Við tónlistardeild eru þrjár námsleiðir í hljóðfæri og söng

 • 3 ára bakkalárnám í hljóðfæraleik
 • 3 ára bakkalárnám í söng
 • 2 ára diplómanám í hljóðfæraleik 

Umsóknarferli

Umsókn um nám í Listaháskóla Íslands er á rafrænu formi.
Umsóknarferlið er í tveimur skrefum.

- Í fyrra skrefinu er umsóknin fyllt út, umsóknargjald borgað og sótt um.
- Í síðara skrefinu fá umsækjendur staðfestingu á því að LHÍ hafi móttekið umsóknina.

Hægt er að vista umsókn á meðan verið er að vinna í henni. Athugið að ljósmynd þarf að fylgja rafrænni umsókn. 

Umsóknin

Til að umsókn sé fullgild þarf að borga umsóknargjald og eftirfarandi gögn þurfa að berast Listaháskólanum:

Prófskírteini (ljósrit gildir ekki)

Bakkalárnám í hljóðfæraleik og söng​

Inntökuferlið er í eftirfarandi þrepum:

 • Stöðupróf í tónfræðigreinum
 • Inntökupróf (hljóðfæra / söng)
 • Endanlegar niðurstöður

Inntökupróf í hljóðfæraleik

Á inntökuprófi í hljóðfæraleik skal leika eina æfingu/etýðu eða einleiksverk sem sýnir tæknilega færni viðkomandi og tvö verk frá mismunandi tímabilum tónlistarsögunnar sem sýna breidd í færni og túlkun. 
Verk sem mælt er með að séu á efnisskránni (lengd 20-30 mín):

 • Blásturshljóðfæri: Fyrsti þáttur úr klassískum konserti
 • Strengjahljóðfæri: Þáttur úr einleiksverki eftir J. S. Bach 
 • Píanó: Fyrsti þáttur úr klassískri sónötu

Inntökupróf í söng

Verk sem umsækjandi þarf að flytja (lengd um 20 mín):

 • Tvær aríur og tvö sönglög
  Verkin skulu búa yfir fjölbreyttum eiginleikum, vera frá ólíku tímabili og á mismunandi tungumálum.
 • Eintal á íslensku
  Um tvær mínútur að lengd. Textinn getur verið úr þekktu leikverki, söngleik eða óperu.

Tilgangurinn er að umsækjandi sýni túlkunarhæfni og textameðferð. Erlendir umsækjendur hafa leyfi til að flytja texta á móðurmáli sínu. Allur flutningur skal vera blaðlaus. 
Lengd: 20 mín.

Diplómanám í hljóðfæraleik

Innan námsbrautarinnar er boðið upp á diplómanám, sem er tveggja ára nám til 60 eininga.
Námið er ætlað hæfileikaríkum nemendum sem enn stunda almennt nám á framhaldsskólastigi en standast kröfur skólans um kunnáttu og færni í tónlist.
Nemendur ljúka náminu með diplómaprófi þar sem lokaverkefnið felur í sér opinbera tónleika.
Með þessum fyrirfram loknu háskólaeiningum mun tíminn til bakkalársgráðu styttast sem því nemur.

Umsóknar- og inntökuferlið er sambærilegt og á námsbrautinni hljóðfæri/söngur en inntökuskilyrði er önnur. 

 

Inntökupróf

Á inntökuprófi í hljóðfæraleik skal leika eina æfingu/etýðu eða einleiksverk sem sýnir tæknilega færni viðkomandi og tvö verk frá mismunandi tímabilum tónlistarsögunnar sem sýna breidd í færni og túlkun. 
Verk sem mælt er með að séu á efnisskránni (lengd: 20-30 mín.):

Blásturshljóðfæri: 1. þáttur úr klassískum konsert

 • Strengjahljóðfæri: Einleiksverk eftir J. S. Bach 

 • Píanó: 1. þáttur úr klassískri sónötu

 

Inntökuskilyrði í BA-nám í hljóðfæri og söng

Inntökuskilyrði greinast í almenn og sértæk inntökuskilyrði.

Almenn inntökuskilyrði
Miðað er við að umsækjendur um bakkalárnám hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi.

Sértæk inntökuskilyrði 
Umsækjandi um nám í hljóðfæraleik hafi lokið eða stundi nám á framhaldsstigi samkvæmt aðalnámsskrá tónlistarskólanna eða sambærilegt nám. 
Allir sem uppfylla inntökuskilyrði eru boðaðir í stöðupróf í tónfræði, hljómfræði og tónheyrn.

Undanþágur vegna inntöku

Listaháskólanum er heimilt að veita inngöngu í skólann umsækjendum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem telst fullnægjandi undirbúningur til bakkalárnáms við skólann. Þó er við það miðað að umsækjendur hafi lokið eigi færri en 105 einingum úr eldra kerfi framhaldsskólastigsins eða 150 framhaldsskólaeiningum samkvæmt nýja kerfinu.

Inntökuskilyrði um diplómanám
Umsækjandi um diplómanám stundar nám á framhaldsstigi samkvæmt aðalnámskrá tónlistarskólanna eða sambærilegt nám.
Allir sem uppfylla inntökuskilyrði eru boðaðir í stöðupróf í tónfræði, hljómfræði og tónheyrn.

MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR

Opnað fyrir umsóknir: 8. nóvember 2019

Lokað fyrir umsóknir: 23. mars 2020

Viðtöl og stöðupróf: 24. - 26. apríl 2020

Umsóknum svarað: Maí 2020

Umsóknargjald: 5000 kr.

UMSÓKNIR

Bakkalárnám

Diplómanám

SÝNISHORN AF STÖÐUPRÓFUM

1. hluti - tónfræði

2. hluti - hljómfræði

3. hluti - tónheyrn

Hljómfræði I

Hljómfræði II

Theory of Harmony I

Theory of Harmony II

FLÝTIVÍSAR

Skólagjöld

Tónlistardeild

HAFA SAMBAND

Peter Máté, peter [at] lhi.is 
Þóra Einarsdóttir, thora [at] lhi.is