Umsóknarferli
Umsókn um nám í Listaháskóla Íslands er á rafrænu formi. 
Umsóknarferlið er í tveimur skrefum. Í fyrra skrefinu er umsóknin fyllt út, umsóknargjald borgað og sótt um.
Í síðara skrefinu fá umsækjendur staðfestingu á því að LHÍ hafi móttekið umsóknina. 
Hægt er að vista umsókn á meðan verið er að vinna í henni. Athugið að ljósmynd þarf að fylgja rafrænni umsókn. 

Bakkalárnám í hljóðfæraleik
Umsóknin

Til að umsókn sé fullgild þarf að borga umsóknargjald og eftirfarandi gögn þurfa að berast Listaháskólanum:

Prófskírteini (ljósrit gildir ekki):

 • skannið frumrit af prófskírteinum og hengið við umsókn
  eða
 • fáið staðfest afrit af prófskírteinum með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn
 • fáið staðfest afrit af undangengnu tónlistarnámi (afrit af nýjasta stigsprófi sem þreytt hefur verið) með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn.

Inntökuferli
Inntökuferlið er í eftirfarandi þrepum:

Umsóknir eru metnar bæði með tilliti til almennra og sértækra skilyrða

 • ​Stöðupróf í tónfræðigreinum
 • Inntökupróf (hljóðfæra / söngpróf)
 • Endanlegar niðurstöður

Inntökupróf
Á inntökuprófi í hljóðfæraleik skal leika eina æfingu/etýðu eða einleiksverk sem sýnir tæknilega færni viðkomandi og tvö verk frá mismunandi tímabilum tónlistarsögunnar sem sýna breidd í færni og túlkun. 
Verk sem mælt er með að séu á efnisskránni (lengd 20-30 mín):

 • Blásturshljóðfæri: Fyrsti þáttur úr klassískum konserti
 • Strengjahljóðfæri: Þáttur úr einleiksverki eftir J. S. Bach 
 • Píanó: Fyrsti þáttur úr klassískri sónötu

Inntökuskilyrði:
Inntökuskilyrði greinast í almenn og sértæk inntökuskilyrði.

Almenn inntökuskilyrði:
Miðað er við að umsækjendur um bakkalárnám hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi. 

Sértæk inntökuskilyrði:
Umsækjandi um nám í hljóðfæraleik hafi lokið eða stundi nám á framhaldsstigi samkvæmt aðalnámsskrá tónlistarskólanna eða sambærilegt nám. 
Allir sem uppfylla inntökuskilyrði eru boðaðir í stöðupróf í tónfræði, hljómfræði og tónheyrn.

Undanþágur vegna inntöku

Listaháskólanum er heimilt að veita inngöngu í skólann umsækjendum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem telst fullnægjandi undirbúningur til bakkalárnáms við skólann. Þó er við það miðað að umsækjendur hafi lokið eigi færri en 105 einingum úr eldra kerfi framhaldsskólastigsins eða 150 framhaldsskólaeiningum samkvæmt nýja kerfinu.

Diplómanám í hljóðfæraleik
Innan námsbrautarinnar er boðið upp á diplómanám, sem er tveggja ára nám til 60 eininga. Námið er ætlað hæfileikaríkum nemendum sem enn stunda almennt nám á framhaldsskólastigi en standast kröfur skólans um kunnáttu og færni í tónlist. Nemendur ljúka náminu með diplómaprófi þar sem lokaverkefnið felur í sér opinbera tónleika. Með þessum fyrirfram loknu háskólaeiningum mun tíminn til bakkalársgráðu styttast sem því nemur.

Umsóknar- og inntökuferlið er sambærilegt og á námsbrautinni hljóðfæri/söngur en inntökuskilyrði er önnur. 

Umsóknin
Til að umsókn sé fullgild þarf að borga umsóknargjald og eftirfarandi gögn þurfa að berast Listaháskólanum:

Prófskírteini (ljósrit gildir ekki):

 • skannið frumrit af prófskírteinum og hengið við umsókn 
  eða 
 • fáið staðfest afrit af prófskírteinum með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn
 • fáið staðfest afrit af undangengnu tónlistarnámi (afrit af nýjasta stigsprófi sem þreytt hefur verið) með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við umsókn.

Inntökupróf
Á inntökuprófi í hljóðfæraleik skal leika eina æfingu/etýðu eða einleiksverk sem sýnir tæknilega færni viðkomandi og tvö verk frá mismunandi tímabilum tónlistarsögunnar sem sýna breidd í færni og túlkun. 
Verk sem mælt er með að séu á efnisskránni (lengd: 20-30 mín.):

 • Blásturshljóðfæri: Fyrsti þáttur úr klassískum konserti
 • Strengjahljóðfæri: Þáttur úr einleikverki eftir J. S: Bach
 • Píanó: Fyrsti þáttur úr klassískri sónötu

Inntökuskilyrði
Umsækjandi um diplómanám stundar nám á framhaldsstigi samkvæmt aðalnámskrá tónlistarskólanna eða sambærilegt nám.
Allir sem uppfylla inntökuskilyrði eru boðaðir í stöðupróf í tónfræði, hljómfræði og tónheyrn.