Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Kirkjutónlist BA

Decor overlay

Hagnýtt og fjölbreytt nám sem miðar að því að mennta og þjálfa hljóðfæraleikara til starfa í kirkjum landsins.  

 • Opnað fyrir umsóknir

  9. janúar 2024

 • Umsóknarfrestur

  12. apríl 2024

 • Umsóknum svarað

  Maí / júní 2024

 • Skrásetningargjald

  Skoða nánar

 • Nafn námsleiðar

  Kirkjutónlist BA

 • Nafn gráðu

  BA

 • Einingar

  180 ETC

 • Lengd náms

  6 annir – 3 ár

Information is provided in Icelandic for study programmes that have Icelandic as the primary language of instruction.

Um námið

Námsleið í kirkjutónlist er samstarf tónlistardeildar LHÍ og Tónskóla Þjóðkirkjunnar. Markmið námsleiðarinnar er að nemendur öðlist staðgóða þekkingu, leikni og hæfni í öllu því mikilvægasta er lýtur að starfi hljóðfæraleikara og kórstjóra í kirkjum. Námið gerir miklar kröfur til nemenda, það er framsækið, krefst sjálfstæðis í vinnubrögðum og er góður grunnur fyrir kantora framtíðarinnar se mog fyrir framhaldsnám til meistaragráðu í kirkjutónlist í erlendum háskólum. Þrátt fyrir að námið sé tengt hefðbundnu kirkjustarfi er það jáfnframt persónulegt og einstaklingsmiðað. Þannig er miðað að því að nemandinn þrói með sér innsæi og persónulegan stíl í túlkun sinni á hvers kyns kirkjulegri tónlist. Þá stendur nemendum til boða að bæta við sig valnámskeiðum á fjölbreyttu sviði hljóðfæraleiks og fræða sem opnar þá fyrir möguleikann á að breikka starfssvið sitt enn frekar að námi loknu. 

Uppbygging náms

Námið er þriggja ára bakkalárnám (BMus). Nemendur sækja tíma í orgelleik, lítúrgiskum orgelleik og kórstjórn bæði í einkatímum og í hóptímum hjá framúrskarandi listamönnum, innlendum sem erlendum.  Boðið er upp á önnur námskeið sem gefa góðan grunn fyrir kantorsstarf í kirkjum, svo sem sálma- og helgisiðafræði, orgelfræði, söng, hljómborðsleik o.fl. Kammertónlist, samspil og reglulegt tónleikahald er mikilvægur hluti námsins. Samstarf við margra erlenda tónlistarháskóla opnar nemendum góða möguleika fyrir skiptinám erlendis. Almenn fræðafög eru um þriðjungur námsins.  

Að loknu námi

Að loknu námi hafa nemendur náð valdi á helstu atriðum sem tengjast kirkjutónlistarstarfi. Þá veitir námið góða undirstöðu fyrir áframhaldandi nám í hljóðfæraleik á meistarastigi við erlenda tónlistarháskóla. Þeir nemendur sem hyggjast einbeita sér að kennslu eiga jafnframt greiðan aðgang meistaranámi við LHÍ í kennslufræði (M.Ed).  

Umsóknar- og inntökuferli

Umsókn um nám í Listaháskóla Íslands er fyllt út í umsóknargátt
Umsóknarferlið er í tveimur skrefum: í fyrra skrefinu er umsóknin fyllt út með fylgigögnum og umsóknargjald er greitt. Seinna skrefið er inntökuferli. ​

Opnað fyrir umsóknir

9. janúar 2024

Umsóknarfrestur

12. apríl 2024

Umsóknum svarað

Maí / júní 2024

Verðskrá

Skoða nánar

Leiðbeiningar

Með umsókn í bakkalárnám í kirkjutónlist skulu eftirfarandi skjöl fylgja:

 • 1. Kynningarbréf

  Skylda

  Í kynningarbréfi tekur umsækjandi meðal annars fram á hvaða hljóðfæri hann leikur og hver er hvati umsóknar í viðkomandi námsleið.

 • 2. Prófskírteini

  Skylda
  Umsækjendur eru beðnir um að skila inn staðfestu afriti af prófskírteini úr framhaldsskóla auk námsferilsyfirliti úr tónlistarskóla ef það á við.
  a) Skannið frumrit  af prófskírteinum og hengið við umsókn eða
  b) Fáið staðfest afrit af prófskírteinum með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn.
  c) Fáið staðfest afrit af undangengnu tónlistarnámi ef við á (afrit af nýjasta stigsprófi sem þreytt hefur verið) með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn.
 • 3.Tenglar

  Umsækjendur geta sent inn tengla af tónlist og tónlistarflutningi. Athugið myndbandsupptaka kemur að jafnaði ekki í stað áheyrnarprufu í hljóðfæraleik

Inntökuskilyrði

Inntökuskilyrði skiptast í almenn og sértæk inntökuskilyrði.
 • Almenn inntökuskilyrði

  Skylda

  Miðað er við að umsækjendur um bakkalárnám hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi.​

 • Sértæk inntökuskilyrði

  Skylda
  Sértæk inntökuskilyrði: Umsækjandi um nám í kirkjutónlist hafi lokið kirkjuorganistaprófi.
  Allir sem uppfylla inntökuskilyrði eru boðaðir í stöðupróf í tónfræði, hljómfræði og tónheyrn.
 • Undanþágur vegna inntöku

  Listaháskólanum er heimilt að veita inngöngu í skólann umsækjendum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem telst fullnægjandi undirbúningur til bakkalárnáms við skólann. Þó er við það miðað að umsækjendur hafi lokið eigi færri en 105 einingum úr eldra kerfi framhaldsskólastigsins eða 150 framhaldsskólaeiningum samkvæmt nýja kerfinu.

Inntökuferli

Inntökuferlið er í eftirfarandi þrepum:

 • Stöðupróf í tónfræðigreinum

  Skylda

  Stöðuprófin fara fram í apríl/maí 2024. Sýnishorn af inntökuprófum má sjá hér að neðan.​

 • Áheyrnarprufur og viðtöl

  Skylda

  Umsækjandi leikur verk sem sýna breidd í færni og túlkun. Lengd skal vera um 20 mín.
  Áheyrnarprufur og viðtöl fara fram í apríl/maí 2024.

 • Niðurstöður tilkynntar

  Niðurstöður inntökuferlis tilkynntar og svarbréf eru send á umsækjendur í maí/júní 2024.

Á döfinni í tónlistardeild