Námskeiðið er kennt í fjarkennslu á ensku / the cource is a long distance learning in English

 

Arkíf í samtímamyndlist / The Archive in Contemporary Art, 4 ects

The seminar addresses contemporary art in relation to the archive. While some contemporary artists ignore the archive and others “mine” it for present day concerns, in a growing trend, artists are interested in discovering forgotten materials within the archive and placing these within cycles of history through appropriation, creative nonfiction, adaptation, or rearrangement. Students will read and discuss texts addressing such practices, as well as the related topics of authority, memory, history, and imagination, while also considering how such practices encourage artists and thinkers to overcome the emphasis on individual subjectivity by conceiving of art as an open form of engagement with the past. Students will apply these various concepts to a final research project, resulting in a paper. 

 

At the end of the course, students should:

  • be familiar with the current discourse focusing on the archive in the context of art theory and art practice,
  • have gained in-depth knowledge of the primary texts and artworks contributing to the development of contemporary achival discourse, 
  • be able to situate their own artistic subject matter, in art or theory, within the theoretical framework under discussion,  
  • be able put forward, in discussion and writing a?well argued?view based upon their own engagement with an archival project. 

Fyrir hverja er námskeiðið:  Námskeiðið er opið listafólki sem vill sækja sér símenntun.  

Í námskeiðinu er fjallað um samtímalist út frá hugtakinu arkíf. Á meðan sumir listamenn samtímans gefa arkífinu engan gaum leita aðrir þar fanga líkt og það væri verkfærakista fyrir nútímann, en það færist í aukana að listafólk uppgötvi gleymdan efnivið í arkífi og staðsetji það í hringrás sögunnar með eignarnámi, skapandi heimildavinnu, aðlögun eða umturnun. Nemendur lesa og ræða texta sem fjalla um slíkar nálganir sem og tengd hugtök á borð við minni, sögu og ímyndunarafl, og velta því enn fremur fyrir sér hvernig þessar aðferðir hvetja listafólk og hugsuði til þess að yfirvinna áhersluna á einstaklingsmiðaða hughyggju með því að skilgreina listina sem opið form er tekst á við fortíðina. Nemendur nýta sér þessi hugtök við skrif lokaritgerðar.

 

Í lok námskeiðsins eiga nemendur að: 

  • þekkja samtímaorðræðu um arkíf í tengslum við listfræði og listsköpun, 
  • hafa öðlast þekkingu á textum og verkum sem stuðlað hafa að þróun á orðræðu um arkíf samtímans, 
  • vera færir um að staðsetja eigin listrænt viðfangsefni innan fræðilegs ramma námskeiðsins, 
  • vera færir um að setja fram í ræðu og riti vel rökstudda skoðun á eigin þátttöku í verkefni um arkíf. 

Námsmat: skrifleg verkefni, mæting og þátttaka

Kennari: Dore Bowen, Aðalheiður L. Guðmundsdóttir, Jóhannes Dagsson
Staður og stund: Laugarnes, þriðjudaga kl. 10:30-12:10
Tímabil:  1. september til 10. nóvember 2020
Kennslutungumál: Enska/English
Stig: BA level

Einingar: 4 ECTS

Verð: 49.000 kr. (án eininga) / 61.200 kr. (með einingum)

Kjósi nemendur að taka námskeið án eininga gefur kennari verkefnum nemenda ekki endurgjöf. Verðmunur ræðst þ.a.l. af auknu vinnuálagi kennara.

Námskeið sem tekin eru án eininga geta þó skráðst, án eininga, á námsferil nemenda.

 

Nánari upplýsingar: Sindri Leifsson, verkefnastjóri myndlistardeildar: sindrileifsson [at] lhi.is