Taught in English 

The course will examine artists’ “visions”; visualisations, prophesies, revelations, dreams, imaginings, hallucinations, etc. What does it mean to see a “vision” with your eyes closed, and in that process, make that, which is so clear in the mind’s eye, visible to others in a work of art? Can such visions speak to others, and can they possess artistic value, knowledge and influence? Emphasis will be on contemporary artists and academics, while art historic themes will be examined with regard to symbolism, the pioneers of abstract art, Dadaism, surrealism, Fluxus, etc. 

 

At the end of the course, students should: 

  • have gained an understanding based on history of ideas on debates within the field of fine arts and contemporary theory regarding subjective and/or spiritual perceptions of artists,  
  • be able to assess and discuss the artists’ stance with regard to their works, their premises and ideas during the creative process,  
  • be able to take a founded stance on academic ideas and compare works of artists to the approach of academics and curators,  
  • be able to place their own art assignments in context to an academic approach,   
  • be able to independently gather source material and use their skill and knowledge to complete assignments.  

Assessment: Written asignments and projects 

Teachers: Aðalheiður L. Guðmundsdóttir, Jóhannes Dagsson

Time period: January 26 to April 20, 2021

Time and place: Tuesdays from 10:30-12:10, (no teaching March 9, 30, and April 6)

Language: English

Level: BA

Units: 4 ECTS

Price: 4 units - 49.000 kr. (without units) / 61.200 kr. (with 4 ECTS units) 

Should students decide to take a course without ECTS the teacher does not provide feedback for the students work. Difference in the price of the course is therefore based on the teachers’ workload. Courses taken without ECTS can be registered, without ECTS, on the students’ transcript of records.

Further information: Sindri Leifsson, sindrileifsson [at] lhi.is  

 

Icleandic here below

/// 

 

Á fjarnámskeiðinu verður fjallað um „sýnir” listamanna; hugsýnir, framtíðarsýnir, vitranir, skyggni, drauma, ímyndun, ofskynjanir, o.fl. út frá verkum þeirra, hugmyndum og skrifum. Hvað felst í því að sjá „sýn” með augun lokuð og í ferlinu gera sýnilegt öðrum í verki það sem skýrt er fyrir hugskotsjónum? Eiga slíkar „sýnir” erindi við aðra og er mögulegt að þær búi yfir listrænu gildi, þekkingu eða áhrifamætti? Sjónum verður einkum beint að samtíma lista- og fræðimönnum en hugmyndasögulegir þræðir verða raktir a.m.k. til symbólista, upphafsmanna abstraktlistar, dadaista, súrrealista, fluxus manna, o.fl. 
 

Í lok námskeiðisins eiga nemendur að:

  • hafa öðlast hugmyndasöguleagan skilning á álitamálum sem eru til umræðu á sviði myndlistar og samtímafræða um huglægar og/eða andlegar skynjanir listamanna, 
  • geta metið og fjallað um afstöðu listamanna út frá þeirra eigin verkum, forsendum og hugmyndum við listsköpun, 
  • geta tekið rökstudda afstöðu til fræðilegra hugmynda og borið verk listamanna saman við nálganir fræðimanna og sýningastjóra, 
  • geta sett eigin viðfangsefni í listsköpun í gagnrýnið samhengi við afstöðu fræðimanns, 
  • geta aflað sér heimilda á sjálfstæðan hátt og beitt þekkingu sinni og skilningi við úrlausn verkefna. 

Námsmat: skrifleg og verkleg verkefni

Kennari: Aðalheiður L. Guðmundsdóttir, Jóhannes Dagsson

Tímabil: 26. janúar til 20. apríl 2021

Staður og stund: Kennt þriðjudaga, kl. 10:30-12:10, (ekki er kennt í verkefnaviku 9. mars, páskafrí 30. mars og 6. apríl) 

Kennslutungumál: Enska

Stig: BA

Einingar: 4 ECTS

Verð: 4ra eininga námskeið - 49.000 kr. (án eininga) / 61.200 kr. (með einingum)

Kjósi nemendur að taka námskeið án eininga gefur kennari verkefnum nemenda ekki endurgjöf. Verðmunur ræðst þ.a.l. af auknu vinnuálgi kennara. 

Námskeið sem tekin eru án eininga geta þó skráðst, án eininga, á námsferil nemenda. 

Nánari upplýsingar: Sindri Leifsson, verkefnastjóri myndlistardeildar: sindrileifsson [at] lhi.is