Umsóknarferli

 • Rafræn umsókn er fyllt út í umsóknargátt. 
 • Athugið: fylla þarf út alla stjörnumerkta reiti og hengja við þau skjöl sem óskað er eftir, greiða umsóknargjald og staðfesta umsókn.
 • Staðfest afrit af prófskírteini (ljósrit gildir ekki) með stimpli frá viðkomandi skóla og skannað námsferilsyfirlit og hengt við rafræna umsókn.
 • Skila þarf efnislegri möppu/portfolio, í síðasta lagi 12. apríl 2024
 • Ef fylgiskjöl eru ekki í lagi, fær umsækjandi póst og möguleika á að lagfæra umsóknina. 
 • Umsækjandi fær staðfestingu á að rafræn umsókn sé fullgild.

 

Sérleiðbeiningar fyrir arkitektúrdeild

Mappa/Portfolio

 • Athugið að aðeins má skila efnislegri möppu þegar sótt er um nám í BA arkitektúr við Listaháskóla Íslands.
 • Skilafrestur á efnislegri möppu/portfolio er 12. apríl 2024.
 • Skila skal efnislegri ferilmöppu á skrifstofu LHÍ í Þverholti 11, 5. hæð.
 • Athugið að það þarf að láta vita í stjörnumerktum reit í umsóknargátt að efnislegri möppu/portfolio verði skilað. 
 • Ef verið er að sækja um á fleiri námsleiðum eða deildum, þarf að skila inn umsókn og möppu/portfolio fyrir hverja námsleið/deild.
Umsækjendur skulu safna sýnishornum af verkum sínum saman í möppu/portfolio á efnislegu formi. 
Verkin eiga að endurspegla persónulega sýn nemandans, varpa ljósi á helstu hugðarefni hans og úr þeim á að vera hægt að lesa hvaða hæfileika hann hefur til frumlegrar sköpunar og framsetningar á hugmyndum sínum.
Ekki er nauðsynlegt að öll verkin séu fullgerð eða þau útfærð til hins ýtrasta, þvert á móti er mikilvægt að þar sé einnig að finna hvers konar skissur, teikningar, ljósmyndir eða texta. Öll verk í möppunni/portfolio eiga að vera höfundarverk umsækjanda, ef verk hefur verið unnið í hópavinnu eða samstarfi er nauðsynlegt að taka það fram.
 
ATH:
 • Mappan/portfolio skal vera nafnlaus en umsækjandi skal merkja hana með kennitölu og fullu nafni. 
 • Umsækjandi þarf sjálfur að meta hvað rúmast innan möppunnar/portfolio en mikilvægt er að hún endurspegli getu, færni og sýn hans á fagið í gegnum skapandi vinnu.
 • Efni utan möppunnar s.s. hlekkir eða vísanir í önnur skjöl er litið á sem ítarefni og ekki tryggt að það verði skoðað.
 • Athugið að inntökuferlið er nafnlaust, en við biðjum þig að lesa vel yfir leiðbeiningarnar hér fyrir neðan varðandi merkingu á möppu: 
Að merkja möppuna
 • Á efnislegri möppu á að láta fylgja blað þar sem kemur fram skýrt fullt nafn og kennitala. Þetta blað verður tekið í burtu áður en inntökunefnd fær möppuna í hendurnar. 

Ef mappa/portfolio er póstlögð:

Ef mappan/portfolio er send með pósti þarf póststimpill að vera dagsettur í síðasta lagi 12. apríl 2024. 
 
Senda skal möppuna/portfolio með rekjanlegum pósti og merkja umslagið með bæði sendanda og umsóknarnúmeri.
 
Heimilisfang hönnunardeildar er:
Listaháskóli Íslands, hönnunardeild
Þverholt 11, 105 Reykjavík
Skrifstofa 5. hæð.
 

Kynningarbréf 

Umsækjendur gera grein fyrir ástæðu umsóknar í viðkomandi námsleið.
 

Inntökuferli

Skipuð er inntökunefnd fyrir hverja námsleið.
 
Nefndin er skipuð tveimur til þremur sérfræðingum á viðkomandi fagsviði, sem velja úr hópi umsækjenda.
 
Inntökuferlið er eftirfarandi:
 1. Umsóknir metnar af inntökunefnd. Umsækjendur sem standast mat inntökunefndar komast í úrtakshóp og eru boðaðir í viðtal.
   
 2. Viðtal. Áhugi umsækjanda á tilvonandi námi, afstöðu hans og viðhorfi til fagsins er kannaður. 
 
ATH:
 • Inntökunefnd er heimilt að óska eftir sérverkefni af umsækjanda ef þess er talin þörf.
 • Öllum umsækjendum verður sent rafrænt svar við umsóknum í maí/júní.
 • Umsækjendur sem hafa hlotið skólavist þurfa að greiða staðfestingargjald að upphæð 75.000 kr sem er sent í heimabanka þeirra. Gjaldið gengur upp í skólagjöld. 
 • Niðurstöður inntökunefnda eru endanlegar og er ekki skylt að gefa nánari útskýringu á synjun um skólavist.
   

Inntökuskilyrði

Miðað er við að umsækjendur hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi. 
 

Undanþágur vegna inntöku

Listaháskólanum er heimilt að veita þeim umsækjendum inngöngu í skólann sem búa yfir þekkingu og reynslu sem telst fullnægjandi undirbúningur til bakkalárnáms við skólann.
Þá þarf umsækjandi að hafa lokið eigi færri en 105 einingum úr eldra kerfi framhaldsskólastigsins eða 150 framhaldsskólaeiningum samkvæmt nýja kerfinu.
Til þess að fá undanþágu fyrir samþykki á skólavist þarf umsækjandi sem uppfyllir ekki kröfur um menntun (stúdentspróf eða sambærilegt nám) að sýna fram á framúrskarandi hæfni, þekkingu og sýn á fagið með innsendri möppu/portfolio.

 

 

MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR

Opnað fyrir umsóknir: 8. janúar 2024

Umsóknarfrestur: 12. apríl 2024

Umsóknum svarað: Maí/júní 2024

Umsóknargjald: 5000 kr.

UMSÓKNIR

Umsóknargátt

HAFA SAMBAND

hafdis [at] lhi.is (Hafdís Harðardóttir,) deildarfulltrúi

FLÝTILEIÐIR

Skólagjöld

Forsíða arkitektúrdeildar