Vöruhönnun

Í náminu er lögð áhersla á að kynna fyrir nemendum fjölbreytt tæki og tól sem þau geta nýtt til að móta og miðla hugmyndum sínum á skapandi hátt.
 
Meðal þess sem nemendur á námsbrautinni hafa fengist við á undanförnum árum eru verkefni á sviði matarhönnunar, efnisrannsókna og staðbundinnar framleiðslu.
 
Áhersla er lögð á að nemendur fái þjálfun í að vinna hönnunarverkefni í samstarfi við félög, samtök og ólíkar stofnanir í samfélaginu.
 
Meðal þeirra sem námsbrautin hefur verið í samstarfi við eru Matís, Skógræktarfélag Reykjavíkur og Litla-Hraun.
 
Með því að kynnast ólíkum efnum, tileinka sér nýja tækni, endurskoða ferla og hanna kerfi eða hluti inn í ákveðið samhengi öðlast nemendur færni til að nýta hönnun sem afl til umbóta.
 
Í því samhengi skiptir máli að kanna staðbundnar aðstæður í hnattrænu samhengi og fjalla um þær áskoranir og tækifæri sem felast í því að búa í fámennu landi með víðáttumikilli og stórbrotinni náttúru. 

Námsbraut í vöruhönnun from Listaháskóli Íslands - IUA on Vimeo.

Nafn brautar: Vöruhönnun
Nafn gráðu: BA
Einingar: 180 ECTS
Lengd náms: 6 annir – 3 ár
Fegurðin í náminu felst í því hversu opið það er. Hver einstaklingur getur fundið sínu áhugasviði farveg en í náminu lærir maður að nýta sér ákveðin tæki og tól í verkefnum sínum. Þau verða því jafn ólík og einstaklingarnir eru margir. Námið er mjög persónulegt og það er það sem gerir ferlið svo þroskandi.
 
Að stunda nám í hönnun er eitt mest krefjandi verkefni sem ég hef tekið mér fyrir hendur. Á sama tíma hefur það styrkt mig sem manneskju, eflt gagnrýna hugsun mína, veitt mér ný tækifæri og umkringt mig fullt af frábæru fólki.

Heiðdís Inga Hilmarsdóttir, vöruhönnuður.

Frá fagstjóra

Í tengslum við áherslubreytingu hönnuða frá því "hvernig" eitthvað verður til yfir í "af hverju" hlutur verður til, er ávallt mikilvægt fyrir hönnuði að geta kynnt verk sín vel bæði í máli og myndum og geta rökstutt skoðanir sínar á opinberum vettvangi sem gild gagnrýnin rödd á þau kerfi sem tengjast faginu. Nemendur fá þjálfun í að miðla verkum í mismunandi miðlum, meðal annars í texta, teikningum, smíði frumgerða, ljósmyndun og kvikmyndun.

Rúna Thors, lektor og fagstjóri í vöruhönnun.