Listaháskólinn tekur virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi og leggur áherslu á að byggja upp samstarf við háskólastofnanir og fagumhverfi erlendis. Skólinn leggur áherslu á að búa nemendur undir að starfa á alþjóðlegum vettvangi, t.a.m. með því að veita tækifæri til námsdvalar erlendis sem hluta af námi. Á hverju ári hljóta um 100 nemendur styrki til skiptináms eða starfsnáms og fer sá hópur stækkandi. Starfsfólki skólans bjóðast einnig styrkir til kennaraskipta eða starfsþróunar erlendis. Með þátttöku í norrænum samstarfsnetum og alþjóðlegum verkefnum vex tengslanet skólans en þar gegna menntaáætlanir Erasmus+ og Nordplus veigamiklu hlutverki. 
 
Síðast liðin ár hefur Listaháskólinn verið leiðandi í samstarfsverkefnum listaháskóla og hlotið styrki úr Erasmus+ áætluninni. Markmið verkefnanna er þróun náms og kennslu á fagsviði lista. Auk þess hefur skólinn leitt tvö Nordplus samstarfsnet, KUNO og Norteas, sem felur í sér fjármögnun verkefna og úthlutun styrkja.
 

Starfsmenn alþjóðaskrifstofu

Alma Ragnarsdóttir, forstöðumaður (í leyfi)
Björg Stefánsdóttir, verkefnastjóri
Sunna Þorsteinsdóttir, verkefnastjóri
Þorgerður Edda Hall, verkefnastjóri (í leyfi)
 

Aðildarsamtök og samstarfsnet

ELIA samtök listaháskóla í Evrópu
AEC samtök Evrópskra tónlistarháskóla
Cumulus alþjóðleg samtök hönnunarháskóla
EAAE samstarfsnet háskóla í Evrópu á sviði arkitektúrs
 
Listaháskólinn er þáttakandi í eftirfarandi Nordplus samstarfsnetum:
 
CIRRUS  - hönnun
KUNO  - myndlist
NORTEAS  - sviðslistir
Nordic Academy of Architecture (NAA) - arkitektúr
Nordplus Music  - tónlist
ECA þverfaglegt samstarfsnet (áður EMD)
DAMA þverfaglegt samstarfsnet
EDDA - listkennsla (sjónlistir)