Sviðslistadeild

Sviðshöfundabraut BA

 

1. ár Haustönn
Aðdragandi
AD0002S / 2 ECTS
S
Aðferðafræði
ANMS0010S / 10 ECTS
S
Samræður
SAMR01S / 1 ECTS
S
Hugtök og heiti
HAHS005S / 5 ECTS
S
Greining
GREIN005S / 5 ECTS
S
Sviðslistasaga I
SRR0107S / 7 ECTS

 

S
1. ár Vorönn
Aðferðafræði
ASTLR010S  / 10 ECTS
S
Íslensk leiklistarsaga
ISL0004S / 4 ECTS
S
Sviðslistasaga II
SVS0207S / 7 ECTS
S
Samræður
SAMR01S / 1 ECTS
S
Sviðslistir og saga -ismanna
SSI01006S / 2 ECTS
S
Valgrein
2 ECTS
V
3. ár Haustönn
Aðlögun 
ALGN0045 / 4 ECTS
S
Aðferðarfræði: Skrif 
AFSK0075 / 7 ECTS
S
Aðferðarfræði: Leikstjórn
AFLS005S / 5 ECTS
S
Feminískt svið: Yfirlýsingar og efndir
FEM0004S / 4 ECTS
F
V
Kóreógrafía í víðum skilningi
KORVS002S / 2 ECTS
F
V
Samræður
SAMR01S / 1 ECTS
S
Einstaklingsverkefni
ELS0007S / 7 ECTS
S
3. ár Vorönn
List á tímum loftslagsbreytinga
VMDLLH004S / 4 ECTS
S

B.A. ritgerð
6 ECTS

S
Lokaverkefni
LOKS018S / 18 ECTS
S
Starfsumhverfi sviðslista
SUS0002L / 2 ECTS
S
Samræður
1 ECTS
S
Valgrein
2 ECTS
V

 

Kennsluskrá 2018 - 2019

1. og 3. ár 

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði sviðshöfunda.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi skilning og þekkingu á fjölbreyttum stíltegundum og aðferðafræði sviðslista. 
 • Hafi innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni sviðslista á einstaklingsbundin hátt.
 • Þekki kenningar, hugtök og aðferðir sviðslista.
 • Þekki helstu strauma og áhrifavalda í sviðslistum og menningu og þær forsendur sem liggja þar til grundvallar.
 • Hafi þekkingu og skilning á sviðslistum, sögu þeirra og stöðu í samtímanum.
 • Þekki möguleika og takmarkanir sviðslistaformsins, sem og snertifleti þess við aðrar listgreinar og menningarkima. 
 • Hafi grunnþekkingu á starfsumhverfi sviðslista.
 • Þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingatækni.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði sviðshöfunda.
​Í því felst að nemandi:

 • Geti beitt aðferðum og tækni sviðslista við uppsetningu verka.
 • Hafi ræktað ímyndunarafl sitt til sjálfstæðrar sköpunar og tamið sér fagleg vinnubrögð og áræðni í úrlausnum.
 • Geti lagt sjálfstætt mat á þær aðferðir sem nýttar eru innan sviðslista.
 • Hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun. 
 • Hafi tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin verk og vinnuferli, verk annarra og geti tekið þátt í umræðum um sviðslistir.
 • Geti rökstutt skoðanir sínar og ákvarðanir út frá fræðilegum og listrænum forsendum. 
 • Hafi skilning á fræðilegum textum og geti nýtt sér þá í við vinnu sína.
 • Geti beitt gagnrýnni nálgun við greiningu viðfangsefna og útfærslu þeirra.
 • Greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi færni til að afla þeirra, meta áreiðanleika og nýta á viðeigandi hátt. 
 • Geti nýtt sér tækni og búnað sem þjónar sviðslistum.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Geti nýtt þekkingu sína og skilning til listsköpunar og fræðilegrar iðju.
 • Hafi meðvitund um eigin listrænu sýn og sýnt færni til að miðla henni. 
 • Geti sem höfundur verks sett fram listræna hugmynd, þróað hana og skilað af sér í heildstæðu verki og miðlað til áhorfenda.
 • Geti tekið virkan þátt í listrænu samstarfi af mismunandi stærðargráðum og út frá ólíkum forsendum.
 • Geti unnið í hópi á jafningjagrundvelli, tekið tillit til ólíkra sjónarmiða og hlustað á aðra af virðingu.
 • Geti nýtt sér leiðsögn og unnið úr athugasemdum þannig að það komi að gagni í listrænni vinnu.
 • Geti samhæft tækni, tjáningu og sköpun í lifandi listflutningi.
 • Geti sem höfundur leitt hóp í listrænu starfi sem endar sem fullunnið verk.
 • Sé fær um að túlka og miðla hugmyndum sínum, viðfangsefnum og niðurstöðum með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli.
 • Geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, valið aðferðir við hæfi, gert verk-/starfsáætlun og fylgt henni.
 • Geti sett fram og lýst fræðilegum atriðum og rannsóknarniðurstöðum í töluðu og rituðu máli.
 • Hafi tileinkað sér sjálfsgagnrýni og geti beitt henni meðvitað í listrænu ferli, 
 • hafi þróað með sér sjálfsaga og sjálfstæð vinnubrögð til frekara náms og starfa.
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Kennsluskrá

Rennið niður síðuna til að skoða kennsluskrána