ATH. Þetta námskeið er því miður ekki lengur í boði á vorönn 2018. 
 
Fyrir hver er námskeiðið: Námskeiðið hentar fyrir þau sem vilja nýta leiklist í kennslu á öllum skólastigum, með áherslu á grunnskólastigið. Valnámskeið í meistaranámi í listkennslu. 
 
Á námskeiðinu kynnast nemendur fjölbreyttum kennsluháttum og kennsluleiðum. Þeir kynnast kennslufræði leiklistar og tengslum hennar við nám og kennslu. Nemendur læra að beita aðferðum leiklistar þegar nálgast á viðfangsefni og fá innsýn í hvernig tengja má þær við allar listgreinar.
 
Nemendur fá verklega kennslu í aðferðum leiklistar, spreyta sig á margvíslegum verkefnum, auk þess sem þeir fá sýnikennslu í grunnskóla á því hvernig kennsluaðferðir leiklistar geta tengst námsefni. Fjallað verður um gildi og notkun leikja í skólastarfi og tengsl þeirra við nám. Nemendur kynnast lesefni innan listmenntunar þar sem fjallað er um helstu kenningar um gildi lista í námi. Að auki kynnast nemendur margvíslegum námsmatsaðferðum í leiklistarkennslu.
 
Námsmat: Verkefni, þátttaka og virkni í tímum.
 
Kennari: Ása Helga Ragnarsdóttir.
 
Staður og stund: Laugarnes, þriðjudagar, 16.00- 18.50.
 
Tímabil: 16. janúar - 13. febrúar 2018.
 
Einingar: 2 ECTS.
 
Kjósi nemendur að taka námskeið án eininga gefur kennari verkefnum nemenda ekki endurgjöf. Verðmunur ræðst þ.a.l. af auknu vinnuálagi kennara.
 
Námskeið sem tekin eru án eininga geta þó skráðst, án eininga, á námsferil nemenda.
 
Verð: 30.500 kr. (án eininga) / 40.800 kr. (með einingum). 
 
Forkröfur: BA. gráða eða sambærilegt nám. 
 
Nánari upplýsingar: Ólöf Hugrún Valdimarsdóttir, verkefnastjóri Listkennsludeildar. olofhugrun@lhi.is / 545 2249