Myndlistardeild

Myndlist MA

2021 - 2022

Kennsluskrá

Uppbygging náms

1. ár Haustönn 
Studio I
MM-V1016MS / 16 ECTS
V
S
Málstofa myndlistar I
MM-VF104S / 4 ECTS
F
S
Artistic Research, Practice
and Theory

MM-F1004S / 4 ECTS
F
S
Þverlínur
2 ECTS
V
S
Snertifletir heimspeki
og myndlistar

SHM1234MV / 4 ECTS
F
V
Tilraunakvikmyndir
og myndlist

4 ECTS
F
V
Sjálfsmyndir, kyngervi
og samfélag (HÍ)

4 ECTS
F
V
Gjörningar, náttúra
og umhverfi (HÍ)

4 ECTS
F
V
Anthrozoös
4 ECTS
F
V
Rýni (á ensku)
4 ECTS
F
V
Innsýn - kemur í vor
4 ECTS
F
V
Research Project I
F1002MV / 2 ECTS
F
V
Discourse and Participation
MM-DI2002F / 2 ECTS
F
V
Íslenska fyrir byrjendur I
ISL1004FV / 4 ECTS
F
V
Íslenska fyrir byrjendur II
ISL2004FV / 4 ECTS
F
V
1. ár Vorönn 
Studio II
MM-VF430MS / 18 ECTS
V
S
Fine Art Seminar II
MM-VF204MS / 4 ECTS
F
S
Writing in the Context of
Art Practice

MM-F2004S / 4 ECTS
F
S
Prent, þrykk og fjölfeldi
4 ECTS
F
V
Sýningagerð og
sýningastjórnun

SGS2004MFV / 4 ECTS
F
V
Heimsslit og endalok tímans
MM-F1002MV / 4 ECTS
F
V
Hlutur, tími, brot
4 ECTS
F
V
Innsýn - kemur í vor
4 ECTS
F
V
Garðar og plöntur í
sögu og samtíma

4 ECTS
F
V
Snert á veruleikanum:
ljósmyndin sem miðill

4 ECTS
F
V
Innsýn - kemur í vor
2 ECTS
F
V
Research Project I
MM-F1002MV / 2 ECTS
F
V
Research Project II
MM-F2002MV / 2 ECTS
F
V
Teaching Assistant
at BA level

MM-V002MV / 2 ECTS
F
V
Discourse and Participation
Discourse and Participation

MM-DI2002F / 2 ECTS
F
V
Íslenska fyrir byrjendur I
ISL1004FV / 4 ECTS
F
V
Íslenska fyrir byrjendur II
ISL2004FV / 4 ECTS
F
V
2. ár Haustönn 
Studio III
MM-V3014MS / 14 ECTS
V
S
Málstofa myndlistar III
MM-VF304MS / 4 ECTS
F
S
Málstofa MA verkefnis
MM-F3028MS / 8 ECTS
F
S
Snertifletir heimspeki
og myndlistar

SHM1234MV / 4 ECTS
F
V
Tilraunakvikmyndir
og myndlist

4 ECTS
F
V
Sjálfsmyndir, kyngervi
og samfélag (HÍ)

4 ECTS
F
V
Gjörningar, náttúra
og umhverfi (HÍ)

4 ECTS
F
V
Anthrozoös
4 ECTS
V
Rýni (á ensku)
4 ECTS
F
V
Innsýn - kemur í vor
2 ECTS
F
V
Research Project I
MM-F1002MV / 2 ECTS
F
V
Research Project II
MM-F2002MV / 2 ECTS
F
V
Teaching Assistant
at BA level

MM-V002MV / 2 ECTS
F
V
Discourse and Participation
MM-DI2002F / 2 ECTS
F
V
Íslenska fyrir byrjendur I
ISL1004FV / 4 ECTS
F
V
Íslenska fyrir byrjendur II
ISL2004FV / 4 ECTS
F
V
2. ár Vorönn 
MA Verkefni
MM-VF430S / 30 ECTS
S
V
Prent, þrykk og fjölfeldi
4 ECTS
F
V
Sýningagerð og
sýningastjórnun

SGS2004MFV / 4 ECTS
F
V
Heimsslit og endalok tímans
4 ECTS
F
V
Hlutur, tími, brot
4 ECTS
F
V
Innsýn - kemur í vor
2 ECTS
F
V
Garðar og plöntur í
sögu og samtíma

4 ECTS
F
V
Innsýn - kemur í vor
2 ECTS
F
V
Research Project I
MM-F1002MV / 2 ECTS
F
V
Research Project II
MM-F2002MV / 2 ECTS
F
V
Teaching Assistant
at BA level

MM-V002MV / 2 ECTS
F
V
Discourse and Participation
MM-DI2002F / 2 ECTS
F
V
Íslenska fyrir byrjendur I
ISL1004FV / 4 ECTS
F
V
Íslenska fyrir byrjendur II
ISL2004FV / 4 ECTS
F
V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði myndlistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Þekki fagleg viðfangsefni myndlistar og álitamál.
 • Hafi aflað sér þekkingar með rannsóknum og listsköpun.
 • Þekki til helstu strauma, kenninga, aðferða og verka samtímamyndlistar.
 • Geti nýtt þekkingu sína til að færa rök fyrir eigin úrlausnum.
 • Þekki til rannsóknaraðferða á fagsviði myndlistar.
 • Hafi þekkingu á siðfræði rannsókna og listsköpunar.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði myndlistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi tileinkað sér ábyrg og sjálfstæð vinnubrögð í listsköpun.
 • Hafi getu til að samþætta þekkingu, eiga við flókin viðfangsefni og setja fram skoðun í eigin verkum.
 • Geti nýtt þekkingu sína og skilning í faglegri vinnu og starfsumhverfi myndlistar.
 • Hafi náð góðum tökum á viðeigandi aðferðum og tækni við útfærslu verka og viðfangsefna.
 • Geti aflað, greint og metið gögn í rannsóknar,- og listsköpunarferli.
 • Sýni frumleika og innsæi í þróun og gerð verka.
 • Geti nýtt þekkingu sína, skilning og úrlausnarhæfni við nýjar og ókunnuglegar aðstæður og í þverfaglegu samhengi við myndlist.
 • Geti þróað verkefni og sett í samhengi við kenningar fagsviðsins.
 • Geti þróað og beitt rannsóknaraðferðum í listsköpun.
 • Sé læs á eigin verk og annarra á faglegum forsendum.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi þróað með sér nauðsynlega námshæfni og sjálfstæði í listsköpun til að geta tekist á við frekara nám og/eða starf.
 • Geti átt frumkvæði að myndlistarverkefnum, stýrt þeim og axlað ábyrgð á vinnu einstaklinga og hópa, einn og í samstarfi við aðra.
 • Geti sett fram nákvæma verkáætlun og fylgt henni eftir með ábyrgum hætti.
 • Geti sett fram margbrotin viðfangsefni í listsköpun og miðlað út frá faglegum forsendum, einn eða í samstarfi við aðra, í áheyrn sérfræðinga og almennings.
 • Hafi hæfni til að setja fram og lýsa faglegum viðfangsefnum myndlistar í ræðu og riti á ensku.
 • Geti tekið sjálfstæðar, faglegar ákvarðanir og rökstutt þær.
 • Geti metið sjálfstætt hvenær mismunandi greiningaraðferðir eiga við í rannsóknum og listsköpun.
 • Hafi eflt gagnrýna vitund sína og geti nýtt sér gagnrýna umfjöllun til skapandi vinnu.
 • Hafi öðlast færni til að takast á við alþjóðlegan fagvettvang myndlistar.
F Fræði
V Vinnustofa
B Bundið val
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggingu náms