Umsóknarferli 
Allar umsóknir um nám fara í gegnum umsóknargátt og munu öll samskipti varðandi umsóknarferlið fara þar fram. Umsóknargjaldið er greitt í seinasta skrefi ræfrænu umsóknarinnar og er 5.000 kr.
Innritaðir og brautskráðir nemendur sem eru með Ugluaðgang þurfa einnig að stofna sérstakan aðgang í samskiptagátt þegar sótt er um nýtt nám. Sótt er um hér.
 
 Í rafrænu umsókninni gefst umsækjanda kostur á að tilgreina ástæður umsóknar, markmið, framtíðarsýn, áherslugrein og fleira í stuttum texta.  Umsækjendur fá staðfestingu á því að LHÍ hafi móttekið umsóknina eftir að gengið hefur verið úr skugga um að umsækjandi hafi skilað inn öllum nauðsynlegum fylgiskjölum. Í listkennsludeild eru nemendur teknir inn einu sinni á ári og hefja nám á haustönn.
 

Meistara- og diplómanám í kennslu

 
Meistaranám í kennslufræðum  
8. janúar 2024 - 13. maí 2024
 
Meistaranám í söng- og hljóðfærakennslu  
8. janúar 2024 - 13. maí 2024
 
Meistaranám í listum og velferð
8. janúar 2024 - 13. maí 2024
 

Diplómanám í kennslufræðum
8. janúar 2024 - 13. maí 2024

 
Sérleiðbeiningar listkennsludeildar

Til að umsókn sé fullgild þarf að greiða umsóknargjald og eftirfarandi gögn þurfa að berast Listaháskólanum:
 

1. Staðfest afrit af prófskírteinum (ljósrit gildir ekki)
 
2. Umsagnir tveggja meðmælenda
Umsækjendur eru beðnir um að skrifa nöfn og netföng tveggja umsagnaraðila í þar til gerðan reit í umsókninni. Æskilegt er að annar umsagnaraðili tengist námi og hinn vinnu. Þegar umsókn er skilað fá umsagnaraðilar tölvupóst þar sem þeir eru beðnir um að skila inn umsögn um viðkomandi umsækjanda. Hver umsögn má ekki vera lengri en ein síða og hægt er að skila henni á íslensku eða ensku.
 
3. Greinargerð: Ástæður umsóknar
Í þessari greinagerð eru umsækjendur vinsamlegast beðnir um að gera grein fyrir því;
a. hvaða þýðingu þeir telja að námið hafi fyrir sig,
b. hvað þeir telja eftirsóknarvert við nám í menntunarfræðum listgreina og listum í skólastarfi.
c. hvaða kosti umsækjandi hefur til að bera sem líklegt er að muni koma sér vel í kennslu og miðlun.
Hámarks lengd er 300 orð.
 
4. Ferilskrá (CV)
Ferilskrá með almennum upplýsingum um umsækjanda skal fylgja umsókn. Ferilskrá skal innihalda yfirlit yfir menntun, störf, tungumálagetu og aðra reynslu sem umsækjandi telur að nýtist í náminu. Ferilskráin ætti ekki að vera lengri en tvær síður.
 

Inntökuferli

Auk viðtals getur nemandi þurft að sýna fram á hæfni sína t.d. með ferilmöppu, dæmum af fyrri verkum, lifandi túlkun eða flutningi eftir því sem við á.
 

Inntökuskilyrði

120 eininga meistaranám í listkennslufræðum

Umsækjendur skulu hafa lokið bakkalárprófi eða sambærilegu 180 eininga háskólanámi í listum við viðurkennda háskóla. Einnig er tekið á móti umsóknum frá umsækjendum sem lokið hafa bakkalárgráðu frá viðurkenndum háskóla og hafa umtalsverða menntun á sviði lista. Umtalsverð listmenntun getur t.d. verið viðurkennt nám frá innlendum eða erlendum sérskólum. Í öllum tilvikum er litið til reynslu á sviði lista, listkennslu og -miðlunar.
 

120 eininga meistaranám í kennslufræðum

Umsækjendur skulu hafa lokið bakkalárprófi eða sambærilegu 180 eininga háskólanámi við viðurkennda háskóla.
 

60 eininga diplómanám

Umsækjendur sem lokið hafa meistaragráðu á háskólastigi, sem jafngildir 120 einingum, geta sótt um 60 eininga diplómanám.
 

180 eininga meistaranám í listkennslu með aðfararnámi

Umsækjendur skulu hafa lokið a.m.k. tveggja ára diplómanámi á háskólastigi í listum við viðurkennda háskóla.
 

Almenn skilyrði

Umsækjendur sem luku kennsluréttindanámi frá LHÍ eða HÍ fyrir árið 2009, er listkennsludeild Listaháskóla Íslands var stofnuð, geta óskað eftir mati á fyrra námi.
 
Við mat á námi frá erlendum háskólum er stuðst við opinber gögn og upplýsingar frá viðkomandi landi. Einnig liggja til grundvallar alþjóðasamningar sem Ísland á aðild að ásamt Lissabon samningnum og samningi milli Norðurlandanna um gangkvæma viðurkenningu á námi.
 
Leiki einhver vafi á að umsækjandi hafi fullgild próf samkvæmt þessum samningum er hægt að leita til NARIC /ENIC skrifstofu sem staðsett er í Háskóla Íslands og óska eftir mati samkvæmt fyrrnefndum samningum.
 
Tungumálakunnátta
Meistaranám í listkennslu er nám sem kennt er á íslensku nema um erlenda gestakennara sé að ræða, þá fer kennsla fram á ensku. Umsækjendur þurfa að vera vel færir um að tjá sig munnlega og skriflega á íslensku í samræmi við kröfur í háskólanámi.
 

 

MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR

Opnað fyrir umsóknir 8. janúar 2024

Umsóknarfrestur 13. maí 2024

Umsóknum svarað: júní 2024

Upphaf haustannar ágúst 2024

Umsóknargjald 5000 kr.

HAFA SAMBAND

Ólöf Hugrún Valdimarsdóttir deildarfulltrúi og verkefnastjóri, olofhugrun [at] lhi.is

Rafræn umsóknargátt 

 

FLÝTILEIÐIR

Námsleiðir í listkennsludeild
Skólagjöld
Forsíða listkennsludeildar
Algengar spurningar 

Selected graduation projects

Ljóðasmiðja- Poetry Workshop
Dálítill sjór
„Listkennslan blönduð saman við listamanninn er fullkomin blanda. Að kenna gefur þér svo mikinn innblástur fyrir þína eigin listsköpun.
 
Það sem stendur hæst eftir námið er risastórt tengslanet af fólki. Einnig tek ég með mér fulla fjársjóðskistu af visku og verkfærum sem munu nýtast mér í minni kennslu og almennt í öllu lífinu.
 
Það sem ég er kannski ánægðust með er að ég náði í gegnum námið að tengja allt saman sem ég hef verið að fást við í lífinu; fatahönnuðinn, jógakennarann, listamanninn og listkennarann í mér. Námið hjálpaði mér að tengja.“
 

 

 

Thelma Björk Jónsdóttir, hönnuður og jógakennari.

Frá deildarforseta

Í listkennsludeild Listaháskóla Íslands er námið um margt öðruvísi skipulagt en víðast er um listkennaranám. það felst í því að í náminu eru listamenn úr öllum listgreinum: myndlist, arkitektúr, hönnun, tónlist, leiklist og dansi, sem hafa ákveðið að bæta við sig menntun í kennslu og miðlun. Þó nemendum bjóðist námskeið og samtal tengd eigin listgreinum er meirihluti námskeiða opinn öllum og gerir það deildina að kraumandi potti listanna.

Kristín Valsdóttir, deildarforseti.