Í kennaranámi eru tvær námsleiðir:

  • Klassískt kennaranám: Þriggja ára 180 eininga BMus.Ed-nám.
  • Rytmískt kennaranám: Þriggja ára 180 eininga BMus.Ed-nám (frá og með haustinu 2018).

Umsóknarferli

Umsókn um nám í Listaháskóla Íslands er í rafrænu formi. 
Umsóknarferlið er í tveimur skrefum, í fyrra skrefinu er umsóknin fyllt út, umsóknargjald borgað og sótt um. Í síðara skrefinu fá umsækjendur staðfestingu á því að LHÍ hafi móttekið umsóknina. Hægt er að vista umsókn á meðan verið er að vinna í henni. Athugið að ljósmynd þarf að fylgja rafrænni umsókn. 

Umsóknin

Til að umsókn sé fullgild þarf að borga umsóknargjald og eftirfarandi gögn þurfa að berast Listaháskólanum:
 
1. Prófskírteini (ljósrit gildir ekki)
a) Skannið frumrit  af prófskírteinum og hengið við umsókn
eða
b) Fáið staðfest afrit af prófskírteinum með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn.
c) Fáið staðfest afrit af undangengnu tónlistarnámi (afrit af nýjasta stigsprófi sem þreytt hefur verið) með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn.

Inntökuferli

Inntökuferlið er í eftirfarandi þrepum:
  • Umsóknir eru metnar bæði með tilliti til almennra og sérstakra skilyrða.
  • ​​Stöðupróf í tónfræðigreinum: apríl-maí 2022 
  • Inntökupróf:  apríl-maí 2022 
  • Endanlegar niðurstöður: Tilkynntar fyrir lok maí 2022

 

Inntökuskilyrði

Inntökuskilyrði greinast í almenn og sértæk inntökuskilyrði.
Almenn inntökuskilyrði:
Miðað er við að umsækjendur um bakkalárnám hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi. 
Sértæk inntökuskilyrði:
Klassískt kennaranám: Umsækjandi þarf að hafa lokið námi eða stunda nám á framhaldsstigi samkvæmt aðalnámsskrá tónlistarskólanna eða sambærilegt nám. 
Rytmískt kennaranám: Umsækjandi þarf að hafa lokið námi á miðstigi samkvæmt aðalnámsskrá tónlistarskólanna eða sambærilegt nám. 
Allir sem uppfylla inntökuskilyrði eru boðaðir í stöðupróf í tónfræði, hljómfræði og tónheyrn. 
 
Inntökupróf
Á inntökuprófi í klassískt kennaranám í hljóðfæraleik skal umsækjandi senda inn myndabandsupptöku af flutningi sínum. Umsækjandi skal leika eina æfingu/etýðu eða einleiksverk sem sýnir tæknilega færni viðkomandi og tvö verk frá mismunandi tímabilum tónlistarsögunnar sem sýna breidd í færni og túlkun. (Lengd um 20  mínútur).
 
Á inntökuprófi í klassíst kennaranám í söng skal umsækjandi senda inn myndabandsupptöku af flutningi sínum, tvær aríur og tvö sönglög sem búa yfir fjölbreyttum eiginleikum. Verkin skulu vera frá mismunandi tímabilum og á mismunandi tungumálum. Einnig skal flytja eintal á íslensku sem á að vera um tvær mínútur að lengd. Textinn getur verið úr þekktu leikverki, söngleik eða óperu. Tilgangurinn er að umsækjandi sýni túlkunarhæfni og textameðferð. Allur flutningur skal vera blaðlaus.(Lengd um 20 mínútur).
 
Á inntökuprófi í rytmískt kennaranám skal umsækjandi senda inn myndabandsupptöku af flutningi sínum, tvö lög að eigin vali sem sýna breidd í færni og túlkun og skal a.m.k. annað þeirra sýna spuna. (Lengd um 10-15 mínútur). 

 

 

 

Undanþágur vegna inntöku
Listaháskólanum er heimilt að veita inngöngu í skólann umsækjendum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem telst fullnægjandi undirbúningur til bakkalárnáms við skólann.
Þó er við það miðað að umsækjendur hafi lokið eigi færri en 105 einingum úr eldra kerfi framhaldsskólastigsins eða 150 framhaldsskólaeiningum samkvæmt nýja kerfinu. 
 

 

 

MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR

Opnað fyrir umsóknir: 12.nóvember 2021

Lokað fyrir umsóknir: 4. apríl 2022

Viðtöl og stöðupróf: Apríl - maí 2022

Umsóknum svarað: Maí - júní 2022

Haustönn hefst: 22. ágúst 2022

Umsóknargjald: 5000 kr.

UMSÓKNIR

Rytmískt hljóðfærakennaranám

Klassískt hljóðfærakennaranám

STÖÐUPRÓF

Rytmísk hljómfræði

Rytmísk tónfræði

1. hluti - tónfræði

2. hluti - hljómfræði

3. hluti - tónheyrn

Hljómfræði I

Hljómfræði II

Theory of Harmony I

Theory of Harmony II

FLÝTIVÍSAR

Skólagjöld

Tónlistardeild

HAFA SAMBAND

Elín Anna Ísaksdóttir, elinanna [at] lhi.is
Sigurður Flosason, siggiflosa [at] lhi.is