NÝ UMSÓKNARGÁTT í UGLU - HÉR ER LINKUR 

Háskólakennarar geta sótt um styrki til að sinna gestakennslu hjá samstarfsháskóla eða starfsþjálfun í tvo til 60 daga. Starfsfólk háskóla getur sótt starfsþjálfun erlendis, s.s. með þátttöku á fagtengdum námskeiðum eða vinnustofum, starfskynningum (job shadowing), eða  skipulögðum heimsóknum til samstarfsháskóla. Háskólar geta einnig boðið fulltrúum fyrirtækja í öðrum þátttökulöndum að sinna gestakennslu í sínum skóla.

 

Hægt er að sinna gestakennslu eða fara í starfsþjálfun í öllum þátttökulöndum Erasmus+. Þessi lönd eru Evrópusambandslöndin 28, EFTA löndin Ísland, Liechtenstein og Noregur auk Tyrklands, Serbíu og Norður-Makedóníu. Einnig er hægt að fara til landa sem ekki flokkast sem þátttökulönd, ef heimaskóli heimilar og hefur til þess fjármagn. Sömuleiðis geta íslenskir háskólar boðið starfsfólki fyrirtækja að sinna gestakennslu í sínum skólum.

Kennarar og starfsmenn geta sótt um styrki til annarra landa en þátttökulanda. Háskólar geta einnig boðið til sín kennurum og starfsmönnum samstarfsskóla utan Evrópu og veitt þeim styrk. Umsóknarfrestur er í janúar ár hvert.

 

Umsóknarferli kennara- og starfsmannaskipti fyrir skólaárið 2023 - 2024

Umsóknarfrestur er 1. júní 2023

Umsóknin samanstendur af rafrænni umsókn ásamt mobility agreement for teaching eða training sem hengt er við rafrænu umsóknina. Umsóknir um starfsmanna- og kennaraskipti: Mobility agreement þarf að vera undirrað af öllu aðilum: umsækjanda, yfirmanni hans og tengilið við móttökustofnun.
 

Umsóknarferli gestakennara úr fagumhverfi

Deildarforsetar og fagstjórar geta sótt um styrk til að bjóða fagaðila frá Evrópu að koma í kennslu. Skilyrði er að viðkomandi sé ekki starfandi við háskóla í Evrópu.
 
Umsóknin samanstendur af rafrænni umsókn ásamt mobility agreement for incoming staff from enterprise sem hengt er við rafrænu umsóknina. Mobility agreement þarf að vera undirrað af deildarforseta, tengilið hjá LHÍ og fagaðilanum sem sótt er um styrk fyrir.
 

Nordplus styrkir

Kennarar skólans geta ennfremur sótt um norræna styrki til kennaraskipta.
Nánari upplýsingar veitir alþjóðaskrifstofan: international [at] lhi.is