Skólagjöld eru endurskoðuð árlega miðað við þróun vísitalna og aðra þætti sem hafa áhrif á rekstur skólans.

Skólagjöld nýnema fyrir hverja önn 2017 - 2018
 
Bakkalárnám 265.000 kr.
Meistaranám í listkennslu, söng- og hljóðfærakennslu og NAIP  270.500 kr.
Alþjóðlegt meistaranám: 420.000 kr.
 
Skólagjöld hjá nemendum sem hófu nám fyrr við skólann hækka að öllu jöfnu ekki umfram almennar verðlagshækkanir þar til prófgráðu er lokið í samfelldu námi. Skólagjöld 2017-2018 hækka því um 2,5% hjá þessum hópi. 
 
2017-2018

Skólagjöld 2017-2018-Nýnemar
Skólagjöld BA-Verð miðast við önn.

0-1 eining (Leyfi)    kr. 37.500
2-9 einingar            kr. 132.500
10-15 einingar        kr. 198.750
16+ einingar           kr. 265.000

Meistaranám í hönnun,myndlist,tónsmíðum og sviðslistum-Verð miðast við önn.
0-1 eining               kr. 100.000
2-9 einingar            kr. 210.000
10-15 einingar        kr. 315.000
16+ einingar           kr. 420.000

Meistaranám í listkennslu, sköpun,miðlun & frumkvöðlastarf (NAIP) og meistaranám í söng og hljóðfærakennslu
Verð miðast við önn.

0-1 eining (Leyfi)     kr.  37.500
2-9 einingar             kr.135.250
10-15 einingar         kr. 202.875,
16+ einingar            kr. 270.500

 

Haustútskrift – Þeir sem falla að vori og þurfa að taka upp námskeið, lokaverkefni eða lokaritgerð að sumri greiða 37.500 kr. í skólagjöld að hausti og útskrifast þá.

Janúarútskrift – Þeir sem ekki útskrifast að vori vegna þess að þeir ná ekki að ljúka lokaritgerð eða lokaverkefni og þurfa að fresta skilum fram á haust greiða 75.000 kr í  skólagjöld  fyrir haustönnina. Þeir útskrifast síðan í janúar. Þeir sem eiga eftir að ljúka námskeiðum borga skólagjöld eftir einingafjölda.

Umsækjendur þurfa að greiða 75.000 kr. staðfestingagjald til að tryggja sér skólavist. Sú upphæð gengur upp í skólagjöld.

Skólagjöld greiðast í tvennu lagi með gjalddögum í ágúst og febrúar. Nemendur fá heimsenda greiðsluseðla sem þeir borga í banka. Hafi nemendur ekki greitt skólagjöld 20 dögum eftir gjalddaga er lokað fyrir aðgengi þeirra að húsnæði skólans og aðgangsnúmer þeirra gert óvirkt.

Nemendur skulu ávallt gera ráð fyrir efnis- og bókakaupum. Jafnframt skal reikna með prentkostnaði.

Nemendum er bent á að upphæð skólagjalda getur hækkað á milli ára.

Sigurlaug Sæmundsdóttir, silla@lhi.is,  sér um innheimtu skóla-og nemendafélagsgjalda.

Stjórn skólans ákveður fjárhæð skólagjalda og greiðslufyrirkomulag þeirra. Upphæð skólagjalda getur tekið breytingum en fylgir að öllu jöfnu vísitölu neysluverðs. Einungis þeir nemendur sem greitt hafa skólagjöld teljast skrásettir nemendur skólans og þeim einum er heimill aðgangur að skólanum.

Til að flytjast á milli missera þarf nemandi að hafa greitt skólagjöld.
Breytingar á skráningu með tilliti til skólagjalda eru ekki heimilaðar eftir 1. október á haustmisseri og 15. febrúar á vormisseri.

 

Nám í Listaháskóla Íslands er lánshæft hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna. Tengiliður við Lánasjóðinn er Björg Birgisdóttir, námsstjóri.

 

MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR

Allt nám við Listaháskóla Íslands er lánshæft hjá LÍN