Á vorönn 2018 er boðið upp á fjölbreytt námskeið í Opna listaháskólanum og er skráning nú þegar hafin.
 
Í Opna listaháskólanum getur fagfólk sótt námskeið sem kennd eru í öllum deildum Listaháskóla Íslands en stefnt er að því að námskeið verði opnuð fleiri hópum á næstu misserum. 
 
Námskeiðum er skipt niður eftir deildum hér fyrir neðan.
Umsóknareyðublöðin hér til hægri eru einnig flokkuð eftir deildum.
Ef námskeiðið tilheyrir t.d. listkennsludeild þá þarf að opna umsóknareyðublað merkt listkennsludeild og haka við það námskeið sem sótt er um.
 
Umsókn
Námskeiðin eru á BA og MA stigi og er fagleg stjórnun þeirra í höndum deilda Listaháskóla Íslands. Þau er hægt að taka bæði með eða án eininga.
 
Kjósi nemendur að taka námskeið án eininga gefur kennari verkefnum nemenda ekki endurgjöf. Verðmunur ræðst þ.a.l. af auknu vinnuálagi kennara. Námskeið sem tekin eru án eininga geta þó skráðst, án eininga, á námsferil nemenda.
 
Mikilvægt er að umsækjendur skili vel útfylltu umsóknareyðublaði.
 
 
Námskeiðsyfirlit eftir deildum

Hönnunar- og arkitektúrdeild

 

Listkennsludeild

Vorönn 2018

Myndlistardeild

Vorönn 2018

Tónlistardeild

Vorönn 2018

Sviðslistadeild

Vorönn 2018 

Leiðarljós Opna Listaháskólans

Opni listaháskólinn er gátt Listaháskólans út í samfélagið þar sem þekking og reynsla fær að streyma óhindrað í báðar áttir. Markmið hans er meðal annars að glæða áhuga almennings á listum og veita sem breiðustum hópi fólks aðgang að þeirri sérþekkingu og aðstöðu sem Listaháskóli Íslands býr yfir. 
 
Með tilkomu Opna listaháskólans stóraukast einnig möguleikar starfandi listafólks og hönnuða til símenntunar, starfsþróunar og tengslamyndunar. Áhersla er lögð á að greina og bregðast við þörfum vettvangsins og eiga í virku samstarfi við fagfélög, fyrirtæki og stofnanir þar um.
 
Opni listaháskólinn fagnar fjölbreytileika mannlífsins og því er kapp lagt á að tryggja aðgengi þeirra hópa sem hingað til hafa ekki átt greiðan aðgang að list- og menningarfræðslu, hvort sem er vegna búsetu, fötlunar, uppruna eða annarra þátta.
 
Viðburðir á vegum Opna listaháskólans eru allt frá snörpum kvöldnámskeiðum fyrir almenning til stórra sérhæfðra námskeiða á meistarastigi.