Umsóknarferli

Umsóknarferlið gengur þannig fyrir sig að fyrst er rafræn umsókn fyllt út, umsóknargjald greitt og umsókn staðfest. Hægt er að vista umsókn á meðan unnið er í henni. Athugið að ljósmynd af umsækjanda þarf að fylgja rafrænni umsókn. Í rafrænu umsókninni gefst umsækjanda kostur á að tilgreina ástæður umsóknar, markmið, framtíðarsýn og fleira í stuttum texta. Hægt er að skila möppu merktri umsóknarnúmeri í rafrænu umsókninni.
 
Umsækjendur þurfa að skila inn möppu (portfolio) á rafrænu formi inni í umsóknareyðublaðinu, skila eintaki til myndlistardeildar eða senda hana með pósti á Laugarnesveg 91, 105 Reykjavík, merkt Umsókn myndlist. Mappa skal merkt umsóknarnúmeri, ekki nafni umsækjanda. Mappan skal þá póstlögð eigi síðar en auglýstur umsóknarfrestur, en umsækjendur eru hvattir til að póstleggja fyrr þar sem tafir geta verið póstsendingum.
 
Umsækjendur fá staðfestingu á því að LHÍ hafi móttekið umsóknina eftir að deildarfulltrúar hafa gengið úr skugga um að umsækjandi hafi skilað inn öllum nauðsynlegum fylgiskjölum. Umsóknin er fyrst fullkláruð þegar möppu hefur verið skilað rafrænt eða til myndlistardeildar. 

Umsókn

Til að umsókn sé fullgild þarf að borga umsóknargjald og eftirfarandi gögn þurfa að berast Listaháskólanum:
1. Prófskírteini (ljósrit gildir ekki)
a) Skannið frumrit  af prófskírteinum og hengið við umsókn, eða
 
b) Fáið staðfest afrit af prófskírteinum með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn
 
2. Ferilmappa (portfolio)
Umsækjendur skulu safna sýnishornum af verkum sínum saman í möppu (portfolio), á pappírsformi eða í .pdf skjali. Miðað er við að mappan sé að hámarki í stærð A3 eða að hámarki 80mb .pdf skjal. Hún skal innihalda allt að 30 myndir eða annars konar skrásetningu af verkum umsækjanda. Með þeim skal fylgja greinargóð lýsing þar sem fram koma upplýsingar eins og: titill, stærð, efni, ártal o.s.frv. Video- og hljóðverkum má skila á USB-lykli sé möppunni skilað í pappírsformi, en sem virkir hlekkir/slóð inni í rafrænni möppu. Ekki er tekið á móti verkum í gegnum wetransfer eða sambærilega vefi, heldur skulu þau vistuð á gagnaveitum eins og Google Drive, Vimeo eða Dropbox og passa skal upp á að skjölin séu gerð aðgengileg (public).
 
Möppunni má deila í tvo hluta:
  • Undirstöðugreinar - verk sem sýna almenna teiknikunnáttu, myndbyggingu og litanotkun ásamt þrívíddarverkum sem sýna myndbyggingu, formfræði og efnisnotkun.
  • Sjálfstæð verk - myndverk, hljóðverk, texti, o.s.frv., unnin í hvaða efni sem er, sem sýna persónulega sköpun umsækjanda. Hér er átt við verk sem umsækjandi hefur gert út frá eigin forsendum. Verkin þurfa ekki að vera fullgerð eða útfærð til hins ítrasta. Þvert á móti er mikilvægt að þar sé einnig að finna hvers konar hugmyndir, skissur og teikningar, ljósmyndir, texta, myndbönd og hljóðverk. Í raun rúmast allt innan möppunnar sem að mati umsækjanda getur með einum eða öðrum hætti lýst því sem hann vill ná fram með myndlistarvinnu sinni og getur vitnað til um hvort hann hefur hæfileika til að koma því á framfæri við aðra. Í sumum tilvikum getur verið gott að láta stuttan texta um verkin fylgja með.
Mappan er metin nafnlaus en hún skal vera merkt með umsóknarnúmerinu sem umsækjandi fær þegar hann sækir um á vef skólans. Möppur skulu sóttar aftur á skrifstofu skólans á Laugarnesveg 91 samkvæmt auglýstum fresti. Ósóttar möppur verða ekki geymdar og áskilur skólinn sér rétt til að eyða þeim.

Inntökuferli

Í inntökunefnd sitja tveir fastráðnir kennarar deildarinnar, einn utanaðkomandi myndlistarmaður eða listfræðingur auk deildarforseta, sem er formaður. Inntökunefndin velur nemendur úr hópi umsækjenda sem talið er að hafa forsendur til að stunda nám við myndlistardeild og standast þær kröfur sem gerðar eru í listnámi á háskólastigi. Inntökunefndin hefur að leiðarljósi að viðkomandi geti sem best nýtt sér það nám sem í boði er og því skal ekki túlka mat hennar sem einhlítan úrskurð um hæfni umsækjandans til listsköpunar yfirleitt.
 
Inntökuferlið er í eftirfarandi þrepum:
  • Umsóknir eru metnar með tilliti til almennra og sérstakra inntökuskilyrða og inntökunefnd fer yfir innsend verk. Umsækjendur sem standast mat inntökunefndar komast í úrtakshóp.
  • Þeim sem komast í úrtakshóp er boðið í viðtal. Umsækjendur komi með 1-2 verk með sér ásamt skissubók.
  • Öllum umsækjendum verður sent skriflegt svar við umsóknum í maí. Þeir umsækjendur sem fá boð um skólavist þurfa að staðfesta fyrir maílok hvort þeir hyggist taka því með því að greiða staðfestingargjald. Gjaldið er óafturkræft en gengur upp í skólagjöld mæti viðkomandi til náms um haustið.
  • Úrskurður inntökunefndarinnar er endanlegur og henni er ekki skylt að gefa nánari skýringar á úrskurði sínum.

Viðtal

Þeim sem komast í úrtakshóp er boðið í viðtal. Viðtalið hefur þann tilgang að kanna almennan áhuga umsækjenda á tilvonandi námi, afstöðu þeirra og viðhorf til myndlistar og hugmyndir að baki verkum þeirra. Í viðtalið ber umsækjendum að koma með eitt til tvö sýnishorn af verkum sínum ásamt skissubók. Verkin geta verið fullkláruð eða í vinnslu og unnin í hverskonar miðil. Umsækjandi má gera ráð fyrir því að þurfa að tjá sig um þau verk sem hann sendi inn með möppunni sinni. Umsækjendur sem staddir eru erlendis eða geta ekki mætt í viðtal, þurfa að vera reiðubúnir að eiga viðtal við inntökunefnd um fjarfundabúnað.

Inntökuskilyrði

Miðað er við að umsækjendur hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi. Æskilegt er að umsækjendur hafi sótt undirbúningsnám frá hönnunar- eða myndlistardeildum framhaldsskólanna, en slíkt er þó ekki skilyrði.

Undanþágur vegna inntöku

Listaháskólanum er heimilt að veita inngöngu í skólann umsækjendum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem telst fullnægjandi undirbúningur til bakkalárnáms við skólann. Þó er við það miðað að umsækjendur hafi lokið eigi færri en 105 einingum úr eldra kerfi framhaldsskólastigsins eða 150 framhaldsskólaeiningum samkvæmt nýja kerfinu.
 

 

 

 

MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR

Opnað fyrir umsóknir: 9. janúar 2023

Umsóknarfrestur: 12. apríl 2023

Viðtöl: Maí 2023

Umsóknum svarað: Maí 2023

Umsóknargjald: 5.000 kr.

HAFA SAMBAND

Deildarfulltrúa myndlistardeildar:
myn-fulltruar [at] lhi.is
 

FLÝTILEIÐIR

Rafræn umsókn

Skólagjöld

Myndlistardeild