Skólagjöld skólaárið 2024-2025 

Verð miðast við hverja önn:  

Bakkalárnám 367.909,- kr.  
Meistaranám í listkennsludeild, söng- og hljóðfærakennslu og NAIP 446.851,- kr.   
Alþjóðlegt meistaranám: 568.878,- kr.  
  

Staðfestingargjald  

Umsækjendur þurfa að greiða 75.000 kr. staðfestingargjald inni í umsóknargátt til að tryggja sér skólavist. Sú upphæð gengur upp í skólagjöld.  
  

Almennt um skólagjöld og greiðslu þeirra  

Skólagjöld greiðast í tvennu lagi með gjalddögum í ágúst og febrúar. Nemendur fá greiðsluseðla senda í heimabanka.  
Hafi nemendur ekki greitt skólagjöld 20 dögum eftir gjalddaga er lokað fyrir aðgengi þeirra að húsnæði skólans og aðgangsnúmer þeirra gert óvirkt.  
  

Haust-,  janúar- eða vorútskrift  

Nemendur sem fresta útskrift vegna ólokinnar lokaritgerðar eða lokaverkefnis og fresta skilum fram á næstu önn, greiða 37.500,- kr. í skólagjöld fyrir hverja önn sem skilum er frestað.   
 

Námshlé  

Í námshléi eru greiddar 25.000,- kr. á önn.  
     
Óski nemandi eftir að taka færri einingar en 20 ECTS á ári er hægt að greiða fyrir hverja þreytta einingu.  
 
Á bakkalárstigi: Hver eining 18.396,- kr.  
 
Meistaranám í hönnun, myndlist, tónsmíðum og sviðslistum: Hver eining 28.444,- kr.   
Meistaranám í listkennsludeild, Sköpun, miðlun & frumkvöðlastarfi (NAIP) og MA í söng og hljóðfærakennslu: Hver eining 22.343,- kr.  
Óski nemandi í listkennsludeild eftir að taka námið á lengri tíma má sjá hér: https://www.lhi.is/skolagjold-listkennsludeild   
  
Óski nemandi eftir að taka meistaranám  í tónsmíðum, NAIP og meistaranámi í söng- og hljóðfærakennslu á lengri tíma má sjá sérreglur deilda um námið hér: http://www.lhi.is/skolagjold-tonlistardeild  
      

Annað  

Nemendur skulu ávallt gera ráð fyrir efnis- og bókakaupum. Jafnframt skal reikna með prentkostnaði.  
Nemendum er bent á að upphæð skólagjalda getur hækkað á milli ára. 
Sigurlaug Sæmundsdóttir, silla [at] lhi.is (),  sér um innheimtu skóla-og nemendafélagsgjalda.  
Stjórn skólans ákveður fjárhæð skólagjalda og greiðslufyrirkomulag þeirra. Upphæð skólagjalda getur tekið breytingum en fylgir að öllu jöfnu vísitölu neysluverðs.  
Einungis þeir nemendur sem greitt hafa skólagjöld teljast skrásettir nemendur skólans og þeim einum er heimill aðgangur að skólanum.  
Til að flytjast á milli missera þarf nemandi að hafa greitt skólagjöld.  
Breytingar á skráningu með tilliti til skólagjalda eru ekki heimilaðar eftir 1. október á haustmisseri og 15. febrúar á vormisseri.  

 

 
 

 

MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR

Allt nám við Listaháskóla Íslands er lánshæft hjá LÍN

Skólagjöld við Listaháskóla Íslands eru endurskoðuð árlega

Tengiliður við Lánasjóðinn er dagmar [at] lhi.is (Dagmar Atladóttir), námsstjóri.