Höfuðáhersla tónlistardeildar er að innsæi og forvitni er drifkraftur sköpunar. Deildin hefur sérstöðu í framsæknu námi sem byggir á arfleifð, sögu, þekkingu og tækni. Markmið deildarinnar er að stuðla að þroska og efla nemendur til sjálfstæðis með sterka vitund fyrir nýsköpun, samfélagi og samstarfi.

Hlutverk tónlistardeildar er að mennta tónlistarmenn og undirbúa þá fyrir störf í tónlist á breiðum grundvelli. Markmiðið er að þeir tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð, auki við þekkingu sína og færni og rækti sjálfa sig sem sjálfstæða listamenn. Námið tekur mið af fjölbreyttum verkefnum tónlistarmanna í tónlistarflutningi, nýsköpun og við kennslu.

Námsleiðir tónlistardeildar á bakkalárstigi:

​Námsleiðir tónlistardeildar á meistarastigi:

Útskrifaðir nemendur tónlistardeildar eiga að vera afl sem auðgar samfélagið.

Frá deildarforseta

Umheimur okkar hefur tekið stakkaskiptum á undanförnum áratugum
Breytingar sem hafa umbylt öllu lífi fólkshvernig það vinnur
hvernig það hefur samskipti og hvernig það ver frítíma sínum.  
Þessi bylting hefur snert öll svið samfélagsins og þar er starfsvettvangur 
tónlistarfólks ekki undanskilinn. 

Vegna tækniframfarahnattvæðingar og síbreytilegs efnahagsog stjórnmálaástands 
hefur tónlistarheimurinn tekið gríðarlegum breytingum
sem ekki verður séð fyrir endann á.  Þessar öru breytingar hafa einnig kallað á 
breytt viðhorf til tónlistarnáms
Markmið tónlistarháskóla hér áður fyrr voru skýr og einföld
 viðhalda nauðsynlegri nýliðun í þau tónlistarstörf sem 
samfélagið þarfnaðist hverju sinni og var einkum  finna í hefðbundnum 
tónlistarstofnunum líkt og hljómsveitum og óperuhúsum  

Þessi veruleiki hefur verið  þróast og breytast.  
Sinfóníuhljómsveitir og óperuhús berjast í bökkumrekstrarformi tónlistarstofnana 
breytt og atvinnuöryggi tónlistarfólks á þessum vettvangi verður sífellt minna.  
Þrátt 
fyrir þessa þróunhefur störfum í tónlistargeiranum engu  síður fjölgað
því  heimurinn og fólkið sem hann byggir þarf og mun alltaf þurfa á tónlist  halda.  
Tónlistarstörf tengd tölvuleikjumkvikmyndagerðsamfélagsþjónustuinternetinu og 
hverskonar afþreyingu hafa aldrei verið fleiri.  
Nýsköpun tónlistar hefur sjaldan verið blómlegri
aðgengi  tónlist hefur aldrei verið meira og á vettvangi tónlistarmiðlunar 
bíða fjölmörg tækifæri.    

Við þörfnumst tónlistarfólks af öllum togaþví heimurinn allur getur verið 
leiksvið okkar og möguleikarnir eru svo ótrúlega margir. 
Við þörfnumst nemenda sem eru tilbúnir  feta hinn torfæra slóða 
atvinnuhljóðfæraleikarans og söngvarans evið viljum einnig nemendur sem vilja 
móta sína eigin vegferð á sviði tónlistarinnar.  
Við þurfum frumkvöðlavið þurfum skáldvið þurfum fræðafólk
tónlistarkennara af öllum togahljómsveitarstjórafjölmiðlafólk
kórstjóra og svo mætti lengi telja. 

Tónlistardeild LHÍ býður upp á fjölbreytt einstaklingsmiðað nám þar sem 
nemandinn er í forgrunni og tækifærin til  móta það  eigin áherslum eru mörg. 
 

- Tryggi M. Baldvinsson
Forseti Tónlistardeilda LHÍ