hafa hlotið skólavist þurfa að greiða staðfestingargjald að upphæð 75.000 kr sem er sent í heimabanka þeirra. Gjaldið gengur upp í skólagjöld.
  • Niðurstöður inntökunefnda eru endanlegar og er ekki skylt að gefa nánari útskýringu á synjun um skólavist.
 • 4.Inntökuskilyrði

  Miðað er við að umsækjendur hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi.

 • 5. Undanþágur vegna inntöku

  Listaháskólanum er heimilt að veita þeim umsækjendum inngöngu í skólann sem búa yfir þekkingu og reynslu sem telst fullnægjandi undirbúningur til bakkalárnáms við skólann.

  Þá þarf umsækjandi að hafa lokið eigi færri en 105 einingum úr eldra kerfi framhaldsskólastigsins eða 150 framhaldsskólaeiningum samkvæmt nýja kerfinu.

  Til þess að fá undanþágu fyrir samþykki á skólavist þarf umsækjandi sem uppfyllir ekki kröfur um menntun (stúdentspróf eða sambærilegt nám) að sýna fram á framúrskarandi hæfni, þekkingu og sýn á fagið með innsendri möppu/portfolio.

Á döfinni í hönnunardeild