Námið miðar að því að skila af sér vel þjálfuðum, skapandi og forvitnum danslistamönnum sem nálgast viðfangsefni sín með rannsakandi huga og eru tilbúnir að takast á við starfið í fjölbreyttum og síbreytilegum heimi samtímadansins. 

Á fyrsta ári er opnað fyrir breiðan skilning á hreyfingu og hugmyndum um hreyfimöguleika líkamans. Lögð er áhersla á að veita innsýn í þær kenningar, forsendur, hugtök og aðferðir sem eru grundvöllur áframhaldandi náms. 

Á öðru ári er haldið áfram að byggja upp og dýpka danstæknilega færni  nemandans í listrænu samhengi og aukin áhersla er lögð á sköpunarkraft hans.  Tjáningarmöguleikum dansarans fjölgar og þanþol hans er aukið. Unnið er einnig að því að tengja dansformið við aðrar listgreinar og nýmiðla. Nemendur fá þjálfun í að beita helstu greiningartækjum fagsins og nýta þann skilning í framsetningu verkefna. Unnið er að frekari samþættingu fræða, tækni og listrænnar vinnu.

Þriðja árið er ár sjálfstæðis og úrvinnslu. Hér takast nemendur á við verkefni sem reyna á færni þeirra í skapandi og fræðilegum vinnubrögðum, skilning og yfirsýn. Á haustönn velur nemandinn sér starfsþjálfun eða skiptinám sem styður við þróun nemandans innan hans eigin áhugasviðs. Á vorönn fær nemandinn aukið sjálfstæði og ábyrgð í listrænu ferli og aukin áhersla er lögð á gagnrýna sýn hans á eigin vinnubrögð og aðferðir. Í lok ársins skal nemandinn vera fær um að takast á hendur rannsóknarvinnu er snýr að starfi dansarans. Nemandinn fær innsýn í atvinnuumhverfi dansarans með því að: öðlast sýningareynslu í nemendaleikhúsi, vinna með atvinnufólki í faginu, vinna fullbúna sýningu, bera ábyrgð á listrænu ferli og vinna úr opinberri gagnrýni. Árinu lýkur með formlegri útskriftarsýningu.

The intimate and collective environment of IAA is enhancing my individual growth.

Feeling the support and trust of fellow students, professors and the program director is unique.

It enables personal development towards becoming an independent performance artist on a big scale. It creates a space for playful and serious exploration where tremendous creativity emerges.

The diversity of the subjects of the Contemporary Dance program is expanding my physical, conceptual and artistic awareness towards dance enormously.

Studying in Iceland, a more isolated place, is allowing me to delve more deeply into every micro aspect of my studies. The dance scene in Reykjavík is very open minded and welcoming which offers great participation. 

Yelena Nadjeschda Ita Arakelow

Fagstjóri

Óhætt er að segja að með tilkomu dansbrautar hefur íslenskt danssamfélag eflst mikið. Dansbrautin státar af einvalaliði af innlendum sem erlendum kennurum og listamönnum sem miðla til nemenda nýrri hugmyndafræði og aðferðum um danslistina. Þeirra innlegg, reynsla, fagmennska, áhugi og stuðningur er ómetanlegt og skilar árangri beint inn í fagið.

Námið á dansbraut er líkamlega sem andlega krefjandi, með löngum vinnudögum. Námið miðar að því að skila af sér tæknilegum og skapandi danslistamönnum sem nálgast viðfangsefni sín með rannsakandi og opnum huga og eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni og síbreytilegt starfsumhverfi sviðslista.

Katrín Gunnarsdóttir - fagstjóri