opnilhi-haustogvor-banner-lhi-sida-2800x1150-3.png
 

Sumarönn 2022

Maí
Hljómfræði I - staðnámskeið
Ágúst
Píanónámskeið - staðnámskeið

Haustönn 2022

Ágúst
International Phonetic Alphabet / Framburður og hljóðkerfi - lokað fyrir skráningar
Íslensk tónlistarsaga 20. aldar - lokað fyrir skráningar
Listin að halda fyrirlestur: Rödd, áheyrileiki og framkoma - lokað fyrir skráningar
Listmiðuð umhverfismenntun - lokað fyrir skráningar
Styrkumsóknir - lokað fyrir skráningar
Október
Ukulele I - fjarnámskeið
Nóvember
Námsefnisgerð

Vorönn 2023

Opnað verður fyrir skráningu á vorönn í haust
Lærdómssamfélagið og tónlistarskólinn 
Aðferðir lista í skólastarfi
Fríspuni í tónlistarkennslu
Leikstjórn með ungu fólki

Leikur er list
Listir og fjölmenning
Listir og fjölmenning - framkvæmd
Listir og göngur

Samspil og skólahljóðfæri
Sjónræn samræða

Umsjónarkennarinn

Tónlistardeild
Gagnvirk tónlist I
Greinandi hlustun
Kór
Raflosti
Raftónlistarsaga
Skapandi starf í tónlistarnámi
Stjórnun listrænna verkefna
Suður-Amerísk þjóðlagatónlist
Tónlist og heilabilun
Útsetningar í skólastarfi

 
Í Opna Listaháskólanum getur fólk sótt námskeið sem kennd eru í öllum deildum Listaháskóla Íslands.
Námskeiðum og umsóknareyðublöðum er skipt niður eftir deildum. Ef námskeiðið tilheyrir t.d. listkennsludeild þarf að opna umsóknareyðublað merkt listkennsludeild og haka við það námskeið sem sótt er um.
Listi yfir námskeiðsframboð sem og tíma- og dagsetningar allra námskeiða eru birtar með fyrirvara um breytingar og einnig að lágmarksþátttaka náist í námskeiðin. 
 
Umsókn
Námskeiðin eru á BA og MA stigi og er fagleg stjórnun þeirra í höndum deilda Listaháskóla Íslands. Þau er hægt að taka bæði með eða án eininga. Taki nemandi námskeið með einingum þarf nemandi að standast námsmatsviðmið og uppfylla mætingarskyldu viðkomandi námskeiðs til að einingar teljist þreyttar. 
Kjósi nemendur að taka námskeið án eininga gefur kennari verkefnum nemenda ekki endurgjöf. Verðmunur ræðst þ.a.l. af auknu vinnuálagi kennara. Námskeið sem tekin eru án eininga geta þó skráðst, án eininga, á námsferil nemenda.
Mikilvægt er að umsækjendur skili vel útfylltu umsóknareyðublaði.
 
Leiðarljós Opna Listaháskólans
Opni Listaháskólinn er gátt Listaháskólans út í samfélagið þar sem þekking og reynsla fær að streyma óhindrað í báðar áttir. Markmið hans er meðal annars að glæða áhuga almennings á listum og veita sem breiðustum hópi fólks aðgang að þeirri sérþekkingu og aðstöðu sem Listaháskóli Íslands býr yfir. 
Með tilkomu Opna Listaháskólans stóraukast einnig möguleikar starfandi listafólks og hönnuða til símenntunar, starfsþróunar og tengslamyndunar. Áhersla er lögð á að greina og bregðast við þörfum vettvangsins og eiga í virku samstarfi við fagfélög, fyrirtæki og stofnanir þar um.
Opni Listaháskólinn fagnar fjölbreytileika mannlífsins og því er kapp lagt á að tryggja aðgengi þeirra hópa sem hingað til hafa ekki átt greiðan aðgang að list- og menningarfræðslu, hvort sem er vegna búsetu, fötlunar, uppruna eða annarra þátta.
Viðburðir á vegum Opna Listaháskólans eru allt frá snörpum kvöldnámskeiðum fyrir almenning til stórra sérhæfðra námskeiða á meistarastigi. 
opnilhi_svart_gratt01.png