OPNI LISTAHÁSKÓLINN

Á skólaárinu 2020 - 2021 verður boðið upp á fjölbreytt úrval námskeiða við LHÍ og er opið fyrir skráningar. Umsóknum sem berast í júlí verða svarað í ágúst.
Hægt er að fylgjast með Opna Listaháskólanum á Facebook
 
Námskeiðsyfirlit eftir deildum

Opni Listaháskólinn

Haustönn 2020
Mistökin mín  -  fjarkennsla
 
Vorönn 2021
Hringrásarhagkerfið - fjarnámskeið
Hvernig skapa ég fyrirtæki í kringum eigin listsköpun - fjarnámskeið

Hönnunar- og arkitektúrdeild

Haustönn 2020
 
Vorönn 2021
Engin námskeið í boði

Listkennsludeild

Haustönn 2020
 
Vorönn 2021
Leikur er list fjarkennsla
Ukulele I -fjarkennsla- UPPSELT Í NÁMSKEIÐ
Ukulele I- fjarkennsla- UPPSELT Í NÁMSKEIÐ
Ukulele II- fjarkennsla- NÝTT NÁMSKEIÐ
Listir og fjölmenning - fjarkennsla 

Myndlistardeild

Haustönn 2020
Kynusli og feminísk svið - staðar- & fjarkennsla
 
Vorönn 2021
Visions / Sýnir - fjarnámskeið
 

Tónlistardeild

Sviðslistadeild 

Haustönn 2020
 
Vorönn 2021
Engin námskeið í boði
 

Í Opna Listaháskólanum getur fólk sótt námskeið sem kennd eru í öllum deildum Listaháskóla Íslands.

 
Námskeiðum og umsóknareyðublöðum er skipt niður eftir deildum. Ef námskeiðið tilheyrir t.d. listkennsludeild þarf að opna umsóknareyðublað merkt listkennsludeild og haka við það námskeið sem sótt er um.
 
Listi yfir námskeiðsframboð sem og tíma- og dagsetningar allra námskeiða eru birtar með fyrirvara um breytingar og einnig að lágmarksþátttaka náist í námskeiðin. 
 
Umsókn
Námskeiðin eru á BA og MA stigi og er fagleg stjórnun þeirra í höndum deilda Listaháskóla Íslands. Þau er hægt að taka bæði með eða án eininga. Taki nemandi námskeið með einingum þarf nemandi að standast námsmatsviðmið og uppfylla mætingarskyldu viðkomandi námskeiðs til að einingar teljist þreyttar. 
 
Kjósi nemendur að taka námskeið án eininga gefur kennari verkefnum nemenda ekki endurgjöf. Verðmunur ræðst þ.a.l. af auknu vinnuálagi kennara. Námskeið sem tekin eru án eininga geta þó skráðst, án eininga, á námsferil nemenda.
 
Mikilvægt er að umsækjendur skili vel útfylltu umsóknareyðublaði.
 

Leiðarljós Opna Listaháskólans

Opni Listaháskólinn er gátt Listaháskólans út í samfélagið þar sem þekking og reynsla fær að streyma óhindrað í báðar áttir. Markmið hans er meðal annars að glæða áhuga almennings á listum og veita sem breiðustum hópi fólks aðgang að þeirri sérþekkingu og aðstöðu sem Listaháskóli Íslands býr yfir. 
 
Með tilkomu Opna Listaháskólans stóraukast einnig möguleikar starfandi listafólks og hönnuða til símenntunar, starfsþróunar og tengslamyndunar. Áhersla er lögð á að greina og bregðast við þörfum vettvangsins og eiga í virku samstarfi við fagfélög, fyrirtæki og stofnanir þar um.
 
Opni Listaháskólinn fagnar fjölbreytileika mannlífsins og því er kapp lagt á að tryggja aðgengi þeirra hópa sem hingað til hafa ekki átt greiðan aðgang að list- og menningarfræðslu, hvort sem er vegna búsetu, fötlunar, uppruna eða annarra þátta.
 
Viðburðir á vegum Opna Listaháskólans eru allt frá snörpum kvöldnámskeiðum fyrir almenning til stórra sérhæfðra námskeiða á meistarastigi. 
opnilhi_svart_gratt01.png