Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Söngur B.Mus

Decor overlay

Í söngnámi LHÍ fá nemendur tækifæri til að þjálfa þá hæfni sem þarf til að starfa sem atvinnusöngvarar sem og þeim fjölbreyttu þáttum sem snúa að starfsvettvangi söngvara. Námið er framsækið og í stöðugri þróun. 

 • Opnað fyrir umsóknir

  9. janúar 2024

 • Umsóknarfrestur

  12. apríl 2024

 • Umsóknum svarað

  Maí / júní 2024

 • Skrásetningargjald

  Skoða nánar

 • Nafn námsleiðar

  Söngur B.Mus

 • Nafn gráðu

  B.Mus

 • Einingar

  180 ETC

 • Lengd náms

  6 annir – 3 ár

Information is provided in Icelandic for study programmes that have Icelandic as the primary language of instruction.

Um námið

Nám í klassískum söng krefst mikils af nemendum. Ætlast er til að þeir æfi sig á skipulegan hátt, og reglulega, svo þeir fái góða yfirsýn yfir það efni sem námsskráin byggir á. Í náminu vinna nemendur að því að ná góðu valdi á söngtækni og túlkun undir leiðsögn kennara deildarinnar og gestakennara. Jafnframt er markmiðið að nemendur öðlist hæfni til að vinna á skapandi og sjálfstæðan hátt. Áhersla er lögð á valdeflingu, sjálfstæð vinnubrögð og að nemendur séu leiðandi í eigin námi. Nemendum gefst þannig kostur á að móta eigin áherslur og sinna þeirri tónlist sem þeir hafa mestan áhuga á samhliða því að kynnast hinni fjölbreyttu flóru klassískrar söngtónlistar. Fjölmargar aukagreinar styðja við aðalnámið, svo sem leiklist og hreyfitímar, auk þátttöku í fjölbreyttum verkefnum deildarinnar.  

Uppbygging náms

Söngnám er þriggja ára bakkalárnám (BMus). Nemendur vinna í einkatímum sem og hóptímum hjá framúrskarandi listamönnum, innlendum og erlendum. Mikilvægur hluti námsins er að öðlast reynslu í því að koma fram opinberlega. Meðan á náminu stendur fá því nemendur fjölmörg tækifæri til að syngja á tónleikum. Auk þess er hvatt til þátttöku í fjölbreyttum verkefnum innan skólans og utan, s.s. á einsöngstónleikum, kirkjutónleikum, með kammerhópum, í kór, í spunaverkefnum og í sviðsettum senum úr óperum. Söngnemendur hljóta þjálfun í framburði, bæði á íslensku og erlendum tungumálum. Þegar kemur að því að tileinka sér innihald verkefnanna er markvisst unnið að því að þjálfa leikrænt og skapandi ferli söngvarans. Sérstök áhersla er á flutning nýrrar tónlistar en þar fá nemendur dýrmætt tækifæri til að vinna með tónsmíðanemendum og taka þátt í að semja og frumflytja ný verk.  

Að loknu námi

Að loknu námi við söngdeild LHÍ hafa nemendur öðlast góðan grunn undir áframhaldandi einsöngsnám í erlendum tónlistarháskólum. Fyrir þá sem hyggjast leggja áherslu á kennslu stendur BMus nemendum til boða meistaranám við LHÍ í kennslufræði (MEd).  

Umsóknar- og inntökuferli

Umsókn um nám í Listaháskóla Íslands er fyllt út í umsóknargátt
Umsóknarferlið er í tveimur skrefum: í fyrra skrefinu er umsóknin fyllt út með fylgigögnum og umsóknargjald er greitt. Seinna skrefið er inntökuferli. ​
 Í rafrænu umsókninni gefst umsækjanda kostur á að tilgreina ástæður umsóknar, markmið, framtíðarsýn og fleira í stuttum texta.
Umsækjendur eru beðnir um að skila inn rafrænni áheyrnarprufu. Myndbandsupptökurnar mega vera að hámarki 3 mánaða gamlar. Hvert sönglag eða aría auk talaðs texta þarf að vera flutt í einni töku án klippinga en ekki er nauðsynlegt að flytja alla dagskrána í einni töku. Umsækjandi sendir hlekk á upptökuna þar sem hægt er að sækja hana. Eftir að upptaka hefur verið metin er umsækjandi boðaður í viðtal með inntökunefnd.

Opnað fyrir umsóknir

9. janúar 2024

Umsóknarfrestur

12. apríl 2024

Umsóknum svarað

Maí / júní 2024

Verðskrá

Skoða nánar

Leiðbeiningar

Umsækjendi skal fylla út rafræna umsókn í umsóknargátt. Umsókn skal fylgja eftirfarandi fylgiskjöl:

 • 1. kynningarbréf

  Skylda

  Í kynningarbréfi tekur umsækjandi meðal annars fram á hvaða hljóðfæri hann leikur og hver er hvati umsóknar í viðkomandi námsleið.

 • 2. Prófskírteini

  Umsækjendur eru beðnir um að skila inn staðfestu afriti af prófskírteini úr framhaldsskóla auk námsferilsyfirliti úr tónlistarskóla ef það á við.rnrna) Skannið frumrit  af prófskírteinum og hengið við umsókn eðarnb) Fáið staðfest afrit af prófskírteinum með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn.rnc) Fáið staðfest afrit af undangengnu tónlistarnámi ef við á (afrit af nýjasta stigsprófi sem þreytt hefur verið) með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn.

 • 3. Tenglar

  Skylda

  Umsókninni þurfa að fylgja tenglar á upptökur umsækjanda.

  Verk sem umsækjandi þarf að flytja eru:

  • Tvær aríur og tvö sönglög
  • Verkin skulu búa yfir fjölbreyttum eiginleikum, vera frá ólíku tímabili og á mismunandi tungumálum.
  • Eintal á íslensku, um tvær mínútur að lengd. Textinn getur verið úr þekktu leikverki, söngleik eða óperu.

  Tilgangurinn er að umsækjandi sýni túlkunarhæfni og textameðferð. Erlendir umsækjendur hafa leyfi til að flytja texta á móðurmáli sínu. Allur flutningur skal vera blaðlaus.
  Lengd: 20 mín.

Inntökuferli

Inntökuferli fer fram í þremur þrepum.

 • 1. Söðupróf í tónfræðigreinum

  Skylda

  Stöðupróf í tónfræðigreinum fer fram í apríl-maí 2024. rnSýnishorn af stöðuprófum má nálgast hér að neðan.rn

 • 2. Prófskírteini

  Umsækjendur eru beðnir um að skila inn staðfestu afriti af prófskírteini úr framhaldsskóla auk námsferilsyfirliti úr tónlistarskóla ef það á við.rnrna) Skannið frumrit  af prófskírteinum og hengið við umsókn eðarnb) Fáið staðfest afrit af prófskírteinum með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn.rnc) Fáið staðfest afrit af undangengnu tónlistarnámi ef við á (afrit af nýjasta stigsprófi sem þreytt hefur verið) með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn.

 • 3. Tenglar

  Skylda

  Umsækjendur geta sent inn tengla af tónlist og tónlistarflutningi. Athugið myndbandsupptaka kemur að jafnaði ekki í stað áheyrnarprufu í hljóðfæraleik.

 • 5. Undanþágur

  Listaháskólanum er heimilt að veita inngöngu í skólann umsækjendum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem telst fullnægjandi undirbúningur til bakkalárnáms við skólann. Þó er við það miðað að umsækjendur hafi lokið eigi færri en 105 einingum úr eldra kerfi framhaldsskólastigsins eða 150 framhaldsskólaeiningum samkvæmt nýja kerfinu. 

Á döfinni í tónlistardeild