Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Tónsmíðar BA

Decor overlay

Tónsmíðanám í LHÍ er fjölbreytt námsleið sem miðar að því að mennta nemendur í því helsta sem lýtur að tónsmíðaaðferðum- og tækni samtímans. Öflugt, nútímalegt og framsækið nám.    

 • Opnað fyrir umsóknir

  9. janúar 2024

 • Umsóknarfrestur

  12. apríl 2024

 • Umsóknum svarað

  Maí / júní 2024

 • Skrásetningargjald

  Skoða nánar

 • Nafn námsleiðar

  Tónsmíðar BA

 • Nafn gráðu

  BA

 • Einingar

  180 ETC

 • Lengd náms

  6 annir – 3 ár

Information is provided in Icelandic for study programmes that have Icelandic as the primary language of instruction.

Um námið

Í tónsmíðanáminu við Listaháskóla Íslands eru tvær meginleiðir í boði: hljóðfæratónsmíðar og nýmiðlatónsmíðar. Í báðum tilfellum er sjónum beint að tónsmíðaaðferðum 20. og 21. aldar, þó með viðspyrnu í í hefðbundinni tón- og hljómfræði. Tónsmíðanemendur vinna náið með hljóðfæra- og söngnemendum deildarinnar. Það samstarf kristallast í uppskeruhátíð tónlistardeildar, Ómkvörninni, sem haldin er í lok hverrar annar. Þegar á námið líður gefst einnig gefst möguleiki á að semja fyrir, og vinna með, kór skólans og atvinnutónlistarfólki sem sérhæft hefur sig í flutningi nýrrar tónlistar. Þá er boðið upp á nána samvinnu með nemendum annarra deilda Listaháskólans, t.d. í fjölbreyttum verkefnum sviðshöfunda, leikara og dansara. Nemendum býðst einnig að semja fyrir Sinfóníuhljómsveit unga fólksins. 

Uppbygging náms

Tónsmíðar eru þriggja ára bakkalárnám (BA). Í hljóðfæratónsmíðum liggur hefðbundin nótnaritun til grundvallar. Nemendur læra hljómfræði, tónbókmenntir og hljóðfærafræði en er jafnframt gefin innsýn í nýja hljóðfæratækni og heim raftónlistar. Fræðaáfangar endurspegla fjölbreytt tónmál, tónsmíðatækni og hugmynda- og fagurfræði 20. og 21. aldar. Ennfremur er nemendum boðið upp á að velja námskeið í tónsmíðum nýmiðla og annarra deilda skólans. Í nýmiðlatónsmíðum læra nemendur undirstöður hljóðhönnunar, hljóðfræði og tónlistarforritunar. Jafnframt eru ólíkir möguleikar í ritun, gagnvirkni og miðlun tónlistar rannsakaðir. Í hóptímum og einkatímum tónsmíða er lögð áhersla á tónsmíðaaðferðir raf- og tölvutónlistar, tilraunatónlist og aðferðir þvert á listgreinar.  

Að loknu námi

Náminu í tónsmíðum er ætlað að veita nemendum nauðsynlega undirstöðu til að sækja áframhaldandi nám á meistarastigi¾jafnt við Listaháskóla Íslands sem erlenda háskóla. Þá geta nemendur sem kjósa að einbeita sér að kennslu innritast í meisataranám í listkennslu við LHÍ (M.Ed). 

Umsóknar- og inntökuferli

Umsókn um nám í Listaháskóla Íslands er fyllt út í umsóknargátt
Umsóknarferlið er í tveimur skrefum: í fyrra skrefinu er umsóknin fyllt út með fylgigögnum og umsóknargjald er greitt. Seinna skrefið er inntökuferli. ​

Opnað fyrir umsóknir

9. janúar 2024

Umsóknarfrestur

12. apríl 2024

Umsóknum svarað

Maí / júní 2024

Verðskrá

Skoða nánar

Leiðbeiningar

Eftirfarandi fylgiskjöl skulu fylgja umsókn bakkalárnáms í tónsmíðum:

 • 1. Kynningarbréf

  Skylda

  Í kynningarbréfi tekur umsækjandi meðal annars fram á hvaða hljóðfæri hann leikur og hver er hvati umsóknar í viðkomandi námsleið.

 • 2. Ferilmappa

  Skylda

  Umsækjendur um nám í  tónsmíðum skulu skila inn rafrænni ferlimöppu sem hlaðið er upp inní umsóknargáttinni. Ferilmappa skal innihalda tónlist á nótum auk hljóðdæma (hljóðfæratónsmíðar) þar sem það á við. Umsækjendur um nýmiðla þurfa einungis að skila hljóðdæmum.

 • 3.Prófskírteini

  Umsækjendur eru beðnir um að skila inn staðfestu afriti af prófskírteini úr framhaldsskóla auk námsferilsyfirliti úr tónlistarskóla ef það á við.
  a) Skannið frumrit  af prófskírteinum og hengið við umsókn eða
  b) Fáið staðfest afrit af prófskírteinum með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn.
  c) Fáið staðfest afrit af undangengnu tónlistarnámi ef við á (afrit af nýjasta stigsprófi sem þreytt hefur verið) með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn.
 • 4. Tenglar

  Umsækjendur geta sent inn tengla af tónlist og tónlistarflutningi. Athugið myndbandsupptaka kemur að jafnaði ekki í stað áheyrnarprufu í hljóðfæraleik.

Inntökuferli

Inntökuferlið er í eftirfarandi þrepum:

 • 1. Stöðupróf í tónfræðigreinum / tækniviðtal

  Skylda

  Stöðupróf í tónfræðigreinum fer fram í apríl-maí 2024. Umsækjendudr í hljóðfæratónsmíðar eru boðaðir í stöðuprófin en umsækjendur nýmiðla eru boðaðir í tækniviðtal. Sýnishorn af stöðuprófum má nálgast hér að neðan.

 • 2. Viðtöl

  Skylda

  Viðtöl valdra umsækjenda fara fram í apríl/maí 2024.

 • 3. Niðurstöður kynntar

  Niðurstöður umsóknarferlis kynntar og svarbréf til umsækjenda send í maí/júní 2024.

Inntökuskilyrði

Inntökuskilyrði eru ekki þau sömu fyrir hljóðfæratónsmíðar og nýmiðla en umsækjendur beggja námsleiða þurfa að hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi.

 • Sértæk inntökuskilyrði hljóðfæratónsmíða

  Skylda

  Vantar texta frá fagstjóra

 • Sértæk inntökuskilyrði nýmiðla

  Skylda

  Vantar texta frá fagstjóra

 • Undanþágur

  Listaháskólanum er heimilt að veita inngöngu í skólann umsækjendum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem telst fullnægjandi undirbúningur til bakkalárnáms við skólann. Þó er við það miðað að umsækjendur hafi lokið eigi færri en 105 einingum úr eldra kerfi framhaldsskólastigsins eða 150 framhaldsskólaeiningum samkvæmt nýja kerfinu.

Á döfinni í tónlistardeild

Fréttir og viðburðir