Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Klassísk söng- og hljóðfærakennsla B.Mus.Ed

Decor overlay

Námið er góður valkostur fyrir tónlistarfólk sem vill eiga fjölbreytta starfsmöguleika á sviði tónlistar, enda sinna flestir tónlistarmenn kennslustörfum einhverntímann á lífsleiðinni. 

 • Opnað fyrir umsóknir

  9. janúar 2024

 • Umsóknarfrestur

  12. apríl 2024

 • Umsóknum svarað

  Maí / júní 2024

 • Skrásetningargjald

  Skoða nánar

 • Nafn námsleiðar

  Klassísk söng- og hljóðfærakennslu B.Mus.Ed

 • Nafn gráðu

  B.Mus.Ed

 • Einingar

  180 ETC

 • Lengd náms

  6 annir – 3 ár

Information is provided in Icelandic for study programmes that have Icelandic as the primary language of instruction.

Um námið

Námið er um margt áþekkt klassíska hljóðfæra- og söngnáminu. Hér fá nemendur fjölþætta þjálfun í hljóðfæraleik hjá mörgum af fremstu hljóðfæraleikurum landsins. Lögð er áhersla á að nemendur dýpki skilning sinn á tækni, aðferðum og mismunandi stíltegundum í tónlist, flutningi hennar og túlkun. Þó sérstök áhersla sé á kennslufræðitengdar greinar og önnur fræði eru möguleikar nemenda á að þroskast sem flytjendur umtalsverðir. Þá stendur nemendum til boða að bæta við sig námi á aukahljóðfæri auk þess sem valnámskeið á fjölbreyttu sviði hljóðfæraleiks og fræða gerir þeim kleift að breikka starfssvið sitt að námi loknu. Samstarf er við erlenda skóla á sviði tónlistarmenntunar. 

Uppbygging náms

Klassísk hljóðfæra- og söngkennsla er þriggja ára bakkalárnám (BMus.Ed). Námið er byggt á einkatímum í hljóðfæraleik eða söng. Meðal sértækra námsgreina má nefna kennslufræði, sálfræði, miðlun og fleiri námskeið sem miða að því að styrkja nemandann sem kennara. Reglubundnir hóptímar og masterklassar eru vettvangur þar sem nemendum er leiðbeint af öðrum en aðalfagskennurum sínum. Margir íslenskir og erlendir gestakennarar heimsækja deildina á hverju ári. Kammertónlist og samspil eru mikilvægur þáttur í náminu ásamt námskeiðum í barokktónlist og samtímatónlist.  

Að loknu námi

Markmiðið er að við lok námsins búi nemendur yfir góðri færni á hljóðfæri sitt auk hagnýtrar þekkingar sem nýtist þeim við kennslu barna og unglinga í fjölbreyttu samfélagi. Námið er góður grunnur fyrir meistaranám í hljóðfærakennslu við LHÍ sem veitir starfsréttindi á öllum skólastigum.  

Umsóknar- og inntökuferli

Umsókn um nám í Listaháskóla Íslands er fyllt út í umsóknargátt
Umsóknarferlið er í tveimur skrefum: í fyrra skrefinu er umsóknin fyllt út með fylgigögnum og umsóknargjald er greitt. Seinna skrefið er inntökuferli. ​

Opnað fyrir umsóknir

9. janúar 2024

Umsóknarfrestur

12. apríl 2024

Umsóknum svarað

Maí / júní 2024

Verðskrá

Skoða nánar

Leiðbeiningar

Með umsókn í bakkalárnám í klassískri söng- og hljóðfærakennslu skulu eftrifarandi skjöl fylgja:

 • 1. Kynningarbréf

  Skylda

  Í kynningarbréfi tekur umsækjandi meðal annars fram á hvaða hljóðfæri hann leikur og hver er hvati umsóknar í viðkomandi námsleið.

 • 2. Prófskírteini

  Skylda
  Umsækjendur eru beðnir um að skila inn staðfestu afriti af prófskírteini úr framhaldsskóla auk námsferilsyfirliti úr tónlistarskóla ef það á við.
  a) Skannið frumrit  af prófskírteinum og hengið við umsókn eða
  b) Fáið staðfest afrit af prófskírteinum með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn.
  c) Fáið staðfest afrit af undangengnu tónlistarnámi ef við á (afrit af nýjasta stigsprófi sem þreytt hefur verið) með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn.
 • 3. Tenglar

  Umsækjendur geta sent inn tengla af tónlist og tónlistarflutningi. Athugið myndbandsupptaka kemur að jafnaði ekki í stað áheyrnarprufu í hljóðfæraleik.

Inntökuskilyrði

Inntökuskilyrði skiptast í almenn og sértæk inntökuskilyrði.

 • Almenn inntökuskilyrði

  Skylda

  Miðað er við að umsækjendur um bakkalárnám hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi.​

 • Sértæk inntökuskilyrði

  Skylda

  Umsækjandi þarf að hafa lokið námi eða stunda nám á framhaldsstigi samkvæmt aðalnámsskrá tónlistarskólanna eða sambærilegt nám.

 • Undanþágur vegna inntöku

  Listaháskólanum er heimilt að veita inngöngu í skólann umsækjendum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem telst fullnægjandi undirbúningur til bakkalárnáms við skólann. Þó er við það miðað að umsækjendur hafi lokið eigi færri en 105 einingum úr eldra kerfi framhaldsskólastigsins eða 150 framhaldsskólaeiningum samkvæmt nýja kerfinu.

Inntökuferli

Inntökuferlið er í eftrifarandi þrepum:

 • Stöðupróf í tónfræðigreinum

  Skylda

  Umsækjendur eru boðaðir í stöðupróf í tónfræðigreinum. Stöðuprófin fara fram í apríl/maí 2024 en sýnishorn af stöðuprófum má sjá hér að neðan.

 • Áheyrnarprufur og viðtöl

  Skylda

  Áheyrnarprufa í klassískt kennaranám í hljóðfæraleik:  Umsækjandi skal leika eina æfingu/etýðu eða einleiksverk sem sýnir tæknilega færni viðkomandi og tvö verk frá mismunandi tímabilum tónlistarsögunnar sem sýna breidd í færni og túlkun. (Lengd um 20  mínútur).

  Áheyrnarprufa í klassískt kennaranám í söng: Umsækjandi skal flytja tvær aríur og tvö sönglög sem búa yfir fjölbreyttum eiginleikum. Verkin skulu vera frá mismunandi tímabilum og á mismunandi tungumálum. Einnig skal flytja eintal á íslensku sem á að vera um tvær mínútur að lengd. Textinn getur verið úr þekktu leikverki, söngleik eða óperu. Tilgangurinn er að umsækjandi sýni túlkunarhæfni og textameðferð. Allur flutningur skal vera blaðlaus. (Lengd um 20 mínútur).

  Áheyrnarprufur og viðtöl fara fram í apríl/maí 2024.

 • Niðurstöður tilkynntar

  Niðurstöður inntökuferlis tilkynntar og svarbréf til umsækjenda eru send út í maí/júní 2024.

Á döfinni í tónlistardeild