Á skólaárinu 2019 - 2020 er boðið upp á fjölbreytt úrval námskeiða.
 
Hægt er að fylgjast með Opna listaháskólanum á Facebook
 
 
Námskeiðsyfirlit eftir deildum

Hönnunar- og arkitektúrdeild

Haustönn 2019
 
Vorönn 2020
Íslensk byggingalist
Sögur og sviðsetningar

Listkennsludeild

Haustönn 2019
 
Vorönn 2020
Heimspeki menntunar
Listræn menningarstjórnun 
Kennarinn - listamaðurinn
Læsi I
Læsi II
Fab-lab í skólastarfi
From Studio to Classroom
Rödd, spuni og tjáning
Bókagerð
Barna og unglingakór
Textíll í samtímamyndlist
Textaverk

Myndlistardeild

Haustönn 2019
 
Vorönn 2020
Alþjóðleg samtímamyndlist
Bókverk myndlistarmanna
Eros – myndlíkingar ástarinnar í sögu listarinnar
Sýningargerð og sýningarstjórnun

 

Tónlistardeild

 
Vorönn 2020
Blaðlestur fyrir söngvara
Endurreisnarkontrapunktur
Medieval Music
Íslenskt hljóðkerfi
Saga djasstónlistar
Saga rytmískrar tónlistar
Tilraunatónlist
 

Sviðslistadeild 

Haustönn 2019
 
Vorönn 2020
 
 
Í Opna listaháskólanum getur fólk sótt námskeið sem kennd eru í öllum deildum Listaháskóla Íslands.
 
Námskeiðum og umsóknareyðublöðum er skipt niður eftir deildum. Ef námskeiðið tilheyrir t.d. listkennsludeild þarf að opna umsóknareyðublað merkt listkennsludeild og haka við það námskeið sem sótt er um.
 
Tíma- og dagsetningar allra námskeiða eru birtar með fyrirvara um breytingar og að lágmarksþáttaka náist í námskeiðin. 
 
Umsókn
Námskeiðin eru á BA og MA stigi og er fagleg stjórnun þeirra í höndum deilda Listaháskóla Íslands. Þau er hægt að taka bæði með eða án eininga. Taki nemandi námskeið með einingum þarf nemandi að standast námsmatsviðmið og uppfylla mætingarskyldu viðkomandi námskeiðs til að einingar teljist þreyttar. 
 
Kjósi nemendur að taka námskeið án eininga gefur kennari verkefnum nemenda ekki endurgjöf. Verðmunur ræðst þ.a.l. af auknu vinnuálagi kennara. Námskeið sem tekin eru án eininga geta þó skráðst, án eininga, á námsferil nemenda.
 
Mikilvægt er að umsækjendur skili vel útfylltu umsóknareyðublaði.
 

Leiðarljós Opna Listaháskólans

Opni listaháskólinn er gátt Listaháskólans út í samfélagið þar sem þekking og reynsla fær að streyma óhindrað í báðar áttir. Markmið hans er meðal annars að glæða áhuga almennings á listum og veita sem breiðustum hópi fólks aðgang að þeirri sérþekkingu og aðstöðu sem Listaháskóli Íslands býr yfir. 
 
Með tilkomu Opna listaháskólans stóraukast einnig möguleikar starfandi listafólks og hönnuða til símenntunar, starfsþróunar og tengslamyndunar. Áhersla er lögð á að greina og bregðast við þörfum vettvangsins og eiga í virku samstarfi við fagfélög, fyrirtæki og stofnanir þar um.
 
Opni listaháskólinn fagnar fjölbreytileika mannlífsins og því er kapp lagt á að tryggja aðgengi þeirra hópa sem hingað til hafa ekki átt greiðan aðgang að list- og menningarfræðslu, hvort sem er vegna búsetu, fötlunar, uppruna eða annarra þátta.
 
Viðburðir á vegum Opna listaháskólans eru allt frá snörpum kvöldnámskeiðum fyrir almenning til stórra sérhæfðra námskeiða á meistarastigi. 
opnilhi_svart_gratt01.png