Listaháskólinn tekur virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi og leggur áherslu á að byggja upp samstarf við háskólastofnanir og fagumhverfi erlendis. Skólinn leggur áherslu á að búa nemendur undir að starfa á alþjóðlegum vettvangi, t.a.m. með því að veita tækifæri til námsdvalar erlendis sem hluta af námi. Á hverju ári hljóta um 100 nemendur styrki til skiptináms eða starfsnáms og fer sá hópur stækkandi. Starfsfólki skólans bjóðast einnig styrkir til kennaraskipta eða starfsþróunar erlendis. Með þátttöku í norrænum samstarfsnetum og alþjóðlegum verkefnum vex tengslanet skólans en þar gegna menntaáætlanir Erasmus+ og Nordplus veigamiklu hlutverki. 

Síðast liðin ár hefur Listaháskólinn verið leiðandi í samstarfsverkefnum listaháskóla og hlotið styrki úr Erasmus+ áætluninni. Markmið verkefnanna er þróun náms og kennslu á fagsviði lista. Auk þess leiðir skólinn tvö Nordplus samstarfsnet, KUNO og Norteas, sem felur í sér fjármögnun verkefna og úthlutun styrkja.

Starfsmenn alþjóðaskrifstofu

Alma Ragnarsdóttir, forstöðumaður.
Þorgerður Edda Hall, verkefnastjóri. 
 

Aðildarsamtök og samstarfsnet

ELIA samtök listaháskóla í Evrópu
AEC samtök Evrópskra tónlistarháskóla
Cumulus alþjóðleg samtök hönnunarháskóla
EAAE samstarfsnet háskóla í Evrópu á sviði arkitektúrs
Listi yfir Nordplus samstarfsnet

Starfsmenn alþjóðaskrifstofu

Alma Ragnarsdóttir, alma@lhi.is

Þorgerður Edda Hall, thorgerdurhall@lhi.is

 

Alþjóðaskrifstofan er í Þverholti 11, 5. hæð.

Viðtalstímar eftir samkomulagi.