Department of Fine Art

Fine Art BA

2017 - 2018

1st yr Fall 
Methods and Process
LÚR1010Ms1 / 10 ECTS
V
S
Image Processing and
Portfolio

MGM1132Ms1 / 2 ECTS
V
S
Seminar
SAM1232Ms / 2 ECTS
V
S
Technical Course
TKN1016MS / 6 ECTS
V
S
Modernism in Fine Art
MOD1018MFS / 8 ECTS
F
S
Academic Writing
ASK0002MFS / 2 ECTS
F
S
Landscape and Nature
in Visual Arts

LNM1134Mv / 4 ECTS
F
V
Aesthetics in
Modern Philosophy

FAG1002MV / 2 ECTS
F
V
Decolonized Art + Design
HFR244-04H / 4 ECTS
F
V
Religion in Fine Art
from Early Christianity

TRU0004M / 4 ECTS
F
V
1st yr Spring 
Photography project
LJÓ0202Mv / 2 ECTS
B
V
Moulding - Technical Course
MÓT1132Mv / 2 ECTS
B
V
Upprisa trésins
UPP1002MV / 2 ECTS
B
V
Video - Preparation
and Sketch

VID1132Mv / 2 ECTS
B
V
The Anthropocene
MAN2007MV / 7 ECTS
B
V
Happenings
ATH2007MV / 7 ECTS
B
V
Painting Time and Map
of Everything

MÁT2007MV / 7 ECTS
B
V
Digital - Postdigital
DIG1007MV / 7 ECTS
B
V
Spatial Dimensions of Metal
RYM2006Mv / 7 ECTS
B
V
Painting Drawing
and Interpretation

MTT2007MV / 7 ECTS
B
V
Conclusion Year 1
UPP1134Ms / 4 ECTS
S
V
International Fine Arts
from 1970​ 

LIS2134Ms / 4 ECTS
S
F
The Enchanting Death
DAU2004MF / 4 ECTS
V
F
Gender Trouble in the Arts
KYN1022Mv / 4 ECTS
V
F
Upheaval on the 2D Surface
UTF2014Mv / 4 ECTS
V
F
Icelandic Contemporary
Fine Arts

LIS1314Mv / 4 ECTS
V
F
Photography as
Social Contract

LJÓS2004MV / 4 ECTS
V
F
A Survey of Video Art
and Experimental Film

VID1004MV / 4 ECTS
V
F
Drawing as method
and medium in art

TEI1002MV / 4 ECTS
V
F
2nd yr Fall 
Area Studio
FLÖ9018Mv2 / 18 ECTS
F
B
Space Studio
RÝM9018Mv / 18 ECTS
V
B
Time Studio
TÍM9018Mv2 / 18 ECTS
V
B
Seminar
SAM1232Ms / 2 ECTS
V
S
Area Hypothesis
TFF1002Mv2 / 2 ECTS
F
S
Space Hypothesis
TRR1002Mv2 / 2 ECTS
F
B
Time Hypothesis
TTT1002Mv2 / 2 ECTS
F
B
Icelandic Fine Arts
1870 – 1970​

LIS0398Ms2 / 8 ECTS
F
S
Landscape and Nature
in Visual Arts

LNM1134Mv / 4 ECTS
F
V
Aesthetics in
Modern Philosophy

FAG1002MV / 2 ECTS
F
V
Decolonized Art
and Design

HFR244-04H / 4 ECTS
F
V
Art and Identity
AAI1134M / 2 ECTS
V
F
Creative Writing
SSK0004Mv / 4 ECTS
F
V
Religion in Fine Art
from Early Christianity

TRU0004M / 4 ECTS
F
V
2nd yr Spring 
Dialogue
SAMT002S / 2 ECTS
S
V
The Anthropocene
MAN2007MV / 7 ECTS
B
V
Happenings
ATH2007MV / 7 ECTS
B
V
Painting 
Time and Map of Everything

MÁT2008MV / 7 ECTS
B
V
Digital - Postdigital
DIG1007MV / 7 ECTS
B
V
The Studio - 2nd Year
VST2011MV / 11 ECTS
F
S
The Enchanting Death
DAU2004MF / 4 ECTS
V
F
Gender Trouble in the Arts
KYN1022Mv / 4 ECTS
V
F
Upheaval on the 2D Surface
UTF2014Mv / 4 ECTS
V
F
Creating and Curating
Exhibitions

SGS2004MV / 4 ECTS
V
F
Icelandic Contemporary
Fine Arts

LIS1314Mv / 4 ECTS
V
F
Photography as Social
Contract

LJÓS2004MV / 4 ECTS
V
F
A Survey of Video Art
and Experimental Film

VID1004MV / 4 ECTS
V
F
Drawing as Method
and Medium in Art

TEI1002MV / 4 ECTS
V
F
Decolonized Art and Design
HFR244-04H / 2 ECTS
V
F
Art and Identity
AAI1134M / 2 ECTS
V
F
3rd yr Fall 
Professors’ Studios - Text
VPR-T16MV / 6 ECTS
V
S
Professors’ Studios -
Work Process

VPR-V16MV / 6 ECTS
V
S
Professors’ Studios - Exhibition
VPR-SO16MV / 6 ECTS
V
S
Seminar
SAM1232Ms / 2 ECTS
F
S
BA Thesis - Seminar
BAM2202Ms3 / 2 ECTS
F
S
Landscape and Nature in
Visual Arts

LNM1134Mv / 4 ECTS
F
V
Aesthetics in Modern Philosophy
FAG1002MV / 2 ECTS
F
V
Decolonized Art and Design
HFR244-04H / 4 ECTS
F
V
Context and space
social- and relational art

MM-F1005MS / 4 ECTS
V
F
Creative Writing
SSK0004Mv / 4 ECTS
F
V
Religion in Fine Art
from Early Christianity

TRU0004M / 4 ECTS
F
V
3rd yr Spring 
BA Project - Thesis and Statement
BAM1136MS3 / 4 ECTS
F
S
Space Studio
RÝM9018Mv / 18 ECTS
V
S
Seyðisfjörður Workshop
SSE2102Mv3 / 2 ECTS
AV
S
The Professional Environment of
Contemporary Art

STM0204MS / 4 ECTS
V
S
The Enchanting Death
DAU2004MF / 4 ECTS
V
F
Gender Trouble in the Arts
KYN1022Mv / 4 ECTS
V
F
Upheaval on the 2D Surface
UTF2014Mv / 4 ECTS
V
F
Creating and Curating
Exhibitions

SGS2004MV / 4 ECTS
V
F
Icelandic Contemporary
Fine Arts

LIS1314Mv / 4 ECTS
V
F
Photography as Social
Contract

LJÓS2004MV/ 4 ECTS
V
F
A Survey of Video Art
and Experimental Film

VID1004MV/ 4 ECTS
V
F
Drawing as Method
and Medium in Art

TEI1002MV / 4 ECTS
V
F
Skynjun og sköpunarferli
LIS004F / 4 ECTS
V
F

 

Curriculum

Learning Outcomes

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði myndlistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi öðlast almennan skilning á helstu kenningum og hugtökum myndlistar.
 • Hafi haldgóða vitneskju um samtímamyndlist.
 • Hafi skilning á tengslum listsköpunar og fræðilegrar þekkingar.
 • Þekki til mismunandi aðferða listrannsókna.
 • Þekki starfstengda þætti myndlistar, hlutverk listamannsins og virkni frumsköpunar í samfélagi.
 • Geri sér grein fyrir skörun myndlistar við önnur listform og fagsvið.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði myndlistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Geti notað viðeigandi aðferðir, tækja- og hugbúnað, við úrlausn verkefna á sviði myndlistar.
 • Geti nýtt sér upplýsingatækni á viðeigandi hátt.
 • Geti beitt jöfnum höndum innsæi og gagnrýnum aðferðum við greiningu viðfangsefna á sviði myndlistar.
 • Geti lagt sjálfstætt mat á og rökstutt ákvarðanir á faglegum forsendum myndlistar.
 • Hafi tileinkað sér víðsýni, frumleika og áræðni í listhugsun og sköpun
 • sýna fram á gagnrýna nálgun við eigin listsköpun og annarra.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi þróað með sér hæfni og ábyrg vinnubrögð fyrir frekara nám og / eða störf á fagsviðinu.
 • Geti unnið sjálfstætt, sett sér markmið, gert verkáætlun og fylgt henni að fullbúnu verki.
 • Geti tekið virkan þátt í samstarfi og leitt verkhópa.
 • Sé fær um að miðla eigin verkum, viðfangsefnum og rannsóknarniðurstöðum með skýrum hætti.
 • Sé fær um að fjalla um eigin verk og annarra með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli.
 • Hafi skilning á áhrifum framsetningarforma á inntak og merkingu myndlistar
 • geti lagt mat á gildi frumsköpunar í samfélaginu.
TH Theory
S Studio Practices
ME Mandatory-Elective Course
MC Mandatory Course
E Elective Course

Curriculum

Please scroll down the page to find the curriculum.