Umsóknarferli

Umsóknarferlið gengur þannig fyrir sig að fyrst er rafræn umsókn fyllt út, umsóknargjald greitt og umsókn staðfest. Hægt er að vista umsókn á meðan verið er að vinna í henni. Athugið að ljósmynd af umsækjanda þarf að fylgja rafrænni umsókn. Í rafrænu umsókninni gefst umsækjanda kostur á að tilgreina ástæður umsóknar, markmið, framtíðarsýn og fleira í stuttum texta. 
 
Umsækjendur þurfa síðan að skila inn möppu (portfolio) á skrifstofu viðkomandi deildar eða senda í pósti og skal mappan þá póstlögð eigi síðar en auglýstur umsóknarfrestur. Vegna samkomubanns er skólinn lokaður allri umferð gesta og gangandi, þar af leiðandi verður eingöngu tekið við möppum 15. - 17. apríl, í móttöku á Laugarnesvegi 91, milli klukkan 8:00 - 16:00. 
 
Í ljósi aðstæðna í samfélaginu vegna Covid 19 geta umsækjendur skilað inn rafænni möppu. Mappan þarf að vera á pdf. formi og á allri möppunni að vera skilað sem einu .pdf skjali. Hljóðverk, videóverk og sambærileg skjöl skulu send sem virkir hlekkir/slóð inni í möppunni. Ekki er tekið á móti verkum í gegnum wetransfer eða sambærilega vefi, heldur skulu þau vistuð á gagnaveitum eins og Google Drive, Vimeo eða Dropbox. Rafrænar möppur skulu sendar til deildarfulltrúa myndlistardeildar, eddakristin [at] lhi.is, áður en umsóknarfrestur rennur út. 
 
Umsækjendur fá staðfestingu á því að LHÍ hafi móttekið umsóknina eftir að deildarfulltrúar hafa gengið úr skugga um að umsækjandi hafi skilað inn öllum nauðsynlegum fylgiskjölum. Umsóknin er fyrst fullkláruð þegar möppu hefur verið skilað. 

Umsókn

Til að umsókn sé fullgild þarf að borga umsóknargjald og eftirfarandi gögn þurfa að berast Listaháskólanum:
1. Prófskírteini (ljósrit gildir ekki)
a) Skannið frumrit  af prófskírteinum og hengið við umsókn, eða
 
b) Fáið staðfest afrit af prófskírteinum með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn
 
2. Ferilmappa (portfolio)
 
Umsækjendur skulu safna sýnishornum af verkum sínum saman í möppu (portfolio), á pappírsformi. Miðað er við að mappan sé í stærð A4 eða A3. Hún skal innihalda allt að 30 greinargóðar ljósmyndir, tölvuprent eða annarskonar afrit af verkum umsækjanda. Með þeim skal fylgja greinargóð lýsing þar sem fram koma upplýsingar eins og: titill, stærð, efni, ártal o.s.frv. Video- og hljóðverkum má skila á USB-lykli.
 
Möppunni má deila í tvo hluta:
 
  • Undirstöðugreinar - Verk sem sýna almenna teiknikunnáttu, myndbyggingu og litanotkun ásamt þrívíddarverkum sem sýna myndbyggingu, formfræði og efnisnotkun.
  • Sjálfstæð verk - Myndverk, hljóðverk, texti, hönnun o.s.frv., unnin í hvaða efni sem er, sem sýna persónulega sköpun umsækjanda. Hér er átt við verk sem umsækjandi hefur gert út frá eigin forsendum. Verkin þurfa ekki að vera fullgerð eða útfærð til hins ítrasta. Þvert á móti er mikilvægt að þar sé einnig að finna hvers konar skissur og teikningar, ljósmyndir, texta, myndbönd og hljóðverk. Í raun rúmast allt innan möppunnar sem að mati umsækjanda getur með einum eða öðrum hætti lýst því sem hann vill ná fram með myndlistarvinnu sinni og getur vitnað til um hvort hann hefur hæfileika til að koma því á framfæri við aðra. Í sumum tilvikum getur verið gott að láta stuttan texta um verkin fylgja með.
Mappan er metin nafnlaus en hún skal vera merkt með umsóknarnúmerinu sem umsækjandi fær þegar hann sækir um á vef skólans. Möppur skulu sóttar aftur á skrifstofu skólans á Laugarnesveg 91 samkvæmt auglýstum fresti. Ósóttar möppur verða ekki geymdar og áskilur skólinn sér rétt til að eyða þeim.

Inntökuferli

Í inntökunefnd sitja tveir fastráðnir kennarar deildarinnar, einn utanaðkomandi myndlistarmaður eða listfræðingur auk deildarforseta, sem er formaður. Inntökunefndin velur nemendur úr hópi umsækjenda sem talið er að hafa forsendur til að stunda nám við myndlistardeild og standast þær kröfur sem gerðar eru í listnámi á háskólastigi. Inntökunefndin hefur að leiðarljósi að viðkomandi geti sem best nýtt sér það nám sem í boði er og því skal ekki túlka mat hennar sem einhlítan úrskurð um hæfni umsækjandans til listsköpunar yfirleitt.
Inntökuferlið er í eftirfarandi þrepum:
 
  • Umsóknir eru metnar með tilliti til almennra og sérstakra inntökuskilyrða og inntökunefnd fer yfir innsend verk. Umsækjendur sem standast mat inntökunefndar komast í úrtakshóp.
  • Þeim sem komast í úrtakshóp er boðið í viðtal. Umsækjendur komi með 1-2 verk með sér ásamt skissubók.
  • Öllum umsækjendum verður sent skriflegt svar við umsóknum í maí. Þeir umsækjendur sem fá boð um skólavist þurfa að staðfesta á skrifstofu deildarinnar fyrir maílok hvort þeir hyggist taka því og greiða staðfestingargjald. Gjaldið er óafturkræft en gengur upp í skólagjöld mæti viðkomandi í námið um haustið.
  • Úrskurður inntökunefndarinnar er endanlegur og henni er ekki skylt að gefa nánari skýringar á úrskurði sínum.

Viðtal

Þeim sem komast í úrtakshóp er boðið í viðtal. Viðtalið hefur þann tilgang að kanna almennan áhuga umsækjenda á tilvonandi námi, afstöðu þeirra og viðhorf til myndlistar og hugmyndir að baki verkum þeirra. Í viðtalið ber umsækjendum að koma með eitt til tvö sýnishorn af verkum sínum ásamt skissubók. Verkin geta verið fullkláruð eða í vinnslu og unnin í hverskonar miðil. Umsækjandi má gera ráð fyrir því að þurfa að tjá sig um þau verk sem hann hefur sent inn. Umsækjendur sem staddir eru erlendis eða geta ekki mætt í viðtal, þurfa að vera reiðubúnir að eiga símaviðtal við inntökunefnd.

Inntökuskilyrði

Miðað er við að umsækjendur hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi. Æskilegt er að umsækjendur hafi sótt undirbúningsnám frá hönnunar- eða myndlistardeildum framhaldsskólanna, en slíkt er þó ekki skilyrði.

Undanþágur vegna inntöku

Listaháskólanum er heimilt að veita inngöngu í skólann umsækjendum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem telst fullnægjandi undirbúningur til bakkalárnáms við skólann. Þó er við það miðað að umsækjendur hafi lokið eigi færri en 105 einingum úr eldra kerfi framhaldsskólastigsins eða 150 framhaldsskólaeiningum samkvæmt nýja kerfinu.

MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR

Opnað fyrir umsóknir: 8. nóvember 2019

Umsóknarfrestur: 17. apríl 2020

Viðtöl: Apríl / maí 2020

Umsóknum svarað: Maí 2020

Upphaf haustannar: 24. ágúst 2020

Umsóknargjald: 5000 kr.

 

HAFA SAMBAND

eddakristin [at] lhi.is (Edda Kristín Sigurjónsdóttir) deildarfulltrúi myndlistardeildar

 

FLÝTILEIÐIR

Rafræn umsókn

Skólagjöld

Myndlistardeild