Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Leikaranám BA

Decor overlay

Námið færir nemendum fjölbreytt verkfæri til að takast á við áskoranir leikarastarfsins. Lögð er áhersla á að samþætta þjálfun líkama, huga og anda í skapandi og tæknilegri vinnu. 

 • Opnað fyrir umsóknir

  10. október 2024

 • Umsóknarfrestur

  20. nóvember 2024

 • Umsóknum svarað

  Janúar 2025

 • Skrásetningargjald

  Skoða nánar

 • Nafn námsleiðar

  Leikaranám BA

 • Nafn gráðu

  BA

 • Einingar

  180 ECTS

 • Lengd náms

  6 annir – 3 ár

Information is provided in Icelandic for study programmes that have Icelandic as the primary language of instruction.

Um námið

Leikaranám er þriggja ára nám til 180 eininga sem lýkur með BA gráðu í sviðslistum. 

Markmið námsins er að útskrifa víðsýna og skapandi leikara, sem búa yfir þeirri tækni og þekkingu sem sviðslistaumhverfi samtímans kallar á. Námið færir nemendum fjölbreytt verkfæri til að takast á við starf leikarans. Nemendur mæta tæknilegum, hugmyndafræðilegum og listrænum áskorunum sem býr þá undir starf á fagvettvangi og/eða áframhaldandi nám. 

Uppbygging náms

Undirstöður leikaranámsins eru leiktúlkun, tækni og fræði, auk þess sem nemendum er jafnt og þétt veitt innsýn í fagumhverfi sviðslista. Í leiktúlkunaráföngum öðlast nemendur færni og þekkingu í ólíkum aðferðum leiktúlkunar. Í tækniáföngum er kennd raddbeiting, hreyfing og söngur sem styðja við og tvinnast inn í alla vinnu leikarans. Í fræðiáföngum öðlast nemendur þekkingu og skilning á sögulegu og samfélagslegu samhengi sviðslista, efla gagnrýna hugsun um fagið og þroska meðvitund um erindi leikarans við áhorfendur og samfélagið. 

Náminu er ætlað að virkja sköpunarkraft nemenda, gagnrýna hugsun og víðsýni. Í náminu er leiklist færð í samtal við aðrar listgreinar sem veitir nemendum tækifæri á samvinnu og samtali við nemendur af öðrum námsleiðum skólans. 

Sviðslistadeild er í góðu samstarfi við bæði innlendar og erlendar listastofnanir, hátíðir og sjálfstæða listamenn, svo sem Reykjavík Dance Festival, LÓKAL alþjóðlega leiklistarhátíð, Íslenska dansflokkinn, Þjóðleikhúsið, Borgarleikhúsið, og önnur leikhús og söfn um land allt. 

Nemendur ljúka námi með útskriftarverkefni og lokaritgerð. 

Námið skiptist í:  

 •     Skyldunámskeið 170 einingar  
 •     Valnámskeið 10 einingar  

Að loknu námi

Nemendur sem lokið hafa leikaranámi við LHÍ hafa skapað sér tækifæri til að vinna sem leikarar í atvinnuleikhúsum og sjálfstæðu sviðslistasenunni bæði hérlendis og erlendis. Námið býr nemendur einnig vel undir áframhaldandi nám á meistarastigi. 

Umsóknar- og inntökuferli

Umsóknarferlið gengur þannig fyrir sig að fyrst er rafræn umsókn fyllt út, umsóknargjald greitt og umsókn staðfest. Hægt er að vista umsókn á meðan verið er að vinna í henni.

Fyrsta þrepið í inntökuferli námsleiðarinnar er í formi myndbandsupptöku af flutningi á eintali umsækjenda. Myndbandsupptakan er send með rafrænni umsókn sem viðhengi. Sjá nánari leiðbeiningar hér fyrir neðan. 

 • Rafræna umsóknin

  Skylda
  Til að rafræn umsókn sé fullgild þarf að borga umsóknargjald og eftirfarandi þrjú gögn þurfa að fylgja:
  1. Staðfest afrit af prófskírteinum (ljósrit gildir ekki).
  a) Skannið frumrit af prófskírteinum og hengið við umsókn, eða
  b) Fáið staðfest afrit af prófskírteinum með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn.
  2. Myndbandsupptaka af flutningi á eintali (slóð bætt við rafrænu umsóknina undir „Tenglar).
  3. Ljósmynd af umsækjanda. Henni er bætt við undir „Ýmis önnur fylgiskjöl.
  Í rafrænu umsókninni gefst umsækjanda einnig kostur (ekki skylda) á að tilgreina ástæður umsóknar, markmið, framtíðarsýn og fleira í stuttri greinargerð og hengja við umsókn.
  Umsækjendur fá staðfestingu á því að LHÍ hafi móttekið umsóknina eftir að deildarfulltrúar hafa gengið úr skugga um að umsækjandi hafi skilað inn öllum nauðsynlegum fylgiskjölum. Umsóknin er fyrst fullkláruð þegar myndbandsupptöku af eintali hefur verið skilað.
 • Inntökuferli 1. þrep

  Skylda

  Deildarforseti skipar fjögurra manna inntökunefnd í samráði við fagstjóra.
  Inntökunefnd hefur það hlutverk að velja þá einstaklinga sem hún telur að hafi menntun og hæfileika til að nýta sér það nám sem í boði er í leikaranámi sviðslistadeildar Listaháskóla Íslands. Ekki skal túlka mat nefndarinnar á þann hátt að í því felist dómur um listræna hæfileika umsækjenda almennt.

  Inntökuferlið er í þremur þrepum. Í 2. og 3. þrepi situr áheyrnarfulltrúi nemenda leikaranáms en hann hefur ekki atkvæðarétt í nefndinni.

  Störf inntökunefndar eru trúnaðarmál og birtir hún ekki umsagnir um einstakar umsóknir. Úrskurður hennar er endanlegur og verður ekki vísað til endurskoðunar annarsstaðar innan skólans.

  1. ÞREP
  • Rafræn umsókn + Myndbandsupptaka af flutningi á eintali.
  • Opnað fyrir umsóknir 10. október 2024.
  • Lokað fyrir umsóknir í 20. nóvember 2024.
  • Þriggja manna inntökunefnd horfir á myndbönd þeirra sem uppfylla öll inntökuskilyrði.
  • Niðurstöður úr 1. þrepi verða sendar til umsækjenda með tölvupósti eigi síður en 18. desember 2024.

  Þættir sem inntökunefnd metur í 1. þrepi eru: 

  • Samsömunarhæfni.
  • Textavinna: Hæfni og möguleikar umsækjanda til að nálgast texta og vinna úr honum á skapandi hátt.
  • Hugmyndaauðgi: Hæfni til að finna hugmyndum sínum farveg með skapandi hætti.

   

  Leiðbeiningar fyrir 1. þrep.

  Þú velur eitt af eftirfarandi eintölum til flutnings (PDF linkar):

  Eintöl í bundnu máli:
  Hagnýtar leiðbeiningar fyrir myndbandsupptökuna:

  Myndbandsupptakan má vera að hámarki tvær mínútur.

  • Ef tvær mínútur duga ekki til að flytja allan textann þá er leyfilegt að klippa framan af eða aftan af upptökunni svo hún verði 2 mínútur.
  • Innsenda upptakan þarf hinsvegar að vera óslitin þ.e. ekki er leyfilegt að skeyta saman tveimur eða fleiri upptökum.
  • Það skiptir ekki máli hvort við fáum að sjá nákvæmlega allt. Mikilvægast er að þú sért sátt/ur.
  • Með 2 mínútna reglunni erum við að gæta að jafnrétti allra umsækjenda. Allir fá sama tíma í þessu þrepi sem og í þrepi 2 og 3.
  • Umsóknin er talin ógild og verður ekki metin ef myndbandið hefur verið slitið í sundur eða er lengra en tvær mínútur.
  • Flutningurinn verður að fara fram á íslensku.
  • Það skiptir ekki máli fyrir hvaða kyn hlutverkið var upphaflega skrifað.
  • Ef umsækjendur kjósa mega þeir breyta persónugerð orða. Dæmi: ,,ég er glöð – ég er glaður – ég er glatt”
  • Að öðru leyti er ekki leyfilegt að breyta textanum.
  • Þar sem um eintal er að ræða er ekki æskilegt að hafa mótleikara.
  • Taktu upp myndbandið eins og þú værir fyrir framan áhorfendur.
  • Gakktu úr skugga um að myndin sýni allan líkamann.
  • Mikilvægt er að upptakan sé góðum mynd- og hljóðgæðum.
  • Upptakan skal vera tekin upp í einni töku og án aðdráttar (zoom).
  • Upptökubúnaðurinn verður að vera kyrr meðan á tökunum stendur. Lóðrétt eða lágrétt upptaka er valkvæð (portrait / landscape).
  • Ekki skal notast við neina leikmuni.
  • Ekki skal nota tónlist eða hljóðmynd.
  • Ekki skal bæta við neinum tæknibrellum (effect).

  Hér má skoða leiðbeiningar myndband

  Hvernig deila á myndbandsupptökunum:

  Við tökum á móti myndböndum í gegnum lokaða Youtube rás (Unlisted Youtube link)
  Nefnið videoið eftir þessari formúlu:
  • Fullt nafn umsækjenda – Námsleið sem sótt er um: t.d. „Jón Jónsson –  Leikaranám“
  • Afritið slóðina og bætið henni við í rafrænu umsókninni undir „Tenglar.

  Hér má sjá kynningarvideo á hvernig hlaða á upp “unlisted” youtube myndbandi:

 • Inntökuferli 2. þrep

  • Umsækjendur sem komast áfram í 2. þrep fá nánari upplýsingar sendar með tölvupósti.
  • Inntökumatið í 2. þrepi fer fram í janúar 2025.
  • 2. þrep samanstendur af radd- og líkamsupphitun, hópverkefni og flutningi á tveimur eintölum; sama eintal og flutt var á myndbandinu sem skilað var með umsókn og annað eintal sem þeir velja til viðbótar. Eintalið skal vera valið af síðu skólans og vera ólíkt því fyrra. Annað eintalið skal vera í bundnu máli (leiktexti, ekki ljóð). Inntökunefnd fær að sjá brot úr báðum eintölum og leikstýrir öðru þeirra.
  • Niðurstöður úr 2. þrepi verða sendar til umsækjenda með tölvupósti fyrri eigi síður en í janúar 2025.

  Þættir sem inntökunefnd metur í 2. og 3. þrepi eru:  

  • Samsömunarhæfni.
  • Líkamsbeiting: hæfni og möguleikar umsækjanda til líkamlegrar vinnu í rými og tíma. Horft er m.a til mýktar, úthalds, hrynjanda og styrks.
  • Rýmisskynjun: hæfni og möguleikar umsækjanda til að skynja líkama sinn í samhengi við það rými og þær aðstæður sem hann er í hverju sinni.
  • Raddbeiting: hæfni og möguleikar umsækjanda til að vinna með mýkt, úthald, hrynjandi og styrk raddarinnar.
  • Textavinna: hæfni og möguleikar umsækjanda til að nálgast texta og vinna úr honum á skapandi hátt.
  • Samvinna: hæfni umsækjanda til samvinnu. Hvernig viðkomandi tekur leiðbeiningum og hugmyndum annarra. Horft er til sjálfstæðis og frumkvæðis í vinnu.
  • Hugmyndaauðgi: Hæfni til að finna hugmyndum sínum farveg með skapandi hætti. M.a. er horft til forvitni og áræðni í hugmyndum og framsetningu.
  • Tjáning og gagnrýnin hugsun: hæfni umsækjanda til að tjá sig um þau verkefni sem hann velur sér og fyrir hann eru lögð.: Hæfni til að finna hugmyndum sínum farveg með skapandi hætti.
 • Inntökuferli 3. þrep

  • Umsækjendur sem komast áfram í 3. þrep fá nánari upplýsingar sendar með tölvupósti.
  • Inntökumatið í 3. þrepi fer fram um X. – X. janúar 2025.
  • Þeir umsækjendur sem boðið er að taka þátt í þriðja þrepi taka þátt í vinnustofu sem fer fram á 6 daga tímabili.
  • 3. þrep samanstendur af radd- og líkamsvinnu, textavinnu og verkefnavinnu með áherslu á frumsköpun og senuvinnu.
  • Niðurstöður úr 3. þrepi verða sendar til umsækjenda með tölvupósti í lok janúar 2025.
  • Þeir umsækjendur sem fá boð um skólavist þurfa að staðfesta skólavist sína með tölvupósti fimm vikum eftir að niðurstöður eru birtar og með því að greiða staðfestingargjald. Gjaldið er óafturkræft en gengur upp í skólagjöld mæti viðkomandi til náms um haustið.
 • Inntökuskilyrði

  Miðað er við að umsækjendur hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi. Listnám er tekið til greina þegar umsókn er metin.
 • Undanþágur vegna inntöku

  Listaháskólanum er heimilt að veita inngöngu í skólann umsækjendum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem telst fullnægjandi undirbúningur til bakkalárnáms við skólann. Þó er við það miðað að umsækjendur hafi lokið eigi færri en 105 einingum úr eldra kerfi framhaldsskólastigsins eða 150 framhaldsskólaeiningum samkvæmt nýja kerfinu.

Á döfinni í sviðslistadeild