​Tvær námsleiðir eru í boði:
  • 3 ára bakkalárnám í hljóðfæraleik
  • ​2 ára diplómanám í hljóðfæraleik 

Umsóknarferli

Umsókn um nám í Listaháskóla Íslands er á rafrænu formi.

Umsóknarferlið er í tveimur skrefum, í fyrra skrefinu er umsóknin fyllt út. Fylla þarf í alla reiti merkta rauðri stjörnu svo umsókn sé fullnægjandi.
Hægt er að vista umsókn á meðan verið er að vinna í henni og ljúka síðar. Í síðara skrefinu er umsóknargjald greitt og sótt um.

Athugið að ljósmynd þarf að fylgja rafrænni umsókn.

Umsóknin

Til að umsókn sé fullgild þarf að borga umsóknargjald og eftirfarandi gögn þurfa að berast Listaháskólanum:

  •  Prófskírteini (Skannið frumrit af prófskírteinum og hengið við umsókn eða fáið staðfest afrit af prófskírteinum með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn).
  •  staðfest afrit af undangengnu tónlistarnámi (afrit af nýjasta stigsprófi sem þreytt hefur verið) með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn.
  • Hlekkur á upptöku af flutningi umsækjanda. (Hlekkinn þarf að setja inn í pdf skjal sem síðan er hlaðið upp í lið K í umsóknareyðublaði)

Inntökuferli

Inntökuskilyrði greinast í almenn og sértæk inntökuskilyrði.

  • Almenn inntökuskilyrði - miðað er við að umsækjendur um bakkalárnám hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi.​

  • Sértæk inntökuskilyrði - umsækjandi um nám í hljóðfæraleik hafi lokið eða stundi nám á framhaldsstigi samkvæmt aðalnámsskrá tónlistarskólanna eða sambærilegt nám. 

Allir sem uppfylla inntökuskilyrði eru boðaðir í stöðupróf í tónfræði, hljómfræði og tónheyrn. Listaháskólanum er heimilt að veita inngöngu í skólann umsækjendum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem telst fullnægjandi undirbúningur til bakkalárnáms við skólann. Þó er við það miðað að umsækjendur hafi lokið eigi færri en 105 einingum úr eldra kerfi framhaldsskólastigsins eða 150 framhaldsskólaeiningum samkvæmt nýja kerfinu.

Inntökupróf í hljóðfæraleik

Umsækjandi sendir inn upptöku af flutningi sínum. Í hljóðfæraleik skal leika eina æfingu/etýðu eða einleiksverk sem sýnir tæknilega færni viðkomandi og tvö verk frá mismunandi tímabilum tónlistarsögunnar sem sýna breidd í færni og túlkun. 
Verk sem mælt er með að séu á efnisskránni (lengd 20-30 mín):

  • Blásturshljóðfæri: Fyrsti þáttur úr klassískum konserti
  • Strengjahljóðfæri: Þáttur úr einleiksverki eftir J. S. Bach 
  • Píanó: Fyrsti þáttur úr klassískri sónötu

Diplómanám í hljóðfæraleik

Innan námsbrautarinnar er boðið upp á diplómanám, sem er tveggja ára nám til 60 eininga.
Námið er ætlað hæfileikaríkum nemendum sem enn stunda almennt nám á framhaldsskólastigi en standast kröfur skólans um kunnáttu og færni í tónlist.
Nemendur ljúka náminu með diplómaprófi þar sem lokaverkefnið felur í sér opinbera tónleika.
Með þessum fyrirfram loknu háskólaeiningum mun tíminn til bakkalársgráðu styttast sem því nemur.

MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR

Opnað fyrir umsóknir: 12.nóvember 2021

Lokað fyrir umsóknir: 4. apríl 2022

Viðtöl og stöðupróf: Apríl - maí 2022

Umsóknum svarað: Maí - júní 2022

Haustönn hefst: 22. ágúst 2022

Umsóknargjald: 5000 kr.

UMSÓKNIR

Rafræn Umsókn

Bakkalárnám

Diplómanám

SÝNISHORN AF STÖÐUPRÓFUM

1. hluti - tónfræði

2. hluti - hljómfræði

3. hluti - tónheyrn

Hljómfræði I

Hljómfræði II

Theory of Harmony I

Theory of Harmony II

FLÝTIVÍSAR

Skólagjöld

Tónlistardeild

HAFA SAMBAND

Peter Máté
fagstjóri hljóðfæraleiks 
peter [at] lhi.is