Um Bakkalárnám í myndlist

Á BA stigi býður myndlistardeild upp á kennslu í hinum fjölbreyttu aðferðum samtíma listsköpunar, tækni og handverki auk listfræða listfræða í því markmiði  að hvetja nemendur til gagnrýninnar og skapandi hugsunar sem skilar sér með markvissri framsetningu á sjálfstæðum  myndverkum.

Á námstímanum geta nemendur valið um sérhæfingu innan helstu miðla og aðferða myndlistar, svo sem skúlptúrs, málunar, prents, innsetninga, ljósmyndunar, vídeós, hljóðs eða gjörninga. Engar miðlatengdar brautir eru við deildina heldur er áhersla lögð á að nemendur kanni sjálfir fjölbreytilega möguleika til listsköpunar, hvort sem er í tvívíðum eða þrívíðum miðlum, og öðlist færni í verklegri framkvæmd jafnt sem fræðilegri hugsun.

Dagleg kennsla fer fram á tímabilinu kl. 8.30 –12.10 og frá kl.13.00 –16.40. Kennslu er skipt niður í mislöng  námskeið  allt frá einni  viku til fimmtán vikna. Námið felur í sér vinnu  á vinnustofu, fyrirlestratíma,  hópumræður og kynningar,  verkstæðiskennslu, þátttöku í sérverkefnum og sjálfstætt nám.

Frá kl. 8.30 –12.10 vinna nemendur sjálfstætt, sækja námskeið í listfræðigreinum eða í tækni og aðferðum. Frá kl. 13.00 til 16.40 sækja nemendur vinnustofur. Þær eru starfsvettvangur nemenda og leiðbeinenda.  Þar eru tekin fyrir margs konar verkefni sem tengjast listsköpun  svo sem hugmyndavinna, rannsóknir, aðferðir/tækni og sjálfstæð vinna.