Fatahönnun

 
Hagnýtir eiginleikar fatahönnunar, fagurfræði og hugmyndafræði geta haft víðtæk áhrif á umhverfi og samfélag og koma við sögu oft á dag í lífi sérhverrar manneskju.
 
Í fatahönnun er lögð áhersla á að nemendur kunni skil á faglegum forsendum hönnunar og geti út frá þekkingu sinni tekið bæði listræna og ábyrga afstöðu í verkum sínum.
 
Nám í fatahönnun byggir á rannsóknum, rökhugsun, afstöðu, fagurfræði, innsæi og ímyndunarafli.
 
 

Mikil áhersla er lögð á að nemendur tileinki sér fagmennsku og gæði í hönnun, nýti sér tæknimöguleika og það góða handverk sem býðst innan fagsins og öðlist þann grunn sem nauðsynlegur er til að geta orðið leiðandi hönnuðir í framtíðinni.

 

Nafn brautar: BA Fatahönnun
Nafn gráðu: BA
Einingar: 180 ECTS
Lengd náms: 6 annir – 3 ár

The Shanghai Deep Blue Phantom Menace

Meðallengd kvikmyndar er um 250 metrar. Það er að segja þegar hún er á formi VHS bands. Til þess að vefa 0,8 x 7 metra textíl úr VHS bandi þurfti um það bil sjö kvikmyndir. Háglansandi, sterk en um leið fislétt filman er hlaðin nostalgíu vídjóleiguferða og bíókvölda liðins tíma.

Ingibjörg Íris Ásgeirsdóttir

Frá fagstjóra

Þekking og skilningur á gæðum í fatnaði er nauðsynleg undirstaða farsæls starfsferils í fatahönnun og aukin sjálfbærni í greininni er lykilorð þegar litið er til framtíðar.

Markmið brautarinnar er að nemendur þjálfi ábyrga afstöðu til umhverfis, náttúru og samfélaga heimsins á sama tíma og þeir þróa með sér listræna sýn og skapandi nálgun við hönnun á fatnaði. Í náminu kynnast nemendur ólíkum aðferðum við hönnun og rannsóknir og fá þjálfun í miðlun verka sinna ásamt því að verða gagnrýnin rödd í textílheiminum.

Þórunn María Jónsdóttir fagstjóri í fatahönnun