Vöruhönnun

Viðfangsefni vöruhönnuða eru síbreytileg, í takti við þær áskoranir sem samfélagið stendur frammi fyrir á hverjum tíma. Vöruhönnuðir leita leiða til að fræða, vekja fólk til umhugsunar, tækla vandamál, fegra umhverfið og vinna að bættu samfélagi.
 
Staðbundnar aðstæður eru kannaðar í hnattrænu samhengi og hönnun nýtt sem afl til umbóta.
 
Í náminu kynnast nemendur fjölbreyttum tækjum og tólum sem þau geta nýtt til að móta og miðla hugmyndum sínum á skapandi hátt. Þau hljóta auk þess þjálfun í að vinna hönnunarverkefni í samstarfi við félög, fyrirtæki og stofnanir í samfélaginu á borð við Matís, Skógræktarfélag Reykjavíkur og Litla-Hraun.
 
Meðal þess sem nemendur á námsbrautinni hafa fengist við á undanförnum árum eru verkefni á sviði matarhönnunar, efnisrannsókna, staðbundinnar framleiðslu og getgátuhönnunar (e.speculative design).  
 
Námið er opið og gefur svigrúm fyrir hvern nemanda til að nálgast verkefnin eftir eigin áhugasviði og styrkleikum. Talsverð áhersla er lögð á miðlun verkefna, ljósmyndun, myndbandagerð og textaskrif og enda allir nemendur með eigin vefsíðu þar sem verkefnum er miðlað á skýran hátt.

 

 

Nafn brautar: Vöruhönnun
Nafn gráðu: BA
Einingar: 180 ECTS
Lengd náms: 6 annir – 3 ár
Fegurðin í náminu felst í því hversu opið það er. Hver einstaklingur getur fundið sínu áhugasviði farveg en í náminu lærir maður að nýta sér ákveðin tæki og tól í verkefnum sínum. Þau verða því jafn ólík og einstaklingarnir eru margir. Námið er mjög persónulegt og það er það sem gerir ferlið svo þroskandi.
 
Að stunda nám í hönnun er eitt mest krefjandi verkefni sem ég hef tekið mér fyrir hendur. Á sama tíma hefur það styrkt mig sem manneskju, eflt gagnrýna hugsun mína, veitt mér ný tækifæri og umkringt mig fullt af frábæru fólki.

Heiðdís Inga Hilmarsdóttir, vöruhönnuður.

Frá fagstjóra

Í tengslum við áherslubreytingu hönnuða frá því "hvernig" eitthvað verður til yfir í "af hverju" hlutur verður til, er ávallt mikilvægt fyrir hönnuði að geta kynnt verk sín vel bæði í máli og myndum og geta rökstutt skoðanir sínar á opinberum vettvangi sem gild gagnrýnin rödd á þau kerfi sem tengjast faginu. Nemendur fá þjálfun í að miðla verkum í mismunandi miðlum, meðal annars í texta, teikningum, smíði frumgerða, ljósmyndun og kvikmyndun.

Sóley Þráinsdóttir, fagstjóri í vöruhönnun