Umsóknarferli

Umsókn um nám í Listaháskóla Íslands er fyllt út í umsóknargátt
Umsóknarferlið er í tveimur skrefum: í fyrra skrefinu er umsóknin fyllt út með fylgigögnum og umsóknargjald er greitt. Seinna skrefið er inntökuferli. ​
 

Sérleiðbeiningar fyrir tónlistardeild

Kynningarbréf 

Í kynningarbréfi tekur umsækjandi meðal annars fram á hvaða hljóðfæri hann leikur og hver er hvati umsóknar í viðkomandi námsleið. 
 

Prófskírteini 

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn staðfestu afriti af prófskírteini úr framhaldsskóla auk námsferilsyfirliti úr tónlistarskóla ef það á við. 
 
a) Skannið frumrit  af prófskírteinum og hengið við umsókn eða

b) Fáið staðfest afrit af prófskírteinum með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn.

c) Fáið staðfest afrit af undangengnu tónlistarnámi ef við á (afrit af nýjasta stigsprófi sem þreytt hefur verið) með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn.
 
 

Tenglar

Umsækjendur geta sent inn tengla af tónlist og tónlistarflutningi. Athugið myndbandsupptaka kemur að jafnaði ekki í stað áheyrnarprufu í hljóðfæraleik.* 
 
 

Inntökuferli

Inntökuferlið er í eftirfarandi þrepum:
  • Stöðupróf í tónfræðigreinum: apríl-maí 2023
  • Áheyrnarprufur og viðtöl:  maí 2023
  • Endanlegar niðurstöður: Tilkynntar fyrir lok maí 2023

 

Almenn inntökuskilyrði

Miðað er við að umsækjendur um bakkalárnám hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi.​

 

Undanþágur vegna inntöku

Listaháskólanum er heimilt að veita inngöngu í skólann umsækjendum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem telst fullnægjandi undirbúningur til bakkalárnáms við skólann. Þó er við það miðað að umsækjendur hafi lokið eigi færri en 105 einingum úr eldra kerfi framhaldsskólastigsins eða 150 framhaldsskólaeiningum samkvæmt nýja kerfinu. 

 

Kirkjutónlist

Sértæk inntökuskilyrði: Umsækjandi um nám í kirkjutónlist hafi lokið kirkjuorganistaprófi.
 
Allir sem uppfylla inntökuskilyrði eru boðaðir í stöðupróf í tónfræði, hljómfræði og tónheyrn.
 
Áheyrnarprufa í kirkjutónlist: Umsækjandi leikur verk sem sýna breidd í færni og túlkun.
Lengd um 20 mín.
 

 

MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR

Opnað fyrir umsóknir: 9. janúar 2023

Lokað fyrir umsóknir: 12. apríl 2023

Viðtöl og stöðupróf: Apríl - maí 2023

Umsóknum svarað: Maí - júní 2023

Haustönn hefst: Ágúst 2023

Umsóknargjald: 5000 kr.

UMSÓKNIR

Rafræn Umsókn

STÖÐUPRÓF

Tónfræði, 1. hluti

Tónfræði, 2. hluti - hljómfræði

Tónfræði, 3. hluti - tónheyrn

Hljómfræði I

Hljómfræði II

Theory of Harmony I

Theory of Harmony II

HAFA SAMBAND

Peter Máté, peter [at] lhi.is

 

FLÝTIVÍSAR

Skólareglur

Háskólalög

Skólagjöld LHÍ

Kennsluskrá LHÍ