Fyrir hvern er námskeiðið: Námskeiðið er sérstaklega hugsað fyrir listafólk sem ætlar að sækja um listamannalaun en nýtist einnig fyrir aðra sjóði. Það er opið kennurum og listafólki með BA gráðu eða sambærilegt nám. Valnámskeið í meistaranámi í listkennslu.
 
Í námskeiðinu verður unnið með þá þætti sem góð styrkumsókn þarf að innihalda. Kynntar verða viðurkenndar aðferðir við uppbyggingu styrkumsókna fyrir fjölbreytta styrksjóði. Skoðaðar verða umsóknir fyrir helstu sjóði sem í boði eru á Íslandi og hvaða áherslur eru mikilvægar hjá hverjum sjóði.
 
Fulltrúar frá Rannís munu koma á námskeiðið og fjalla um þeirra aðferðafræði við að meta umsóknir í þeirra sjóði. Kynnt verða helstu atriði í verkefna- og tímastjórnun sem koma þarf fram í styrkumsóknum.
 
Markmið námskeiðsins er að miðla nemendum fjölbreytta þekkingu og tól sem nýtast við að sækja fjármagn. Læra að meta hugmyndir sínar frá fleiri en einni hlið. Nemendur eiga að loknu námskeiðinu að hafa aukið hæfni sína og þekkingu til að vera vel undir það búnir að vinna styrkumsóknir. Fyrirlestrar fara fram á netinu á rauntíma. 
 
Námsmat: Verkefni og virkni í tímum.
Kennari: Karólína Stefánsdóttir 
Deild: Listkennsludeild
Staður og stund: Laugarnes, mánudaga kl: 16.00-18.00  
Tímabil: 29. ágúst til 26. september 2022
Einingar: 2 ECTS.
Forkröfur: BA gráða eða sambærilegt nám.

Verð: 30.500 kr. (án eininga) – 40.800 kr. (með einingum).

Kjósi nemendur að taka námskeið án eininga gefur kennari verkefnum nemenda ekki endurgjöf. Verðmunur ræðst þ.a.l. af auknu vinnuálagi kennara.

Námskeið sem tekin eru án eininga geta þó skráðst, án eininga, á námsferil nemenda.
 
Nánari upplýsingar: Ólöf Hugrún Valdimarsdóttir, verkefnastjóri listkennsludeildar. olofhugrun [at] lhi.is / 545 2249
 
Vinsamlegast athugið að skólinn er lokaður í júlí og unnið verður úr umsóknum í ágúst