Skapandi tónlistarmiðlun

Starfsvettvangur þeirra sem útskrifast af þessari braut getur orðið nánast hvar sem er í samfélagsbyggingunni. Allt frá menntakerfi til heilbrigðiskerfis að ógleymdum hinum skapandi geira sjálfum, þar sem samtvinnun ólíkra listgreina og tenging þeirra við aðra geira atvinnulífsins er sífellt mikilvægari. Og er þá ótalin útrás íslenskrar tónlistar og tónlistarmanna, sem er afsprengi aukinnar og bættrar tónlistarmenntunar undanfarinna áratuga sem kallar á aukið framboð og þróun menntunarinnar.

Nám í skapandi tónlistarmiðlun leiðir til BA gráðu og telst ákjósanlegur undirbúningur meistaranáms í tónlistar- eða tónmenntakennslu. Námið telst einnig tilvalinn undirbúningur fyrir samevrópskt meistaranám í sköpun, miðlun og frumkvöðlastarfi NAIP (Joint Master in New Audiences and Innovative Practise) sem Listaháskólinn býður upp á í samvinnu við fjóra aðra tónlistarháskóla í Evrópu.

Dæmi um viðfangsefni nemendahópsins eru árlegar smiðjur í Ísaksskóla í desember þar sem einn árgangur í senn semur, æfir og flytur nýtt frumsamið jólalag með nemendum LHÍ. Þá hafa nemendur samið söngleiki, gert útvarpsþætti og heimildamyndir og haldið tónlistarsmiðjur með fjölbreytilegum hópum.

Fagstjóri skapandi tónlistarmiðlunar er Gunnar Benediktsson, aðjúnkt.

 

Nafn brautar: Skapandi tónlistarmiðlun
Nafn gráðu: BA
Einingar: 180 ECTS
Lengd náms: 6 annir – 3 ár

„Námið mitt við Listaháskólann opnaði augu mín fyrir þeim ótalmörgu möguleikum sem felast í umhverfi mínu sem tónlistarmaður.

Ég lærði að vinna í aðstæðum þar sem lokatakmark eða útkoma var alls ekki augljós, kynntist fólki með mismunandi sýn á lífið og listina, leit inn á við og náði betri tökum á minni eigin sannfæringu sem listamaður. Við útskrifumst ekki með lykil að einni starfsgrein, heldur vitneskjuna um að við sköpum okkar eigin tækifæri og verkfærakistuna reiðubúna.

Síðan ég útskrifaðist úr skapandi tónlistarmiðlun hef ég starfað við tónlist frá ýmsum hliðum, sungið, spilað, samið, hannað mínar eigin tónlistarvinnusmiðjur og stýrt þeim, kennt í tónlistarskólum, unnið mína eigin útvarpsþætti á útvarpi KrakkaRÚV, leiðsagt fólki um tónlistarhúsíð okkar Hörpu…en einnig eldað kvöldmat ofaní svanga túrista.

Lífið og listin leiðir mann nefnilega út um allar trissur.“

Ingibjörg Fríða Helgadóttir

Tónlist fyrir alla
Skapandi tónlistarmiðlun
Skapandi tónlistarmiðlun

Frá fagstjóra

Nám í skapandi tónlistarmiðlun byggist á þjálfun í hljóðfæraleik og/eða söng, bæði með hryntónlist og sígilda og samtímatónlist sem viðfangsefni. Þjálfunin nýtist þeim sem hafa fjölþætta hæfileika og áhuga og reynslu til miðlunar og sköpunar á hvers konar hátt. Einnig eru dæmi um nemendur á brautinni sem hafa menntast í tónsmíðum, hljómsveitar- eða kórstjórn. Þá eru samleikur, samsöngur, tónsköpun í hóp og skapandi tónlistarsmiðjur, sem byggja á samvinnu við skóla og aðrar stofnanir, stór þáttur í náminu, ásamt almennum kjarna fræðigreina sem nemendur á öllum brautum taka.

Lögð er áhersla á haldgóða, almenna tónlistarþekkingu með það að markmiði að búa nemandann undir að takast á við ýmis konar tónlistariðkun og miðlun í síbreytilegu samfélagi sem gerir æ fjölbreytilegri kröfur til listamanna um að virkja ólíka hópa til skapandi hugsunar; samfélagi sem kallar á nýja kynslóð öflugra tónlistarmanna sem í síauknum mæli mun starfa jöfnum höndum við tónlistarflutning, sköpun, kennslu og miðlun af ýmsu tagi. 

Gunnar Benediktsston