Hljóðfæraleikur

Markmið deildarinnar er að mennta fjölhæfa tónlistarmenn með góða þekkingu, leikni og hæfni í sínu fagi. Þessi markmið koma skýrt fram í hæfniviðmiðum námsbrautarinnar þar sem m.a. segir: „Að loknu námi skal nemandinn hafa tileinkað sér víðtæka þekkingu og skilning á tækni, aðferðum og stíltegundum í tónlist, flutningi hennar og túlkun. Hann hefur öðlast víðtæka reynslu í einleik/einsöng og ýmiss konar samspili. Nemandinn skal hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni greinarinnar á einstaklingsbundinn hátt.“

Að loknu bakkalárnámi í hljóðfæraleik og söng fara nemendur oftast utan til frekara náms en aðrir velja meistaranám við LHÍ í kennslufræði eða skapandi miðlun. Námið við deildina er góður grunnur fyrir atvinnuhljóðfæraleikara og söngvara framtíðarinnar. Vegna fjölbreytni í fræði- og valfögum LHÍ, getur námið einnig nýst sem góður grunnur fyrir menningartengd störf í fjölmiðlum og við listastofnanir.

Hóptímar og masterklassar eru vettvangur þar sem nemendum er leiðbeint af öðrum en aðalfagkennurum sínum. Margir íslenskir og erlendir gestakennarar heimsækja deildina á hverju ári. Kammertónlist og samspil eru mikilvægur þáttur í náminu ásamt námskeiðum í barokktónlist, nútímatónlist og sviðsframkomu en að auki fer fram framburðarkennsla á ýmsum tungumálum fyrir söngvara. Einnig eru námskeið í grunnatriðum hljóðfæra- og söngkennslu sem gera námið við deildina enn fjölbreyttara og áhugaverðara.

Nafn brautar: Hljóðfæraleikur / Söngur
Nafn gráðu: B.Mus
Einingar: 180 ECTS
Lengd náms: 6 annir – 3 ár

Frá fagstjóra

Tónlistardeild Listaháskólans er lifandi og skapandi samfélag nemenda og kennara með fjölbreytt framboð námsbrauta. Við deildina ættu því allir áhugasamir um nám í tónlist að finna sér námsbraut við hæfi. Boðið er upp á þrjár námsbrautir þar sem megináherslan er lögð á þjálfun í hljóðfæraleik eða söng. Um er að ræða flytjendanám til B Mus-gráðu og hljóðfærakennaranám og kirkjutónlistarnám til BA-gráðu. 

Peter Máté