All basic things regarding innovation and entrepreneurship in business – with added emphasis on people who want to establish a viable business in the creative industries.

 

Teacher: Fjalar Sigurðarson, MBA

Who the course is for: For people who want to make a living in the creative industries

 

Learning outcome: Students should be able to define the „problem“ or the lack in the market, and subsequently the opportunities awaiting in the market. Working from the Business Model Canvas, students will draw up blueprints of the operations for their idea, what resources are needed, what processes it calls for, what partners are needed and to see what the cost vs. revenue calculation looks like.  Students should also be able to identify target groups and the objectives for each group, what strategy to follow and what messages to send out. Furthermore, students will brainstorm from the strategy/message part, what tactics and media are best suitable to deliver the message to the target groups in order to establish a fruitful relationship and reach their objectives.

 

Evaluation: Participation and discussion in class

Time and place: Þverholt 11, Tuesday 22nd June and Thursday 24th June, from 15:00 to 18:00   

Units: Without units

Teaching language: English

Preliminary requirement: Minimum age is 18 years old.

 

Price: The course fee is 3.000 kr. and is non-refundable unless the course is cancelled

Further information: sumarnam [at] lhi.is (), Karólína Stefánsdóttir and Björg Stefánsdóttir

Please note due to COVID-19, the course plan might change with short notice

Please note, if we do not reach minimum participation the course will be cancelled.

 

In Icelandic

Fjallað verður um nýsköpun og frumkvöðlastarf í skapandi greinum og farið verður yfir almenna hagnýta þekkingu um nýsköpun og frumkvöðlastarf, með sérstakri áherslu á þá sem vilja hasla sér völl í skapandi greinum og viðskiptum.

 

Kennari: Fjalar Sigurðarson, MBA

Fyrir hverja er námskeiðið:  Fyrir þá sem langar að lifa af listinni.

 

Lærdómsviðmið: Nemendur geti greint þau „vandamál“ sem þeir vilja leysa og skilgreint þá lausn eða það tækifæri sem þeir telja að markaður sé fyrir. Á grundvelli Business Model Canvas geti þeir teiknað upp þann rekstur sem hentar hugmyndinni, hvaða auðlindir þurfi að vera til staðar, hvaða daglegu ferla það kallar á, hverjir eru samstarfsaðilar og hvernig tekju- og kostnaðarhlið hugmyndarinnar líti út. Nemendur geti auk þess skilgreint markhópa og markmið með hverjum hópi, hvaða stefnu og skilaboð er ætlað að fylgja til að ná þeim markmiðum og hvaða taktík og miðlar henta til að koma skilaboðum eða koma á samskiptum við markhópana.

 

Námsmat: Þátttaka og umræður í tímum

Staður og stund: Þverholti 11, þriðjudaginn 22. júní og fimmtudaginn 24. júní, kennt er frá kl. 15:00 til 18:00  

Einingar: Án eininga

Kennslutungumál: enska

Forkröfur: 18 ára aldur

 

Verð: Hvert sumarnámskeið kostar 3.000 kr. alls. Vinsamlegast athugið að námskeiðsgjald er ekki endurgreitt nema námskeið falli niður.

Nánari upplýsingar: sumarnam [at] lhi.is, Karólína Stefánsdóttir og Björg Stefánsdóttir

 

Vegna COVID-19 getur fyrirkomulag kennslu breyst með skömmum fyrirvara.

Vinsamlegast athugið að öll námskeið eru auglýst með fyrirvara um lágmarksþátttöku

 

Rafræn umsókn/Electronic application

 

FLÝTILEIÐIR

Rafræn umsókn
Um sumarnám 2021
Upplýsingar um námskeið

FYRIRSPURNIR
sumarnam [at] lhi.is