Umsóknarferli

Umsókn um nám í Listaháskóla Íslands er á stöðluðu rafrænu formi. 
Umsóknarferlið er í tveimur skrefum. Í fyrra skrefinu er umsóknin fyllt út, umsóknargjald borgað og sótt um.
Í síðara skrefinu fá umsækjendur staðfestingu á því að LHÍ hafi móttekið umsóknina. Hægt er að vista umsókn á meðan verið er að vinna í henni. Athugið að ljósmynd þarf að fylgja rafrænni umsókn. 

Umsóknin

Til að umsókn sé fullgild þarf að borga umsóknargjald og eftirfarandi gögn þurfa að berast Listaháskólanum:
 
Prófskírteini (ljósrit gildir ekki)
a) Skannið frumrit  af prófskírteinum og hengið við umsókn
eða
b) Fáið staðfest afrit af prófskírteinum með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn.
c) Fáið staðfest afrit af undangengnu tónlistarnámi (afrit af nýjasta stigsprófi sem þreytt hefur verið) með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn.

Inntökuferli

Inntökuferlið er í eftirfarandi þrepum:
 
  • Umsóknir eru metnar bæði með tilliti til almennra og sérstakra skilyrða.
  • Stöðupróf í tónfræðigreinum: Föstudaginn 4. maí 2018.
  • Inntökupróf: Maí 2018.
  • Endanlegar niðurstöður: Tilkynntar fyrir lok maí 2018.
 

Inntökupróf

Á inntökuprófi skulu leikin verk sem sýna breidd í færni og túlkun. Lengd 20-30 mín.
 

Inntökuskilyrði

Inntökuskilyrði greinast í almenn og sértæk inntökuskilyrði.
Almenn inntökuskilyrði:
Miðað er við að umsækjendur um bakkalárnám hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi. 
Sértæk inntökuskilyrði:
Umsækjandi um nám í kirkjutónlist hafi lokið kirkjuorganistaprófi.
Allir sem uppfylla inntökuskilyrði eru boðaðir í stöðupróf í tónfræði, hljómfræði og tónheyrn.
 

Undanþágur vegna inntöku

Listaháskólanum er heimilt að veita inngöngu í skólann umsækjendum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem telst fullnægjandi undirbúningur til bakkalárnáms við skólann. Þó er við það miðað að umsækjendur hafi lokið eigi færri en 105 einingum úr eldra kerfi framhaldsskólastigsins eða 150 framhaldsskólaeiningum samkvæmt nýja kerfinu. 

 

Persónuupplýsingar umsækjenda

Meðferð persónuupplýsinga umsækjenda sem hljóta inngöngu í nám
Rafræn umsóknargögn eru varðveitt á meðan á námstíma stendur. Önnur umsóknargögn eru afhent umsækjanda að umsóknarferli loknu, ef umsóknaraðili vitjar ekki gagnanna er þeim eytt að sex mánuðum liðnum.
Námsferlar og útskriftargögn eru varðveitt ótímabundið.
 
Gögn sem innihalda persónuupplýsingar eru ekki látin þriðja aðila í té nema liggi fyrir skýrt samþykki frá þeim sem persónuupplýsingarnar varða eða miðlun upplýsinganna sé í þágu lögbundins hlutverks við framkvæmd laga og er þá upplýsingum aðeins miðlað að því marki sem nauðsynlegt er til að rækja lagaskyldu.
 
Vinnslan er nauðsynleg til að uppfylla lagaskyldu skv. 25. gr. laga um háskóla nr 63/2006.
 
Meðferð persónuupplýsinga umsækjenda sem ekki hljóta inngöngu í nám
 
Rafrænum umsóknargögnum er eytt að sex mánuðum liðnum. Önnur umsóknargögn eru afhent umsækjanda að umsóknarferli loknu. Ef umsóknaraðili vitjar ekki gagnanna er þeim eytt að sex mánuðum liðnum.

 

MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR

Opnað fyrir umsóknir: 9. nóvember 2018

Lokað fyrir umsóknir: 29. mars 2019

Umsóknum svarað: Maí 2019

Upphaf haustannar: 21. ágúst 2019

Umsóknargjald: 5000 kr.

 

HAFA SAMBAND

Elísabet Indra Ragnarsdóttir, indra@lhi.is

 

FLÝTIVÍSAR

Sýnishorn af stöðuprófi í tónfræði, 1. hluti - tónfræði

Sýnishorn af stöðuprófi í tónfræði, 2. hluti - hljómfræði

Sýnishorn af stöðuprófi í tónfræði, 3. hluti - tónheyrn

Sýnishorn af stöðuprófi Hljómfræði I

Sýnispróf í Hljómfræði II

Theory of Harmony I english.pdf

Theory of harmonyII english.pdf

Rafræn umsókn

Skólagjöld

Tónlistardeild