All basic things regarding innovation and entrepreneurship in business – with added emphasis on people who want to establish a a viable business in the creative industries.
 
Who the course is for:  For people who want to make a living in the creative industries
Learning outcome: Students should be able to define the „problem“ or the lack in the market, and subsequently the opportunities awaiting in the market. Working from the Business Model Canvas, students will draw up blueprints of the operations for their idea, what resources are needed, what processes it calls for, what partners are needed and to see what the cost vs. revenue calculation looks like.  Students should also be able to identify target groups and the objectives for each group , what strategy to follow and what messages to send out. Furthermore students will brainstorm from the strategy/message part, what tactics and media are best suitable to deliver the message to the target groups in order to establish a fruitful relationship and reach their objectives.
Evaluation: Participation and discussion in class
Teacher: Fjalar Sigurðarson, MBA
Time and place: Laugarnes, 11. and 13. of August, Tuesday and Thursday from 15:00 to 18:00   
Units: Without units
Teaching language: English
Preliminary requirement: Minimum age is 18 years old.
 
In Icelandic 
Fjallað verður um nýsköpun og frumkvöðlastarf í skapandi greinum og farið verður yfir almenna hagnýta þekkingu um nýsköpun og frumkvöðlastarf, með sérstakri áherslu á þá sem vilja hasla sér völl í skapandi greinum og viðskiptum.
Fyrir hverja er námskeiðið:  Fyrir þá sem langar að lifa af listinni.
Lærdómsviðmið: Nemendur geti greint þau „vandamál“ sem þeir vilja leysa og skilgreint þá lausn eða það tækifæri sem þeir telja að markaður sé fyrir. Á grundvelli Business Model Canvas geti þeir teiknað upp þann rekstur sem hentar hugmyndinni, hvaða auðlindir þurfi að vera til staðar, hvaða daglegu ferla það kallar á, hverjir eru samstarfsaðilar og hvernig tekju- og kostnaðarhlið hugmyndarinnar líti út. Nemendur geti auk þess skilgreint markhópa og markmið með hverjum hópi, hvaða stefnu og skilaboð er ætlað að fylgja til að ná þeim markmiðum og hvaða taktík og miðlar henta til að koma skilaboðum eða koma á samskiptum við markhópana.
Námsmat: Þátttaka og umræður í tímum
Kennari: Fjalar Sigurðarson, MBA
Staður og stund: Laugarnes, 10.-14. ágúst.2020, þriðjudag og fimmtudag frá kl. 15:00 til 18:00    
Einingar: Án eininga
Kennslutungumál: enska
Forkröfur: 18 ára aldur