Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Brynja Líf Haraldsdóttir

Alter Egó 

Ég nota föt sem tjáningarform. Einn daginn er ég öll svartklædd semósjálfráttgerir mig þreyttaog hefur áhrif ásjálfstraustmitt. Enþádagasem ég er klædd í liti, áferðirog glingurer égsjálfsörugg. Það er mögulegt að nota fatnað sem búning til aðþróa æðri útgáfu af sjálfri sér, líkt ogalter egó. Þetta verkefni rannsakar hvaðalter egóer fyrirfatahönnuð oghvernig þaðbirtistí fatnaði og hversdagslegum hlutum. 

Alter Ego

I use clothing to express myself. One day I’m dressed in all black which automatically makes me tired and less confident. However, when I’m dressed in colors, textures and bling, I’m bright and self-confident. Using clothes as a costume to make better yourself, like an alter ego, is possible. This project researches what an alter ego is for fashion designers, and how it exposes itself in garments and everyday objects.